``ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆိုင္ခန္းေျမေနရာငွါးခမ်ား အဆမတန္ေစ်းတက္၍ မေကြးၿမိဳ႕ရိွ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ (၂၅)ဦးမွ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ အသနားခံစာတင္´´

ႏို၀င္ဘာ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ကန္သာရပ္ကြက္ ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္းႏွင့္ ေမတၱာလမ္းေထာင့္ရိွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းသိုေလွာင္ရုံပိုင္ေျမေပၚ၌ရိွေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ခန္းတိုက္တန္း (၃၇)ခန္းအား ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆိုင္ခန္းေျမေနရာငွါးရမ္းခမ်ား အဆမတန္ေစ်းတက္၍ ဆိုင္ခန္းပိုင္ ရွင္(၂၅)ဦးက ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံသို႔ ေျမငွါးရမ္းခေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေပးပါရန္အသနားခံစာတင္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ အဆိုပါဆိုင္ခန္း(၃၇)ခန္းအား ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္(အနံဆယ္ေပ၊ အလွ်ားႏွစ္ဆယ့္ငါးေပ)ကို ေျမငွါးရမ္းခ လစဥ္/တစ္လ(၃၀၀၀ိ)သုံးေထာင္က်ပ္ျဖင့္ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းတန္းဘိုးေငြက်ပ္ ၁၄၅၀၀၀၀ိ/(တစ္ဆယ္ေလးသိန္းငါး ေသာင္းခြဲ)ေက်ာ္ခန္႔ေပးေခ်ခဲ့ရၿပီး ဆိုင္ခန္းအေဆာက္အဦးအား အပိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၃၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔မွစ၍ ဦးေက်ာ္ေသာင္း ဥကၠ႒ ၀န္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ မေကြးၿမိဳ႕ ႏွင့္ဆိုင္ခန္းရယူထားသူမ်ား အသီးသီးတို႔ထံစာခ်ဳပ္ၿပီးအပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေသာေစ်းႏႈန္းအတိုင္း တစ္ခန္း(၃၀၀၀ိ) ျဖင့္ေျမငွါးရမ္းခ မ်ားကို၂၀၁၃၊ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ေပးေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးခရိုင္အင္ဂ်င္နီယာမွဴး ေဒၚသူဇာညႊန္႔မွ (ေဆာက္လုပ္ေရး ဌာနပိုင္ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား ငွါးရမ္းခတိုးျမွင့္ေတာင္းခံရန္ကိစၥ)ဆိုေသာစာထြက္လာေၾကာင္း၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း တို႔မွ ညႊန္ၾကားခ်က္စာအရ မေကြးခရိုင္အတြင္းရိွ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း(သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဌာနပိုင္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားအား)၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍(တစ္စတုရန္းေပ=၁ေပX၁ေပ)ကို တစ္လလွ်င္(၆၀ိ မွ ၁၂၀ိ) အတြင္းႏႈန္းထားျဖင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထက္ပါဆိုင္ခန္းမ်ား(၃၇)ခန္းကို တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ (၈၀ိ)က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ (အနံဆယ္ေပ၊ အလွ်ားႏွစ္ဆယ့္ငါးေပ)ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ေျမငွါးရမ္းခ တစ္လ(၂၀၀၀၀ိ) ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမငွါးခ တစ္လ(၃၀၀၀ိ)အစား(၂၀၀၀၀ိ)က်ပ္သုိ႔ ေစ်းႏႈန္းတက္ လိုက္၍ လခမ်ားကို(၃)လတစ္ႀကိမ္ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားစာပုိ႔ထား ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ အဆိုပါကိစၥအား မေၾကနပ္ၾကေသာဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္(၂၅)ဦး၏ကိုယ္စား ကိုေဇာ္လြင္ဦးမွ ရင္ဖြင့္ေျပာျပသည္။ ``ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္မွာ တစ္စတုရန္းေပကို(၆၀ိ)ႏႈန္းေကာက္ခံၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္ၿမိဳ႕ ေတြမွာ တစ္စတုရန္းေပ(၈၀ိ-၁၂၀ိ)ႏႈန္းထိ မေကာက္သင့္ပါဘူး။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာေကာက္တဲ့ေစ်းႏႈန္းထက္ နယ္ၿမိဳ႕ ေတြကို ေလ်ာ့ၿပီးသတ္မွတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီေျမငွါးခေစ်းႏႈန္းေတြကို တက္မယ္ဆိုရင္ ဆိုင္ခန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနက တာ၀န္ရိွသူေတြ အျပန္အလွန္ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။ အမ်ားလက္ ခံႏိုင္တဲ့ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ၿပီး တစ္ျပည္လုံး တေျပးညီေစ်းႏႈန္းျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္က (အနံဆယ္ေပ၊ အလွ်ားႏွစ္ဆယ့္ငါးေပ)ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ေျမငွါးခ(၃၀၀၀ိ)သာေပးရၿပီး ယခု ဒီမိုကေရစီအစိုးရ အသစ္လက္ထက္မွာ တစ္လ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္အထိ အဆမတန္ႀကီးေစ်းႏႈန္းတိုးေကာက္ေတာ့ ေျမငွါးခေပးရ တာနဲ႔မတူဘဲ ဆိုင္လခေပးေနရသလိုမ်ဳိးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး(အဘ)ထံကို ေျမငွါးရမ္းခေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ ဒီေန႔ ႏို၀င္ဘာ(၁၃)ရက္ေန႔ မွာ အသနားခံစာတင္ထားပါတယ္ဗ်ာ..။´´ဟု ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ ကိုေဇာ္လြင္ဦးက ေျပာသည္။
 

0 comments: