ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးေန၍ မေကြးတိုင္း NLD ဥကၠ႒ က မီဒီယာသို႔ အစည္းအေ၀းၿပီးခ်ိန္ကို နာရီလႊဲခ်ိန္းဆို..

``မေကြးၿမိဳ႕NLD ပါတီရုံးတြင္ အစည္းအေ၀းမ်ား ဆက္တိုက္က်င္းပေဆာင္ရြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးေန၍ တိုင္း NLD ဥကၠ႒ က မီဒီယာသို႔ အစည္းအေ၀းၿပီးခ်ိန္ကို နာရီလႊဲခ်ိန္းဆို´´ ၂၀၁၅ နီးလာၿပီျဖစ္၍ မေကြးၿမိဳ႕ ျမင္သာရပ္ကြက္ မဲထီးလမ္းရိွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီရုံးတြင္ တိုင္း/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ အစည္းအေ၀းမ်ား ဆက္တိုက္က်င္းပေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ဇူလိုင္လအတြင္းမွ စ၍ ၾသဂုတ္လအတြင္း အစည္းအေ၀းမ်ား ပိုမိုၿပီး က်င္းပလာေၾကာင္းသိရသည္။ ၾသဂုတ္(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းNLD ပါတီEC အဖြဲ႔ႏွင့္ မေကြးတိုင္းလူငယ္ဖြဲ႕စည္းေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၀င္(၁၅)ဦး တို႔ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း၊ လူငယ္ညီလာခံက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ဦး လက္မွတ္ျဖင့္ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ေပးေသာ အဆိုပါ မေကြးတိုင္းလူငယ္ညီလာခံက်င္းပေရး ေကာ္မတီ၀င္(၁၅)ဦးအမည္အား ဖတ္ၾကား အတည္ျပဳၿပီး ေရွးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတည္ျပဳသည္။ ၾသဂုတ္(၁၄)ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံးထား၍ ခရိုင္(၅)ခုမွ ခရိုင္လူငယ္ညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မတီ၀င္စာရင္းမ်ားကို တိုင္းလူငယ္ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မတီသုိ႔တင္ျပေပးရန္၊ သက္ဆိုင္ရာခရိုင္NLD ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားမွ ညိွႏိႈင္း၍ ခရိုင္လူငယ္က်င္းပေရးေကာ္မတီကို ဦးေဆာင္ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရန္၊ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ NLDပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားမွ ညိွႏႈိင္း၍ ၿမိဳနယ္လူငယ္ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မတီ၀င္(၁၅)ဦးအမည္စာရင္း မ်ားကို ၾသဂုတ္(၂၅)ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံးထား၍ တိုင္းလူငယ္ညီလာခံေကာ္မတီသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးၾကရန္္၊ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မတီ၀င္စာရင္းမ်ားကို (လူငယ္ညီလာခံက်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီ)သို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔တင္ျပရန္၊ လူငယ္ညီလာခံက်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီ က ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မတီ၀င္အမည္စာရင္းမ်ားအား အတည္ျပဳၿပီး NLD လူငယ္ညီလာခံက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ (၅)လအတြင္း သက္ဆိုင္ရာလူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အၿပီးဖြဲ႕စည္းၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါၾသဂုတ္(၁၁)ေန႔တြင္ ခရိုင္NLD ပါတီလစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကိုလည္း က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းမွ ၇၅ ႏွစ္ေျမာက္ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံ စိန္ရတုအခမ္းအနားက်င္းလွ်င္ က်င္းပရာေခ်ာက္ၿမိဳ႕၊ ေရနံေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ၀ိုင္း၀န္းပံ႔ပိုးကူညီေပးရန္၊ NLD လူငယ္ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ရန္၊ NLD ပါတီဥပေဒအေထာက္ အကူျပဳအဖြဲ႕ ျဖစ္ေျမာက္ေရး၊ NLD ပါတီေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြး၍ ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေၾကာင္း၊ ခရိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းကို (၂)လတစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ၾသဂုတ္(၁၂)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီမွ ေန႔လည္(၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါNLD ပါတီရုံး၌ မေကြးတိုင္းNLD ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႔ မီဒီယာမ်ား သတင္းယူရာ တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ မွ တားဆီးပိတ္ပင့္သည္။ `` ကၽြန္ေတာ္တို႔ NLDတိုင္းအစည္းအေ၀းက ေန႔လည္(၂)နာရီမွ စတင္မွာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က်မွလာခဲ့ပါ။ ယခု အစည္းအေ၀းက ၿမိဳ႕နယ္NLD ပါတီ အတြင္းေရးေတြကို ေဆြးေႏြးေနၾကလို႔ အျပင္လူမ်ားမသိေစခ်င္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ့ကို ၀င္ၿပီးသတင္းမယူဖို႔ အထူးေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ဗ်ာ..´´ ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ က ေျပာသည္။ မွတ္ခ်က္။ ။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ခ်ိန္းဆိုထားေသာ ေန႔လည္(၂)နာရီတြင္သြားေရာက္၍ သတင္းယူရာတြင္ အစည္းအေ၀းမရိွေတာ့ေၾကာင္း၊(၂)နာရီမတိုင္မီက ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္းအား တာ၀န္ရိွသူ NLD ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ဦး က ေျပာသည္။
 

0 comments: