``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ၂၀၁၃ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ´´

ၾသဂုတ္(၂၅)ရက္ နံနက္(၉ မွ ၁၁)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၃ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲက်င္းပေၾကာင္းသတင္းရ ရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ က အမွာစကားေျပာၾကားဖြင့္လွစ္၍ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးပညာေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွသိန္း က ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာဆိုေၾကာင္း မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းမွ ၂၀၁၃ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္ သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ (၆)ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ေပါင္း(၂၅)ဦး၊ (၅)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ေပါင္း(၇၇)ဦး၊ သိပၸံဘာသာတြဲထူးခၽြန္ဆု (၁၂)ဦး၊ ၀ိဇၨာဘာသာတြဲထူးခၽြန္ ဆု(၁၅)ဦး ႏွင့္ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆုံးေက်ာင္း(၃)ေက်ာင္းတို႔အား ဆုမ်ားအသီးသီးခ်ီးျမွင့္ ေပးအပ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ခ်က္ အေကာင္းဆုံး(၃)ေက်ာင္းမွာ (၁) ပထမဆု ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ ၀ါးႀကီးအိုင္ေက်းရြာ(အ.ထ.က)ေက်ာင္း ၊ (၂)ဒုတိယဆု ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းေဇာင္း(အ.ထ.က)ေက်ာင္း၊ ႏွင့္ (၃)တတိယဆု မေကြးၿမိဳ႕(အ.ထ.က-၁)ေက်ာင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎အခမ္းအနားသို႔ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္ ဆုရရိွေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ မိဘေဆြးမ်ဳိးမ်ား စုစုေပါင္း(၇၀၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: