``မေကြးၿမဳိ႕ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ပဌာန္းပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ မွ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကိစၥ သတင္းစာရွင္းလင္း´´

ၾသဂုတ္(၃၀)ရက္ ညေန(၅း၃၀ မွ ၆း၃၀)နာရီခန္႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး ၌ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ပဌာန္းပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ မွ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ႏွင့္သတင္းမီဒီယာမ်ား စုစုေပါင္း(၁၇)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ၾသဂုတ္(၂၃)ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္္မာပို႔စ္ဂလိုဘယ္ဂ်ာနယ္ အမွတ္(၁၂၃) အယ္ဒီတာထံေပးစာတြင္ (ပဌာန္းပြဲ အလွဴေငြစာရင္း ရွင္းလင္းေပးေစခ်င္)ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလွဴရွင္မ်ား ဆိုေသာကိစၥမွာ မမွန္မကန္ေရးသားထားျခင္းသာျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကို ၂၀၁၃ ၊ ေမလ၊ (၆)ရက္ေန႔ပဌာန္းပြဲၿပီး၍ ေမ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ပဌာန္းပြဲျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီ၏ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္(၂)အရ ရသုံးေငြ ႏွင့္လက္က်န္ေငြ စာရင္းရွင္းတမ္းကို အတည္ျပဳေၾကာင္း၊ လက္က်န္ေငြသား(၆၅၃၂၀၀) ေျခာက္သိန္းငါးေသာင္းသုံးေထာင္ႏွစ္ရာကို ေမလ(၁၆)ေန႔တြင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၏ အစည္းေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ မေကြးၿမိဳ႕ ျမန္္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သို႔အပ္ႏွံထားပါေၾကာင္း(ဘဏ္စာအုပ္မူရင္းျပ၏)၊ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း အေသးစိတ္ကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမွာကပ္၍ရွင္းလင္းထားျခင္း၊ ရပ္ကြက္တြင္းရိွ အလွဴရွင္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားသိရိွရန္ အသံခ်ဲ႔စက္ျဖင့္လည္း ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းခဲ့ပါေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ (ပဌာန္းပြဲ အလွဴေငြစာရင္း ရွင္းလင္းေပးေစခ်င္) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလွဴရွင္မ်ား ဆိုေသာေရးသားခ်က္မ်ားမွာ လုံး၀ မွန္ကန္ျခင္းမရိွပါ၍ ျပည္ေတာ္သာ ရပ္ကြက္ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ပဌာန္းပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခိုက္ေနပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္မတီအဖြဲ႔က မည္သ႔ူကိုမွ် ဒုကၡေရာက္ေအာင္ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ အလွဴရွင္ အမ်ားကို အျဖစ္မွန္အား အသိေပးရွင္းလင္းျခင္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ပဌာန္းပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး တို႔က မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ သတင္းရ ယူခဲ့သည္။
 

0 comments: