``မေကြးၿမိဳ႕ အမွတ္(၁၃)အႀကီးစားစက္ရုံ (TA TA)မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ ကားအသစ္မ်ားကို မည္သူမဆို၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီ´´

မေကြးၿမိဳ႕ ေတာင္တြင္းႀကီးကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ ၃၂၄/၆ မေကြးစက္မႈနယ္ေျမ အမွတ္(၁၃)အႀကီးစား စက္ရုံ (TA TA) ကားစက္ရုံတြင္ TA TA Motors Ltd. ကုမၸဏီအႏၵိယႏိုင္ငံနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ ကား(၆)မ်ဳိးကို သတ္မွတ္ထားေသာကာလတန္ဘိုးေငြျဖင့္ ေန႔ခ်င္းၿပီးေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း(ယခင္က တစ္ပါတ္ခန႔္ၾကာ)ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ(၄)ရက္ေန႔တြင္ ၎စက္ရုံရွင္းလင္းေဆာင္၌ စက္ရုံအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္စြာစိုးက ေျပာသည္။ အဆိုပါစက္ရုံကို ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာ(၃၁)ရက္မွာဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ထုတ္လုပ္ေသာကားမ်ားမွာ City Bus. Cargo Truck. Dump Truck. Water Bowser.(ေရသယ္ယာဥ္)၊ Frie Fighting Truck.(မီးသတ္ကား)၊ ႏွင့္Combot Vehicle.(စစ္တပ္သုံးယာဥ္)ကားမ်ားအသင့္ထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္း၊ ၎ကားမ်ားကို TA TA Motors Ltd. ကုမၸဏီ အႏၵိယႏိုင္ငံနည္းပညာျဖင့္ အင္ဂ်င္၊ ဂီယာေဘာက္၊ ဘရိမ္၊ ေဘာ္ဒီ အရည္အေသြးမီ အသစ္စက္စက္ ပစၥည္းမ်ားကိုတပ္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါကားမ်ားအား ၎စက္ရုံမွ ဆားဗစ္၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား အတြက္လိုအပ္ေသာ စပယ္ယာပတ္စ္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း စက္ရုံမွေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ(၅)ရက္ေန႔အထိထုတ္လုပ္ၿပီးေရာင္းခ်ေသာကားမ်ားမွာ (၁) LPT 2116(6x2)ကားစီးေရ (၃၃)စီး၊ (၂) LPT 2123(6x4)ကား (၄၁)စီး၊ (၃)29 Seater Bus ကား(၅၀)စီး၊ (၄)LPK 2523 Tipper ကား(၁၈)စီး ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္(S6-90)အမ်ဳိးအစားလုံးေရ(၄၆)လုံးထုတ္လုပ္ၿပီးေၾကာင္း၊ ကားထုတ္လုပ္ေရး စက္ရုံတာ၀န္ခံ အင္ဂ်င္နီယာကေျပာသည္။ အလားတူ ၎စက္ရုံမွ ျမန္မာမီနီဘတ္စ္ ကားေလးမ်ားကိုလည္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးေၾကာင္း၊ မိသားစု သုံးရန္ႏွင့္ TAX အငွါးယာဥ္လုပ္ငန္းအသုံးျပဳရန္တို႔အတြက္ ေခတ္မီစလြန္းကားေလးမ်ားကိုလည္းႀကိဳတင္ေအာ္ဒါ မွာ၍ ၀ယ္ယူလိုလွ်င္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထုတ္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း မည္သူမဆို အဆိုပါ စက္ရုံသို႔ ရုံးဖြင့္ခ်ိန္တြင္လာေရာက္ၾကည့္ရႈစမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္၍ စိတ္တိုင္းက်ကားမ်ားကို၀ယ္ယူႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေရာင္းခ်မည့္ကားအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ကတ္တစ္ေလာက္ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားခ်ိတ္ဆြဲထား ပါေၾကာင္း ကားေရာင္းခ်ေရးမန္ေနဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ အဆိုပါ အမွတ္(၁၃)အႀကီးစားစက္ရုံ(TA TA)မွအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္စြာစိုးအား ယခုစက္ရုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အမ်ားျပည္သူမ်ားသို႔ ေျပာၾကားလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္းရာ..၊ ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမွတ္(၁၃) အႀကီးစားစက္ရုံက ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြဟာ ေခတ္မီနည္းစနစ္ ပညာမ်ားနဲ႔ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုအသုံးျပဳထုတ္လုပ္တယ္၊ အရည္အေသြးမီအႀကီးစားကုန္တင္ယာဥ္ကားသစ္ေတြကို သင့္တင့္တဲ့ေစ်းႏႈန္းနဲ႔သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္။ ယခုသတ္မွတ္ထားတဲ့ကားေစ်းႏႈန္းေတြက ျပင္ပေပါက္ ေစ်းထက္အနည္းငယ္မ်ားေနေပမဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔စက္ရုံထုတ္ကားေတြက အဆင့္ျမင့္ကားသစ္ႀကီးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကားေစ်းကြက္အရ ေဒၚလာေစ်းအတက္၊အက်ေပၚမႈတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုျပင္ဆင္ေပးသြားမွာပါ။ ယခုျမင္ရတဲ့ ကားေတြဟာ ေရာင္းခ်ဖို႔အသင့္ၿပီးေနတဲ့ကားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစက္ရုံက(၁)ႏွစ္အတြင္းမွာကားအစီးေရ (၁၀၀၀) တစ္ေထာာင္ခန္႔နဲ႔ ဂီယာေဘာက္စက္ရုံက တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ(S6-90)အမ်ဳိးအစားဂီယာေဘာက္အလုံးေရ (၅၀၀) ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ စက္ရုံအက်ယ္ေျမ(၁၃၀၀)ဧကေပၚမွာ စက္ရုံမ်ားတည္ေဆာက္ၿပီးေျမ(၃၅၅)ဧကအသုံးျပဳ ထားၿပီး ေနာက္ထပ္ စက္ရုံေတြတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒီစက္ရုံႀကီးရဲ႕ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ႔မႈကေတာ့ အႏၵိယႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း(၂၀)နဲ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြသန္းေပါင္း(၁၅.၀၄၈)ျဖစ္ပါတယ္။ စက္ရုံမ်ားအတြက္ခန္႔အပ္ထားတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း၊ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္း(၅၇၉)ဦးရိွပါတယ္။ မိသားစုေနထိုင္ေရး အတြက္၀န္ထမ္း အိမ္ယာမ်ားနဲ႔ မိသားစုက်န္းမာေရးအတြက္ (၁၆)ကုတင္ဆန္႔ေဆးရုံ၊ မိသားစုပညာေရးအတြက္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၁) ေက်ာင္းတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါတယ္။´´ ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ စက္ရုံကထုတ္တဲ့ကားေတြကို ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္္ၿပီးျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စက္ရုံႀကီးဟာ မေကြး-ေတာင္တြင္းႀကီးကားလမ္းေဘး ဧရာ၀တီ ျမစ္ကမ္းရဲ႕အေရွ႕ဘက္မွာတည္ရိွပါတယ္။ ျမစ္ေၾကာင္းကေနသေဘၤာနဲ႔တင္ေဆာင္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ကားေတြကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္ပါ့မယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးကိုလဲ(မက်ီးကန္-မဟာဓာတ္အားလႈိင္းနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြစက္ရုံ လွ်ပ္စစ္ လိုင္း(၂)လိုင္းဆြဲထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္(၂၄)နာရီလွ်ပ္စစ္ပါ၀ါအျပည့္ရရိွပါတယ္။ မီးရိွတယ္၊ေရရိွတယ္၊ ဓာတ္ေင႔ြ ရိွတယ္။ TA TA နည္းပညာေတြ နဲ႔ စနစ္တက်တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စက္ရုံႀကီးေတြလဲ အဆင့္သင့္ ရိွေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔စက္ရုံႀကီးေရရွည္ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စိတ္၀င္စားၾကတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔၎ အဖြဲ႔လိုက္အေနနဲ႔၎ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီေတြကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စက္ရုံနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ထပ္မံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၿပီး အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္လဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။´´ ဟု စက္ရုံအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္စြာစိုးက ေျပာသည္။
 

0 comments: