``စကုၿမိဳ႕(၂၅)ကုတင္ေဆးရုံအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ေဆးရုံအေဆာက္အဦးသစ္မ်ားကုိ ေရလြတ္ရာေနရာသုိ႔ ေရြ႕ေျပာင္းေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လႊတ္ေတာ္သုိ႔စာတင္၍ ေတာင္းဆို´´

ၿပီးခဲ့သည့္ႏို၀င္ဘာ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ မင္းဘူး/စကုၿမိဳ႕နယ္ စကုေဆးရုံအား (၂၅)ကုတင္တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္ လုပ္မည့္အစီအစဥ္အား ၎ေဆးရုံး၀န္းအတြင္းရိွ ေရလြတ္ရာ ကုန္းျမင့္ေနရာအသစ္သုိ႔ သီးျခားေဆာက္လုပ္ ေပးပါရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား(၁၂၀၀)ဦးခန္႔မွဆႏၵျပဳ၍ ဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စကုၿမိဳ႕(၂၅)ကုတင္ေဆးရုံ တိုးခ်ဲ႔ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္မွ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း(၂၅၀) ႏွစ္ရာငါးဆယ္သန္းအားခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္းသည္ မူလလက္ရိွ ေဆးရုံႏွင့္ တြဲလွ်က္ေဆာက္လုပ္ရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးးဌာန၊ အထက္အဖြဲ႔မွ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုေဆာက္ လုပ္မည့္စီမံခ်က္အား ေဒသခံျပည္သူလူထုက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ မူလေဆးရုံေနရာမွာ ႏွစ္စဥ္ေရနစ္ျမဳပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္ေဖာ္ျပပါဓာတ္ပုံအရ ေရႀကီးခ်ိန္တြင္ေဆးရုံေရနစ္ျမဳပ္သြား၍ ေဆးရုံ တက္ေနၾကေသာ ေမြးလူနာအပါအ၀င္ လူနာငါးဦးအား စကုၿမိဳ႕ ေက်ာက္တိုင္ကြင္းသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းကုုသ ေပးရေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ ႏွစ္စဥ္ေရႀကီးလွ်င္ လူနာမ်ားဒုကၡေရာက္ၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုတိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္ လုပ္ေပးမည့္ ေဆးရုံအေဆာက္အဦးသစ္မ်ားကို (ေဆးရုံ၀န္းအတြင္းရိွ) ေရလြတ္ရာ ကုန္းေနရာျဖစ္ေသာ လက္ရိွဓာတ္မွန္ခန္း၏ ေျမာက္ဘက္သို႔ စီမံခ်က္ပါေနရာကိုေျပာင္းေရြ႔ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေပးပါရန္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးက်န္းမာေရးဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာေဇာ္ေဌးထံသို႔ စကုၿမိဳ႕ေဆးရုံတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီမွ တင္ျပ ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးက်န္းမာေရးဦးမွဴးက အထက္မွ ခ်ေပးထားသည့္စီမံကိန္းေနရာအတိုင္းသာ ေဆာက္လုပ္ ရမည္၊ ဟုေျပာဆိုေၾကာင္း စကုၿမိဳ႕မွ ကိုေနမ်ဳိးေက်ာ္ ႏွင့္လူငယ္အဖြဲ႔က ေျပာသည္။ ``ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြခ်ေပးတဲ့အခါမွာ ေဒသခံနယ္ေျမကၽြမ္းက်င္ သူေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို မေလးစားဘူးဆိုရင္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ဟာ လူထုအတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကခ်ေပးတဲ့ ျပည္သူပိုင္ေငြေတြဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္အကူအညီမျဖစ္ဘဲ အေဟာသိကံျဖစ္သြားေစႏိုင္ႏိုင္တာေပါ့ဗ်ာ၊ အစိုးရအထက္ပိုင္က ေျပာေန တာက ျပည္သူကို(ဗဟိုျပဳ)ရမယ္ေျပာၿပီး ယခုေတာ့ အထက္က ခ်ေပးတဲ့စီမံကိန္းအတိုင္းဆက္လုပ္ မယ္ဆိုလုိ႔ ရပ္ကြက္အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ စကုၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမ်ား တစ္ေထာင္ႏွစ္ရာေက်ာ္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ကို စာတင္ၿပီး ေတာင္းဆိုထားၾကပါတယ္..။´´ဟု စကုၿမိဳ႕မွ လူငယ္အဖြဲ႕ ကိုေနမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာသည္။
 

0 comments: