``မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သမန္းေတာေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာသင္ေက်ာင္း စုေပါင္းဖြင့္လွစ္´´

စက္တင္ဘာ(၁၅)ရက္ နံနက္(၈)နာရီတြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သမန္းေတာ(ေျမာက္)ေက်းရြာ၌ ဥယ်ာဥ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပညာသင္ေက်ာင္း စုေပါင္းဖြင့္လွစ္ပြဲက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာသင္ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲသုိ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးပညာသင္ေက်ာင္း ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာသင္ေက်ာင္းဥကၠ႒ ဆရာေတာ္၊ ပင့္သံဃာအပါး(၃၀)ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဥာဏ္မ်ုိး၊ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရးဦးစီးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးဦးစီးမွဴး၊ ျပည္ခိုင္းၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ား၊ NLD မေကြးၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၀င္မ်ား ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း(မေကြး)အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာသူ ရြာသားမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား(၂၀၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးေၾကာင္း၊ ထိုေက်ာင္းတြင္ ဆရာေတာ္ဦးေနမိႏၵ မွ ဦးစီး၍ ဆရာ ဆရာမသုံးဦး ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား(၇၀)ဦးရိွေၾကာင္း၊ ဤေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရန္ ႏွစ္ ႏွစ္ခန္႔ႀကိဳတင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သံဃာနယကအဖြဲ႕က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး ယခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ထဲမွာ သက္ဆုိင္ရာမွ ဖြင့္ခြင့္အမိန္႔က်ခဲ့၍ ယေန႔ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ သမန္းေတာ(ေျမာက္)ေက်းရြာ၌ ဥယ်ာဥ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပညာသင္ ေက်ာင္းကို စုေပါင္းဖြင့္လွစ္ပြဲက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ဦးေနမိႏၵ က ေျပာသည္။
 

0 comments: