``လယ္ယာေျမစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕(၅) မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္မင္းဘူးခရိုင္အတြင္း၌ စစ္ေဆးၾကားနာ´´

စက္တင္ဘာ(၁၇)ရက္နံနက္(၈)နာရီမွ (၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္အထိ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအစည္းအေ၀းခန္း တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ မေကြးတိုင္းအဖြဲ႔(၅) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႔သည္ မေကြးၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ စစ္ေဆးေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ(၉)မႈအားစစ္ေဆးေၾကာင္း၊ ၎ေျမယာမႈမ်ားမ်ာ (၁) မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ရာေကာက္ေက်းရြာ ေဒၚက်င္ပိုင္ေျမအား စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနမွ ဂိုေဒါင္ေျမေနရာအျဖစ္သိမ္းဆည္းထားျခင္းကိစၥ။ (၂) ေညာင္ပင္ရြာ ေဒၚတင္ၿမိဳင္ေျမအား ဥကၠ႒ ဦးမ႑ိဳင္၏ ခြဲေ၀မႈကိစၥ၊ (ေအာက္ေျခအဖြဲ႔တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး)။ (၃) မယ္လွေတာင္အုပ္စု၊ မင္းကန္ႀကီးအုပ္စုမွ ယာေျမမ်ားကို ၀ိဇၨာ သိပၸံတကၠသိုလ္သို႔ တစ္ဧက(၈)ေသာင္းေပး၍ လုပ္ကိုင္ရသည္ဆိုေသာ ဦးစံျမင့္ပါ(၅၄)ဦးတို႔ကိစၥ။ (၄)ေတာင္ႏြားကူးေက်းရြာ ေတာင္သူမ်ားပိုင္ေသာ ေျမဧက(၁၀၃)ဧက ခန္႔ကို မေကြးပညာေရးေကာလိပ္မွ သိမ္းဆည္းျခင္း ကိစၥ။ (၅) ထုံးေပါက္ေတာေတာင္ရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးနႏၵမာလာ မွ ႏြားေမြးျမဴရန္ သိမ္းဆည္းထားေသာေျမအား မႈလပိုင္ရွင္ဟု ဆိုေသာ ျမင္သာရပ္ကြက္ အမွတ္(၆၂)၊၂၈ လမ္းေန ေဒၚသန္းတင္ တို႔၏ေျမယာကိစၥ။(၆) မယ္လွေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စု ျမင္းကင္းေက်းရြာ ဦးေအာင္ျမတ္ေထြး၏ ေျမအား ဆက္သြယ္ေရးဌာနမွ တာ၀ါတိုင္ေဆာက္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ ဓါတ္အားခြဲရုံေဆာက္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးမရျခင္းကိစၥ။ (၇) ကန္ျပားေက်းရြာ ဦးေပါပိုင္ေျမအား ရယက ႏွင့္ေပါင္းၿပီးသိမ္း၍ ေဘာ္ဒါေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကိစၥ။ (၈) ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ ေဒၚအမာတင္မွ ႏြားကူးေက်းရြာရိွ ၀ယ္ယူထားေသာ ေျမအား စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔မွ ထင္းအစားထိုးေလာင္စာစက္ရုံေျမေနယာအျဖစ္ သိမ္းယူျခင္းကိစၥ။ (၉) ရွားပင္လွေက်းရြာ ဦးၾကည္လွ ပါေတာင္သူ(၂၀) ဦးတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဧက(၆၀)ခန္႔ရိွ ယာေျမမ်ားအား မဆလ ေခတ္တြင္ (တိုင္းမိုးေ၀ သမ၀ါယမ) ယာေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ဦးထြန္းခင္ မွ ကန္ထရိုက္ယူ၍ လုပ္ကိုင္ေသာကိစၥ တို႔ကို စစ္ေဆးၾကားနာေၾကာင္း သိရိွရသည္။ အထက္ပါစစ္ေဆးရာတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာမွ အႀကီးအကဲမ်ား ၊ ေျမယာရရိွ ရန္ တိုင္ၾကားထားေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ႏွင့္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ေျမယာအတြက္ ျငင္းခုံေနၾကေသာ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဆင့္ေခၚထား၍ တရားမွ်တစြာျဖင့္ အျပန္အလွန္ စစ္ေဆးေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါစစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ထံ တင္ျပေပးသြားမည္ဟု မေကြးတိုင္းအဖြဲ႔(၅) အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးျမင့္သိန္း တို႔က ဂတိျပဳေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ထို႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ(၁၇)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ မင္းဘူးခရိုင္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး၌ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းအမႈမ်ားကို စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ငဖဲၿမိဳနယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး၌ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းအမႈမ်ားကို ဆက္လက္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ က ေျပာသည္။
 

0 comments: