``အမိုးတစ္ခုလုံးၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားေသာ မေကြးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႀကီးကို ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလအတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ ဟုဆို´´

ၾသဂုတ္(၃၁)ရက္ နံနက္(၉း၃၀ မွ ၁၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ျပည္ေတာ္သာရပ္ အထက(၁)လမ္းရိွ က်က္သေရေဆာင္ ၿမိဳ႔ေတာ္ခန္းမႀကီးမွာ ၾသဂုတ္(၈)ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအမိုးတစ္ခုလုံး ၿပိဳက်ခဲ့ရာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာအလင္းသတင္းစာတြင္ေၾကာ္ျငာထားသည့္အတိုင္း အဆိုျပဳေလွ်ာက္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား ကို အဆိုပါ မေကြးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ဧည့္နားေနေဆာင္၌ အိပ္ပိတ္တင္ဒါဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအိပ္ပိတ္တင္တာဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ မေကြးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အမိုးျပဳျပင္ရန္ စီစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦထြန္းဆိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာမွဴး ၊ မေကြးခရိုင္စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာန အမႈေဆာင္အရာရိွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမ်ုိးႏိုင္ ႏွင့္ အိပ္ပိတ္တင္ဒါတင္သြင္းထားေသာ ကုမၸဏီ မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား စုစုေပါင္း(၁၇)ဦးခန္႔တက္ေရာက္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအမိုးျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အိပ္ပိတ္တင္ဒါတင္သြင္း ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ဦးၾကည္သာစိုး (REC) ကုမၸဏီက (၆၈၁၀၀၅၉၇)ေျခာက္ရာရွစ္ဆယ့္တစ္သိန္းငါးရာကိုးဆယ့္ခုႏွစ္က်ပ္ ႏွင့္ ဦးေအာင္ျမတ္ (PEG) ကုမၸဏီက (၃၈၉၁၂၁၃၀)သုံးရာရွစ္ဆယ့္ကိုးသိန္းတစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္တစ္ရာသုံးဆယ္ က်ပ္တို႔ျဖင့္ အသီးသီးတင္ျပထားေၾကာင္း ဖြင့္ေဖာက္၍ေၾကျငာသည္။ အိပ္ပိတ္တင္ဒါေလလံစည္းကမ္းအရ အနည္းဆုံးေငြျဖင့္ အိပ္ပိတ္တင္ထားေသာ္လည္း `အဘ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္´ရဲ႕ လမ္းညႊန္မွာၾကားခ်က္အရ လုပ္ငန္းကိုအမွန္တကယ္ေကာင္းမြန္ေအာင္ စိတ္ခ်စြာျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာကုမၸဏီကိုသာ အိပ္ဖြင့္တင္ဒါစီစစ္ေရးေကာ္မတီက ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အမိုတပ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းကို အၿပီးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႔မွ တင္ဒါတင္သြင္း ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အေသးစိတ္စစ္ေဆးၿပီး ယခုတင္သြင္းထားေသာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုမွ စက္တင္ဘာ(၂)ရက္ေန႔မွာ မည္သည့္ကုမၸဏီကို ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာထြက္၍ တရား၀င္ေၾကျငာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အမိုးျပဳျပင္ရန္ စီစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ ေအာင္ ကရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ သတင္းရယူခဲ့သည္။
 

0 comments: