`` ယင္းဆိပ္ ရဲစခန္းမွဴးႏွင့္ရဲတပ္ၾကပ္တစ္ဦးတို႔က ခိုင္းႏြား၀ယ္ထားေသာ ေတာင္သူျပည္သူမ်ားကို ထိုးႀကိတ္ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေငြသုံးသိန္းခြဲေတာင္း၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔တိုင္ၾကား ဟုသိရ´´

စက္တင္ဘာ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဆူးေကာက္စမ္းေက်းရြာမွ တိုင္ၾကားသူဦးေက်ာ္ႀကီး(ခ)ေက်ာ္ေက်ာ္ က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ တိုင္ၾကားစာပို႔ၿပီး ဤသို႔ေျပာသည္။ `` ၂၀၁၃ ၊ ၾသဂုတ္(၈)ရက္ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သုံးဦးက မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ပုထိုးေက်းရြာကိုသြားၿပီး ခိုင္းႏြား(၇)ေကာင္ ၀ယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ခိုင္းႏြား(၃)ေကာင္၀ယ္တယ္၊ ကိုမဲက(၂)ေကာင္နဲ႔ ကိုေအးပိုက(၂)ေကာင္ ၀ယ္လာခဲ့ၾက ပါတယ္။ ပုထိုးေက်းရြာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ႏြားပိုင္ရွင္ေတြဆီက ေထာက္ခံစာေတြလဲယူလာခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီည ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆူးေကာက္စမ္းရြာကို ယင္းဆိပ္ရဲစန္းက ဒုရဲအုပ္အာကာလႊမ္းမိုး၊ ရဲတပ္ၾကပ္ေမာင္လွနဲ႔ (ရဲျပဳတ္) ေမာင္၀င္းျမင့္ တို႔ သုံးဦးေရာက္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ယခုခ်က္ခ်င္း ယင္းဆိပ္ရဲစခန္္းကို လိုက္ဖို႔ဆင့္ေခၚပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဒီည(၈)နာရီမွာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အစည္းအေ၀းေခၚထားလို႔ ၿပီးရင္လိုက္ခဲ့ပါ့မယ္ေျပာပါတယ္။ အစည္းအေ၀းၿပီး အဲဒီညမွာ ယင္းဆိပ္ရဲစခန္းသို႔ ကၽြန္ေတာ္ရယ္ ကၽြန္ေတာ့သား ေမာင္ေနလင္းနဲ႔ အေဖာ္ ေမာင္ဟန္ေဇာ္မင္း ေမာင္ဆန္းလြင္၊ ဦးေအးပိုတို႔နဲ႔(၅)ေယာက္သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ရဲစခန္းမွာမေတြ႔ဆုံဘဲ ယင္းဆိပ္ရြာထဲက (ရဲျပဳတ္) ေမာင္၀င္းျမင့္ရဲ႕အိမ္ကိုေခၚသြားပါတယ္။ အဲဒီအိမ္ေရာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေငြသုံးသိန္းခြဲေပးရမယ္လို႔ ေတာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကမေပးႏိုင္ဘူး၊ ယခုႏြားေတြက ခိုးယူလာတာလဲမဟုတ္ဘူး၊ ရြာေတာင္သူလုပ္ငန္းမွာ ခိုင္းစားဖို႔ ခိုင္းႏြားေတြကို ၀ယ္လာတာ၊ သက္ဆိုင္ရာေထာက္ခံစာေတြလဲပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မေပးႏိုင္ပါဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကျငင္းဆိုပါ တယ္။ ေထာက္ခံစာေတြကို သူတို႔ကယူၾကည့္ၿပီး မင္းတို႔ယခုမွလုပ္လာတာဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ဆီကိုျပန္မေပးပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္က ျပန္ၿပီးလုယူပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ရဲတပ္ၾကပ္ေမာင္လွက ရဲစခန္းကိုျပန္ၿပီး ေနာက္ထပ္ရဲေတြကိုေခၚလာပါ တယ္။ သူတို႔ေရာက္လာၿပီး ဒုရဲအုပ္ အာကာလႊမ္းမိုးက ``အဲဒီေကာင္ေတြကို ဖမ္းခ်ဳပ္´´လို႔ အာဏာျပအမိန္႔ေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သားေမာင္ေနလင္းနဲ႔ အေဖာ္ ေမာင္ဟန္ေဇာ္မင္းတို႔ကို ရဲသုံးဦးကဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီး လက္ထိပ္ခတ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ရဲတပ္ၾကပ္ေမာင္လွက ကၽြန္ေတာ့္သားေမာင္ေနလင္းမ်က္ႏွာကို လက္သီးနဲ႔(၃)ခ်က္ထိုးႀကိတ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ရဲတပ္သားေဇာ္ေဇာ္ေအာင္က လက္သီးနဲ႔တစ္ခ်က္ဆက္ထိုးပါတယ္။ ကၽြန္္ေတာ့္္ကိုလဲ ရဲတပ္ၾကပ္ ေမာင္လွ က လက္သီးနဲ႔ မ်က္ႏွာကိုႏွစ္ခ်က္ထိုးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲကေထာက္ခံစာကို ရဲျပဳတ္၀င္းျမင့္ကလုယူလို႔ ပါသြားတယ္။´´ ``ကားတစ္စီးကိုေခၚၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလးဦးကို ယင္းဆိပ္ရဲစခန္းသို႔အမႈဖြင့္မယ္ဆိုၿပီးေခၚသြားပါတယ္။ ည(၁၁) နာရီခန္႔ ယင္းဆိပ္ရဲစခန္ဂိတ္္အေရာက္မွာ ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေငြသုံးသိန္းေတာင္းျပန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲ ေနာက္တစ္ခါ အထိုးခံရမည္စိုးၿပီး ေငြသုံးသိန္းေပးပါမယ္ေျပာလိုက္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သားနဲ႔ေမာင္ဟန္ေဇာ္မင္းကို ရြာျပန္ၿပီးေငြရွာခိုင္းလိုက္ရပါတယ္။ အဲဒီ ၾသဂုတ္(၃)ရက္ညမွာ ရြာကေခ်းငွါးၿပီးယူ လာတဲ့ေငြ(၂၂၀၀၀၀) ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ကိုေပးခဲ့ပါတယ္။ က်န္ေငြကိုေနာက္ေန႔ေပးမယ္လို႔ေျပာၿပီး ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ်မလုပ္ပါဘူး၊ အမႈဖြင့္ျခင္း မလုပ္ပါဘူးလို႔ တာ၀န္ခံခဲ့ရၿပီး သူတို႔ရဲေတြေရးထားတဲ့စာရြက္ေပၚကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရပါတယ္ (ဖတ္မၾကည့္ခဲ့ရပါ)။ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္မွာ ရြာကိုျပန္လာခဲ့ၾကရပါတယ္။ ေနာက္ေန႔ၾသဂုတ္(၄)ရက္ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေမာင္ဟန္ေဇာ္မင္းသြားၿပီး က်န္ေငြ(၈၀၀၀၀) ရွစ္ေသာင္းက်ပ္ကို ရဲျပဳတ္၀င္းျမင့္ဆီကို သြားေပးခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ ေတာ္တို႔လို ေတာင္သူလယ္သမားျပည္သူလူထုအေပၚ ရိုင္းျပစြာနဲ႔ ကိုယ္ထိ္လက္ေရာက္ ထိုးႀကိတ္ေစာ္ကား ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး မတရားလာဘ္ေငြေတာင္းခံေနၾကတဲ့ ဒုရဲအုပ္ အာကာလႊမ္းမိုး နဲ႔ ရဲတပ္ၾကပ္ေမာင္လွ၊ ရဲတပ္သား ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာကထိေရာက္ေအာင္အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံကို စက္တင္ဘာ(၁၇)ေန႔ က မေကြးစာတိုက္အျမန္ေခ်ာနဲ႔ ေပးပို႔တိုင္ၾကားထားပါတယ္…။´´ ဟု ဆူးေကာက္စမ္းရြာသား ဦးေက်ာ္ႀကီး(ခ) ေက်ာ္က်ာ္ ၊ႏိုင္ငံသား( ၈/မကန(ႏိုင္)၀၄၃၈၁၇)ကေျပာသည္။ အဆိုပါကိစၥကို စက္တင္ဘာ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဆူးေကာက္စမ္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမွဴး ဦးကိုကိုဦးထံ သို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ရာ၊ ေန႔ရက္မမွတ္မိေသာ အဲဒီေန႔က ယင္းဆိပ္ရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ အာကာလႊမ္းမိုး နဲ႔ တပ္ၾကပ္ေမာင္လွတို႔ ႏွစ္ဦးရြာသို႔ေရာက္လာေၾကာင္း၊ ကိုေက်ာ္ႀကီးတို႔ ႏြား၀ယ္ကိစၥ ညိွႏႈိင္းေပးရန္ေျပာရာ ယေန႔ည တစ္အိမ္တစ္ေယာက္ အစည္းအေ၀းေခၚထား၍ မအားေၾကာင္း၊ ကိုေက်ာ္ႀကီးမွာ ႏြားအေၾကာင္းသိသူျဖစ္၍ ရြာကေတာင္သူမ်ားအတြက္ ခိုင္းႏြားမ်ား၀ယ္ယူေပးေနသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီည ကိုေက်ာ္ႀကီးတို႔ကို ယင္းဆိပ္ရဲစခန္းသို႔ေခၚသြားေၾကာင္း၊ ေနာက္ေန႔ တြင္ ရဲစခန္းသုိ႔လိုက္ပါသြားသူ ကိုေက်ာ္ႀကီးက ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းစုံကိုေျပာျပၿပီး အဲဒီညက ေငြႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ ေပးခဲ့ရၿပီး ယေန႔ က်န္ေငြရွစ္ေသာင္းကို ရဲစခန္းသို႔သြားေရာက္ေပးမည္ဟုုေျပာၾကားေၾကာင္း၊ ယခုကိစၥကို စက္တင္ဘာ (၁၈)ရက္ေန႔မွာ မေကြးခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံးတြင္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကိုေက်ာ္ႀကီးတို႔အားလုံးကို ေခၚယူစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေကြး ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးႀကီးက ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ အမွန္တရားအတုိင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း ဆူးေကာက္စမ္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမွဴး ဦးကိုကိုဦး က ေျပာသည္။
 

0 comments: