``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသာသနာႏုဂၢဟအသင္း (တတိယ)အႀကိမ္အစည္းအေ၀းက်င္းပ´´

ေအာက္တိုဘာ(၃)ရက္ ေန႔(၁ နာရီမွ ၃နာရီ)အခ်ိန္ မေကြးၿမိဳ႕ ရန္ႏိုင္ရပ္ ၿမိဳ႕ပါတ္လမ္းရိွ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းတြင္၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးျမန္မာႏိုင္ငံလုံဆိုင္ရာေထရ၀ါဒ ဗုဒၶ ဘာသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသသာသနာႏုဂၢဟအသင္း (တတိယ)အႀကိမ္အစည္းအေ၀းက်င္းပ ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသုိ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသာသနာႏုဂၢဟအသင္း ဥကၠ႒ ဦးထြန္းဆိုင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေသာင္းေရႊ(တိုင္းသာသနာေရးဦးစီးဌာနညြန္ၾကားေရးမွဴး)ႏွင့္ ခရိုင္(၅)ခု/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ားစုစုေပါင္း(၂၅) ဦးခန္႔တက္ေရာက္ၾကသည္။ အသင္း၏ အားနည္းခ်က္မ်ား အားသာခ်က္မ်ားကို ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ မ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းတင္ျပေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း၊ အသင္း၏ အင္အားစုေဆာင္းမႈ၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္ႏိုင္မႈ၊ ေျမေနရာရရိွေရး၊ ဘ႑ာေငြကိစၥ၊ အသင္းႀကီးတြင္ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တြင္တြဲဘက္ထား၍ ျပည္သူမ်ားမွ NGO အဖြဲ႔စစ္စစ္ဟု မျမင္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ တုိင္းေဒသႀကီးအဖြဲ႔တို႔ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားနည္းေနေၾကာင္း၊ ယခင္က အသင္း၀င္ေၾကး ႏွင့္ဓာတ္ပုံမ်ားျဖင့္သတ္မွတ္၍ အသင္း၀င္ေလွ်ာက္ထားရေသာ္ လည္း ယခုအခါ အသင္း၀င္ေၾကး ႏွင့္ဓာတ္ပုံမ်ားမလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ အသီးသီးေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။ ဤအသင္းႀကီးသည္ NGO စစ္စစ္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသင္းႀကီးခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ားအား အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ အကူအညီေတာင္းခံထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အရပ္သားမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔အသင္းႀကီးကို ရပ္တည္ႏိုင္ၾကလွ်င္ ဌာနဆိုင္ရာမွ အမႈေဆာင္မ်ားအစား အရပ္သားမ်ားကိုသာ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ ဦးထြန္းဆိုင္ မွ ေျပာသည္။ ေအာက္တိုဘာ(၂)ရက္ေန႔အထိ အသင္း၀င္အင္အားမွာ မေကြးခရိုင္မွ (၇၄၅၆၇)ဦး၊ မင္းဘူးခရိုင္ (၂၅၉၅၄)ဦး၊ သရက္ခရိုင္(၁၃၂၅၈)ဦး၊ ပခုကၠဴခရိုင္(၉၉၉၁၈)ဦး၊ ဂန္႔ေဂါခရိုင္(၃၈၃၂၀)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၂၅၂၀၀၉) ဦးျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာ၍ သတင္းရယူခဲ့သည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: