``သရက္ခရိုင္ အထက္မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ထန္းကိုင္းေရနံေမွာ္ပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခြင့္တင္ ဟုသိရ´´

သရက္ခရိုင္ အထက္မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ထန္းကိုင္းေရနံေမွာ္ပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါေရနံေမွာ္တြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနၾကေသာ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား အမ်ားအျပားမွာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါ အထက္မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ထန္းကိုင္းေရနံေမွာ္သည္(၂၀၀၇) ႏွစ္မွစ၍ (၂၀၁၃၊ ဧၿပီ ၄ရက္ေန႔အထိ) အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားလုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားမွာ MOGE ႏွင့္ အက်ဳိးတူးေဖာ္ခဲ့ေသာ မ်ဳိးမာန္သစ္ကုမၸဏီ၊ ဂ်ီအုိင္ ကုမၸဏီ၊ S.5 ကုမၸဏီ(၂)ခု ႏွင့္ခ်မ္းခ်မ္းကုမၸဏီ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားသည္ ေရနံစိမ္းမ်ားကို အားရေအာင္ တူးေဖာ္ခြင့္ရရိွသြားၿပီး ၂၀၁၃ ဧၿပီ(၄)ရက္ေန႔တြင္ ၎ေရနံေျမေနရာမ်ားကို မႈလပိုင္ရွင္ေတာင္သူမ်ားထံသို႔ လႊဲအပ္ေပးခဲ့ၾက ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားမွာ ရုတ္သိမ္းသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ ေျမေနယာမ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ားမွာ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္စားေသာက္၍ မရသျဖင့္ လက္ရိုက္ေရနံတြင္းတစ္ေနရာကို အနည္းဆုံးေငြက်ပ္(၃)သိန္း၊ အမ်ားဆုံးေငြက်ပ္(၁၀)သိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ ေၾကာင္း၊ တြင္းတူးစရန္က (၅)သိန္း မွ (၁၀)ေက်ာ္ခန္႔အထိကုန္က်ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေရနံေမွာ္ကို မီွတင္းလုပ္ကိုင္စားေသာက္ သူလူဦးေရမွာ သိန္းဂဏန္္းအထိရိွေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာ(၉)ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာမွ ေရနံတူးေဖာ္ခြင့္မျပဳဘဲ ထန္းကိုင္းေရနံေျမတြင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔ရဲအင္းအား(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္္႔ေရာက္လာၿပီး တားဆီးႏွင္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ကိစၥကို ထန္းကိုင္းေရနံေမွာ္မွ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေရနံတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကေသာ အလုပ္သမ်ားပူးေပါင္း၍ စက္တင္ ဘာ(၁၀)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးထံ အသိေပးတိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာ(၁၃)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ထံသို႔ ထန္းကိုင္းေရနံေမွာ္အား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ယခင္ကဲ့သို႔ တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးပါရန္ အသနားခံ တင္ျပစာေပးပို႔ထားေၾကာင္း၊ ထန္းကိုင္းေရနံေမွာ္တြင္ ဤကဲ့သို႔ ပိတ္သိမ္းခိုင္းေနေသာ ျပသနာမ်ားေၾကာင့္ အလုုပ္သမားမ်ား က စက္တင္ဘာ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ မင္းလွၿမိဳ႔နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ရုံးသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀း၍ စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပခြင့္ကို ယခုလအတြင္း(၂)ႀကိမ္ စာတင္ထားခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား ဦးေဆာင္သူ ဦးသက္ႏိုင္၀င္း က ေျပာသည္။ အဆိုပါထန္းကိုင္းေရနံေမွာ္ အေျခအေနအား သရက္ခရိုင္ရဲမွဴး ဦးသန္းေဆြထံသို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေမးျမန္းရာ၊ ``ထန္္းကိုင္းေရနံေမွာ္ အေျခအေနယေန႔အထိေကာင္းပါတယ္။ ဘာမွ်ထူးျခားမႈမရိွပါဘူး။ လုံၿခဳံေရးကေတာ့ ဆက္ၿပီးခ်ထား ပါတယ္။ ဆႏၵျပမယ့္စာတင္တဲ့ကိစၥကေတာ့ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးထံသို႔ေမးျမန္းပါခင္ဗ်ာ..။´´ ဟု သရက္ခရိုင္ရဲမွဴး ဦးသန္းေဆြ က ေျဖၾကားသည္။ အဆိုပါဆႏၵျပရန္ကိစၥအား မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးထံသို႔ စက္တင္ဘာ(၁၀)ရက္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း(၂)ႀကိမ္တင္ထားေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွ စုံစမ္းသိရိွရသည္။
 

0 comments: