`` ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)အသစ္ေရးဆြဲျခင္း ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔သေဘာထားဆႏၵခံယူရန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး NLD ပါတီအတြင္းရိွ ခရိုင္(၅)ခုမွ (၄)ခရိုင္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပၿပီး´´

ေအာက္တိုဘာ(၂၆)ရက္ ေန႔လည္(၁း၃၀ မွ ၃း၃၀)နာရီအခ်ိန္ မေကြးၿမိဳ႕ စိုးေကာမင္းရပ္ ကမ္းနာလမ္း နန္းထိုက္သူဟိုတယ္တြင္ မေကြးခရိုင္NLD ပါတီမွ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)အသစ္ေရး ဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔သေဘာထားဆႏၵခံယူရန္ တက္ေရာက္လာေသာ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူထူတုအင္အား (၅၀၀၀)ခန္႔ကို NLDပါတီ(ဗဟို)ေကာ္မတီ၀င္ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးၾကည္၀င္း(လပြတၱာ)က တင္ျပေဆြးေႏြးေၾကာင္း၊ မေကြးခရိုင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ NLDပါတီျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း ႏွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ NLDပါတီအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔ တို႔(၂)ဦးသည္(ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ခြင့္ယူၿပီး)လာေရာက္ေၾကာင္း၊ ယင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္(၂)ဦးသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္တစ္သားတည္း အခမ္းအနားတြင္း ၾကမ္းျပင္တြင္ထိုင္၍ တက္ေရာက္အားေပးေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ဦးၾကည္၀င္း၏ တင္ျပခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။ ``ျပည္သူထုပါမွ ဒီပြဲေေအာင္ျမင္မွာပါ။ ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ရင္မဲေပးၾကမွာလား?။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ၂၀၁၄ မွာျပင္လိုက္ရင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေခ်ာၿပီ။ ဘာေတြျပင္ရမွာလဲဆိုရင္ အေရးအႀကီး ဆုံးပုဒ္မႀကီး အေျခခံဥပေဒ(၄၃၆)ကိုျပင္မွာ သူတုိ႔ကိုယ္ႏႈိက္ကကိုျပင္ဖို႔ေျပာေနၾကပါၿပီ။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ နဲ႔လဲ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရၿပီ။ ဒီဥပေဒ(၄၃၆)ကိုသာျပင္လိုက္ရင္ ဟိုဘက္က ႏိုင္ငံျခားသားၾသဇာခံရဲ႕ ဘာညာသာတကာေတြ အားလုံးပါသြားၿပီ။ ႏိုင္ငံေရးဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကိုသာ လုပ္မွအဆင္ေျပမွာပါ။ ကဲ..မျပင္ဘူး၊ အေျခခံဥပေဒကို အသစ္ေရးဆြဲမယ္ဆိုရင္.. လႊတ္ေတာ္ထဲက ႀကံခုိင္ေရးပါတီကလဲ အသစ္ေရးမွာမဟုတ္ဘူး။ စစ္တပ္ကလဲ အသစ္ေရးဆြဲမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူထုလိုခ်င္တဲ့ပုံစံကိုရလာမွာက ျပင္ဆင္ျခင္းကသာ အျမန္ဆုံးအဆင္ေျပၾကမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တာေတြလဲေတာ္ေတာ္မ်ားသြားၿပီ။ ျပည္သူထုအေနနဲ႕ ႀကိဳက္သလို သာ အဆုံးျဖတ္အေျဖေပးႏိုင္ၾကပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားရင္နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္..။´´ဟု NLDပါတီ(ဗဟို)ေကာ္မတီ ၀င္ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးၾကည္၀င္း(လပြတၱာ)က တင္ျပေဆြးေႏြးေၾကာင္း အခမ္းအနားမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ (ဥကၠ႒ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး NLDပါတီ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ)မွ ျပည္သူလူထု (၅၀၀၀)ခန္႔အား သဘာပတိထံအတည္ျပဳ၍ တက္ေရာက္ လာၾကသူအားလုံးက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကို မတ္တပ္ရပ္၍ ၁၀၀%ဆႏၵျပဳၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အလားတူ အဆိုပါပြဲမ်ားကို သဘာပတီအျဖစ္ မေကြးတိုင္းNLDပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ ႏွင့္သဘာပတိအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ အခမ္းအနားမွဴး ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္ ႏွင့္ NLDပါတီ(ဗဟို)ေကာ္မတီ၀င္ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးၾကည္၀င္း(လပြတၱာ)တို႔သည္ ေအာက္တိုဘာ(၂၅)ရက္မွာ မင္းဘူးခရိုင္NLDပါတီမွ မင္းဘူးၿမိဳ႕ သုခမိန္ခန္းမ၌ ေန႔(၁း၃၀ မွ၃း၃၀)နာရီအခ်ိန္ထိ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ စုစုေပါင္းအင္အား(၃၀၀၀)ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားမွရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ဆႏၵျပဳၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အလားတူ ေအာက္တိုဘာ(၂၇)ရက္ ေန႔လည္(၁၁း၄၅ မွ ၂)နာရီအခ်ိန္ သရက္ခရိုင္NLDပါတီမွ သရက္ၿမိဳ႕ ေရႊစင္ေငြစင္ခန္းမ၌ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ စုစုေပါင္းအင္အား(၁၀၀၀)ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားမွရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ဆႏၵျပဳၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အလားတူ ေအာက္တိုဘာ(၂၈)ရက္ ေန႔လည္(၁း၄၅ မွ ၂)နာရီအခ်ိန္ ပခုကၠဴခရိုင္NLDပါတီမွ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသား ခန္းမ၌ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ စုစုေပါင္းအင္အား(၁၀၇၀)ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားမွ ၉၉.၅% ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ဆႏၵျပဳၾကေၾကာင္း၊ ၎ပြဲတြင္ (၅)ဦးက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ ဆႏၵျပဳေၾကာင္း သိရသည္။ က်န္ရိွေနေသာ ဂန္႔ေဂါခရိုင္တြင္ ႏို၀င္ဘာ(၇)ေန႔မွာ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ က်န္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္းလည္း အဆိုပါ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကို ႏို၀င္ဘာ(၁၀)ရက္ေန႔အၿပီးက်င္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အသီးသီးမွ လူထုဆႏၵခံယူမႈစာရင္းမ်ားကို NLD ပါတီ(ဗဟို)သို႔ေပးပို႔ၿပီး၊ ဗဟိုမွတဆင့္ (ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ရုံး) ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာေလ႔လာေရးေကာ္မတီ(၁၀၉)ဦးထံသို႔ အခ်ိန္မီေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဤကဲ့သို႔ NLD ပါတီအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးနီးပါး လူထုဆႏၵခံယူေနျခင္းအား (ဘယ္လိုသေဘာထား ေၾကာင့္ လုပ္ရပါသလဲဟု ) မေကြးခရိုင္(၅)ခရိုင္လုံးတြင္ အခမ္းအနားမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ ( ဥကၠ႒ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး NLDပါတီ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ) သို႔ေမးျမန္ခဲ့ရာ… ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ဟာ အေျခခံဥပေဒဆိုတာမေျပာနဲ႔၊ ဥပေဒန႔ဲ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာဆိုရင္ ဘာတစ္ခုမွ လူထုမရႏိုင္ေအာင္တားဆီးပိတ္ဆို႔ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ၿပီ လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ NLDက ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ျပည္သူေတြကို အမိအဖလိုသေဘာထားၿပီး အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ေတြကို မီးေမာင္းထုိးျပလိုက္တဲ့ သေဘာပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ဥပေဒျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထားမထင္ဟပ္ဘူး၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိး စီးပြားကာကြယ္ေပးထားတာမဟုတ္ရင္ က်ဆုံးမွာေသခ်ာတယ္ဆိုတာ အခုက်င္းပတဲ့ပြဲေတြက ျပည္သူေတြ ရဲ႕တုံ႕ျပန္မႈကို သက္ေသျပေနတယ္ေလ..။ အျခားပါတီတစ္ခုရဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာစကားမွားေၾကာင္း ျပည္သူေတြက သက္ေသျပလိုက္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။ (ျပည္သူေတြဟာ အေျခခံဥပေဒကို လုံး၀နားမလည္ဘူးဆိုတာ) သူကေျပာတဲ့စကား မွားသြားၿပီးလို႔ ဒီပြဲေတြကသက္ေသျပလိုက္တာပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ပါလို႔ မေကြးတိုင္းတြင္းရိွ ျပည္သူေတြက လႊတ္ေတာ္ကို NLD ပါတီကတဆင့္ ေျပာလိုက္ၾကၿပီေပါ့ဗ်ာ..။ ျပည္သူ႔ဆႏၵေတြကို ေလးစားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဟုတ္/မဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေစာင့္ၾကည့္မွာပါ…။´´ဟု အခမ္းအနားမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ က ေျပာသည္။
 

0 comments: