``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး (တ.စ.ည)ပါတီ (၂၅)ႏွစ္ေငြရတုသဘင္ပြဲတြင္ အိုးစည္၀ုိင္းျဖင့္ဂုဏ္ျပဳ´´

စက္တင္ဘာ(၂၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ ေန႔(၁၂)နာရီအထိ မေကြးၿမိဳ႕ ရြာသစ္ရပ္ကြက္၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညႊတ္ေရးပါတီရုံး၌ (၂၅)ႏွစ္ေငြရတုသဘင္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး (တ.စ.ည)ပါတီ (၂၅)ႏွစ္ေငြရတုသဘင္သို႔ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးထြန္းရီႏွင့္အဖြဲ႕မွ နာယကအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေဖ၊ ခ်စ္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးဆလိုင္းလွထြန္္း ႏွင့္(၁၅)ဦးတို႔ႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညႊတ္ေရး ပါတီ၀င္ေပါင္း(၃၅၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အိုးစည္၀ိုင္း ျဖင့္ဧည့္ခံႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းသိရသည္။ ၁၉၈၈ ခု စက္တင္ဘာလ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ (တ.စ.ည)ပါတီကိုစတင္ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ စကတင္ဘာ(၂၄)၇က္ေန႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၅)ႏွစ္ျပည့္၍ ေငြရတုသဘင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအသစ္ တက္လာၿပီး လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္တြင္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညႊတ္ေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေပါင္း(၆၄)ဦး ေနရာရယူခဲ့ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း၌ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အျပည့္ (သို႔) အေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေနရာစီကို မျဖစ္မေန အေရြးခ်ယ္ခံသြားရန္ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္ ကေျပာသည္။ အဆိုပါ ေငြရတုသဘင္အခမ္းအနားက်င္ပခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေနေၾကာင္း၊ မီးစက္အသုံးျပဳ၍က်င္းပ ခဲ့ေသာ္လည္း မီးစက္ပန္ကာႀကိဳးျပတ္ေတာက္သြားေၾကာင္း၊ အခမ္းအနားၿပီးရန္အခ်ိန္အနည္း အငယ္အလိုတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးျပန္လာေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ပါတီ၀င္မ်ားကို အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ အားတက္လာေအာင္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အိုးစည္း၀ိုင္းက အခမ္းအနားအၿပီးထိ ဆက္လက္ေဖ်ာ္ေျဖေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။
 

0 comments: