``ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေငြရတု ေၾကညာစာတမ္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ညိႈႏိႈင္းပြဲျပဳလုပ္´´

ေအာက္တိုဘာ(၂၅)ရက္ နံနက္(၁၀း၃၀)မွေန႔လည္(၁)နာရီခန္႔တြင္မ မေကြးၿမိဳ႕ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ (၃)လမ္းႏွင့္ ခြာညိဳလမ္းထိပ္ရိွ အမွတ္(၉) ေနအိမ္၌ ၿမစ္ေကြ႕ဧရာလူမႈကြန္ယက္ အဖြဲ႔ ၊ရွစ္ေလးလုံးေျမလတ္ေဒသ ေက်ာင္းသားသမၼဂအဖြဲ႕ ႏွင့္ NGOအဖြဲ႔ေပါင္းစုံမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုဦးထြန္း၀င္းၿငိမ္း (ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္ မႈိင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္)ႏွင့္ဦးတိုးတိုးထြန္း(လူေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ) ႏွစ္ဦးတို႔မွ ဦးေဆာင္ညွိႏႈိ္င္းၾက ေၾကာင္း၊ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စုစုေပါင္း(၁၅)ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္းသတင္း ရရိွ သည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ဦးထြန္း၀င္းၿငိမ္း ႏွင့္ ဦးတိုးတိုးထြန္းတုိ႔မွာ ၂၀၁၃စက္တင္ဘာ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေငြရတုေၾကညာစာတမ္း လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္ညိွႏႈိင္းေရး(ယာယီ)ေကာ္မတီ(၁၇)ဦးမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေၾကညာခ်က္၌ လုပ္ငန္းစဥ္(၃)ရပ္ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ ကိုယ့္ၾကမၼာကုိယ္ျပဌာန္းခြင့္ရိွ၍ တန္းတူညီမွ်ေသာ ဒီမိုကရက္ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ထူေထာင္ေရး။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ ေရး(သို႔မဟုတ္) အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေရး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ေသာ အမ်ဳိးသား အင္အားစုအားလုံးပါ၀င္သည့္ ညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပေရး တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေငြရတုအခမ္းအနားမွ စုစည္းရရိွခဲ့ေသာ အင္းအားမ်ားျဖင့္ တိုင္ျပည္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုထင္ဟပ္ေစတဲ့ အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္(၃)ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္ျပင္ပရိွ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာာင္တဲ့ အင္အားတစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္ေရးအဖြဲ႔က ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ မေကြးၿမိဳ႕မွာရိွၾကေသာ NGO မ်ားႏွင့္ အျခား လက္နက္ကိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက အႀကံျပဳေပးၾကပါရန္၊ ယခုညိွႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ(၃၁)ရက္ ေန႔တြင္ အၿပီးသပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားရိွပါေၾကာင္း ဦးတိုးတိုးထြန္းက စတင္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: