``မေကြးၿမိဳ႕ကားႀကီးကြင္းရိွ ကားဂိတ္အသစ္(၂၆)ဂိတ္ ေနရာခ်ထားရာ မညီမွ်၍ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔ ကားဂိတ္မ်ားမွ ဆႏၵျပမည္ဟုဆို´´

ႏို၀င္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၂ နာရီမွ ၃း၃၀ နာရီ)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရန္ေ၀းရပ္ ျပည္ေတာ္သာ လမ္း ႏွင့္ မဲထီလမ္းၾကားရိွ မေကြးကားႀကီးကြင္းမွ ေရွ႕ေဆာင္ကားဂိတ္ႏွင့္ တြဲလွ်က္ဖြင့္လွစ္ေသာ အာကာသ ကားဂိတ္၌ ကားႀကီးကြင္းအတြင္းမွ အသစ္ေဆာက္ေသာ(၂၆)ဂိတ္၏ ေနရာခ်ထားမႈကို ေလွ်ာက္ထားၾကေသာ ကားဂိတ္မ်ားမွ ဂိတ္မွဴး/ဂိတ္ပိုင္မ်ား(၂၅)ဦးခန္႔တို႔က စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၾကသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ား (၁၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွ သည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေအာက္တိုဘာ(၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိန္းေရး ယာဥ္ရပ္စခန္း၌ ကားႀကီးကြင္းစနစ္တက်ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးအတြက္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဂိတ္တာ၀န္ခံမ်ား ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎အစည္းအေ၀း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ကားဂိတ္မ်ားအတြက္ (၁၅ ေပX ၃၀ ေပ) ႏွစ္ထပ္အေဆာက္အဦး (၂၆)ခန္း ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားအတြက္ ဆယ္ေပပတ္လည္ခန္း(၆၀)ခန္း ေဆာက္လုပ္ရန္ သတင္းစာမွ တင္ဒါေခၚ၍ ေဆာက္လုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ၎ အစည္းအေ၀း၌ ကားဂိတ္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာဂိတ္(၇)ဂိတ္အား မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ လက္ခံရယူထားေၾကာင္းသိရ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဂိတ္တစ္ခုအတြင္း၌ (၂)ဂိတ္တြဲလွ်က္ လက္ရိွေျပးဆြဲ၍ ဖြင့္ေနရေသာ ကားဂိတ္မ်ားမွ မေကြးၿမိဳ႕(မ.ထ.သ) ရုံးသို႔ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားၾကေၾကာင္းသိရိွရသည္။ အဆိုပါေလွ်ာက္ထားၾကေသာ ကားဂိတ္မ်ားမွ ႏို၀င္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ကားဂိတ္သစ္မ်ားအားလုံး ေဆာက္လုပ္၍မၿပီးေသးဘဲ (မႏၱလာမင္း ကားဂိတ္)ကို ေနရာခ်ထားေပးၿပီး ႏို၀င္ဘာ(၂၉)ရက္ေန႔မွာ စတင္ ဂိတ္ဖြင့္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ျခင္းကို မေၾကနပ္ၾကေသာေၾကာင့္ မီဒီယာသမားမ်ားအား ဖိတ္ၾကား၍ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲျပဳလုပ္ၾကသည္ဆို၏။ ၎ကိစၥကို ႏို၀င္ဘာ(၂၂)ရက္ေန႔က မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာေရးရုံးသို႔ ဂိတ္ပိုင္မ်ား သြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ရာ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေလွ်ာက္ထားေသာဂိတ္(၇) ဂိတ္မွ မႏၱလာမင္း ကားဂိတ္ပိုင္သို႔ ဦးစားေပးေနရာခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ကားဂိတ္မ်ားကိုလည္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဆြ၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးေဇယ် ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္(စည္ပင္အမႈေဆာင္ အရာရိွ)တို႔က ေျဖဆိုသည္ဟု ပန္ေတာ္ဦးဂိတ္မွဴး ဦးေမာင္ေအး က ေျပာသည္။ အလားတူ ႏို၀င္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဂိတ္ပိုင္/ဂိတ္မွဴး မ်ားမွလည္း ထိုကိစၥအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွဘဲ မ်က္ႏွာရိွရာ ဟင္းဖတ္ပါ၍ အထက္က အရိွန္အ၀ါအာဏာသုံးၿပီး ပရက္ရွာေပး၍ မေကြးကားႀကီးကြင္းအတြင္း လုံး၀မေျပးဆြဲရေသးေသာ မႏၱလာမင္း ကားဂိတ္ကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ဦးစားေပးၿပီး ေနရာေပး၍ ဂိတ္ႏွစ္ခန္းတြဲေပးထားျခင္း၊ ေဆာက္လက္စဂိတ္မ်ားအားလုံးမၿပီးေသးခင္မွာ ႏို၀င္ဘာ (၂၉)ရက္ေန႔ တြင္ မႏၱလာမင္းကားဂိတ္မွ ခရီးသည္ကားမ်ားစတင္ေျပးဆြဲမည္ဆိုေသာ ဖိတ္စာႏွင့္ဗီးႏိုင္းေၾကာ္ျငာ မ်ား ကပ္ေနျခင္း တို႔သည္ လက္ရိွေျပးဆြဲေနေသာ ေလွ်ာက္ထားဆဲ ကားဂိတ္မ်ားအေပၚ ဂရုမစိုက္ရာၾကၿပီး တရားမွ်တမႈမရိွ၍ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအား လုံး၀မေၾကနပ္ၾကေၾကာင္း၊ မႏၱာမင္းကား ဂိတ္ကို အျခား ကားဂိတ္မ်ားက မနာလို၀န္တိုျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းေတြ တိုက္ထုတ္ေနျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ေနရာခ်ထားေရး ေကာ္မတီမွာသာ တာ၀န္ရိွပါ၍ ေဆာက္လက္စ ကားဂိတ္မ်ားအားလုံးၿပီးမွ ေနရာခ်ထား ေျပးဆြဲၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ ကိစၥကို တရားမွ်တစြာျဖင့္ မဲစနစ္အတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က ျပဳလုပ္မေပးခဲ့လွ်င္ အဆိုပါဂိတ္စတင္ ဖြင့္မည့္ ႏို၀င္ဘာ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ကားႀကီးကြင္းအတြင္း၌ ဆႏၵျပၾကမည္ဟု တက္ေရာက္လာသူ ဂိတ္မွဴး/ဂိတ္ပိုင္မ်ား အားလုံးက တညီးတညြတ္တည္း သုံးႀကိမ္ေအာ္ဟစ္၍ ေျပာဆိုၾကသည္။ ထိုကိစၥကို မေကြးၿမိဳ႕(မ.ထ.သ) ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးအား မီဒီယာမ်ားမွေမးျမန္းရာ..`` ဒီကိစၥကို ႏို၀င္ဘာ(၇)ရက္ေန႔က အစည္းအေ၀းတက္ရပါတယ္။ ကားဂိတ္ေတြအသစ္ေဆာက္မယ္ ဆိုတာကလြဲၿပီး က်န္တာ ကၽြန္ေတာ္ဘာမွ်မသိရပါဘူး။ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီမွာေရာ ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီမွာေရာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ ညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္းမရိွခဲ့ပါဘူး။ ဒီ မႏၱလာမင္းဂိတ္ခ်ထားေပးလိုက္တာလဲ ကၽြန္ေတာ္မသိပါဘူး။ ဂိတ္ဖြင့္မဲ့ဖိတ္စာေရာက္လာမွ သိရပါတယ္။ ကားဂိတ္ဖြင့္ဖို႔ေလွ်က္လႊာတင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္က ေထက္ခံစာေပးရ ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ျပည့္စုံမွသာ ဂိတ္ဖြင့္ဖို႔ေထာက္ခံေပးပါတယ္။ စည္ပင္ကိုတင္ထားတဲ့ ဂိတ္(၇)ခု လုံးကျပည့္စုံၾကပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ (၂)ဂိတ္တြဲဖြင့္ၿပီး လက္ရိွေျပးဆြဲေနတဲ့ဂိတ္ေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္ဆီကို ေလွ်ာက္လာၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရုံးကေန စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ဆက္ၿပီး တင္ေပးထားပါတယ္။ ယခုလိုျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥမွာ ဒီကားဂိတ္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က မိဘတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အစက ကၽြန္ေတာ့္ကိုသာ စည္ပင္ေကာ္မတီက ေခၚၿပီးညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္ရင္ ဒီေလာက္အထိမျဖစ္ပါဘူးဗ်ာ..။´´ဟု မေကြးၿမိဳ႕(မ.ထ.သ) ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။ သတင္းစာရွင္လင္းပြဲအၿပီးတြင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္ (အမႈေဆာင္ အရာရိွ)ထံသုို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းရာ…၊ `` ဒီကိစၥကိုေျပာရရင္ အစကေနေျပာမွရမယ္။ မႏၱလာမင္းဂိတ္ကို အေျခခံၿပီး ဒီဂိတ္သစ္အေဆာက္အအုံေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ အဲဒီဂိတ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို ေထာက္ခံခ်က္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားၿပီးေနရာ ေတာင္းပါတယ္။ ကားကြင္းႀကီးအတြင္းေတာင္ဘက္ ဂိတ္ႏွစ္ခုၾကားလြတ္ေနတဲ့ ေနရာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔စည္ပင္က ေနရာေပးၿပီးေဆာက္ဖို႔စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက အျခားဂိတ္ေတြနဲ႔ဆိုင္ခန္းေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကလို႔ ကားကြင္း ေျမာက္ဘက္တန္းက ေနရာအလြတ္မွာ မႏၱလာမင္းဂိတ္ကို ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ မႏၱလာမင္း ကားဂိတ္ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ စတင္စီစဥ္ခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က မ.ထ.သ မွ ေပးပို႔လာတဲ့ (၆)ဂိတ္ အတြက္ပါ ေဆာက္မယ္စီစဥ္ခဲ့တယ္၊ ဒီကိစၥကို စည္ပင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕နဲ႔တိုင္ပင္ေတာ့ အျခားလက္ရိွ ႏွစ္ဂိတ္တြဲဖြင့္ေနရတဲ့ ဂိတ္ေတြအတြက္ပါ ေနရာရရိွပါေစဆိုၿပီး စည္ပင္ေကာ္မတီနဲ႔ေဆြးေႏြးၿပီး ဂိတ္ေတြ(၂၆)ခန္း ေဆာက္ဖို႔စီစဥ္ၾက ပါတယ္။ ကားႀကီးကြင္းက စည္ပင္သာယာပိုင္ေျမျဖစ္ေသာ္လဲ စည္ပင္ေကာ္မတီသေဘာ နဲ႔သာ မလုပ္ခဲ့ၾကဘဲ ေအာက္တိုဘာ(၇)ရက္ေန႔မွာ ကားဂိတ္အားလုံးကို အစည္းအေ၀းေခၚခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ကားဂိတ္မွဴး/ဂိတ္ပိုင္ေတြရဲ႕ေရွ႕မွာဘဲ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ဖတ္ၾကားျပခဲ့တာပါ။ အဲဒီအစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေအာက္တိုဘာ(၁၇) ရက္ေန႔က ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါ တယ္။ လက္ရိွ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ ေနရာခ်ထားေပးဖို႔ ကားဂိတ္ ေလွ်ာက္လႊာ(၇)ဂိတ္ လက္ခံရရိွထားေၾကာင္း၊ ကားဂိတ္(၂၆)ခန္း နဲ႔ ေစ်းဆိုင္ခန္း(၆၀)ခန္းေဆာက္မယ္။ ေငြစိုက္ၿပီးေဆာက္လုပ္ႏိုင္မယ့္ ကုမၸဏီေတြကို သတင္းစာမွာ တင္ဒါေခၚၿပီးေဆာက္မယ္။ တင္ဒါအနည္းဆုံးျဖစ္တဲ့ ေအာင္ပေဒသာ ဦးေဇာ္ကိုနဲ႔ SMG ကုမၸဏီ(၂)ခုကို ကန္ထရိုက္ေပးထားၿပီးေဆာက္ေနပါတယ္။ ကားဂိတ္(၁၅ ေပX ၃၀ ေပ) တစ္ခန္း (၁၂၅)သိန္း၊ ေစ်းဆိုင္ခန္း(ဆယ္ေပ ပတ္လည္)တစ္ခန္း (၁၅)သိန္း ေကာ္မတီက သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ အရစ္က်သုံးႀကိမ္ခြဲ သြင္းရမယ္။ လက္ခံရရိွၿပီး ကားဂိတ္(၇)ဂိတ္အတြက္ ေဆာက္လုပ္တဲ့အခန္းမ်ားကို စည္ပင္သာယာေကာ္မတီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေနရာခ်ထားေပးမယ္။ ေနာက္ထပ္ေလွ်ာက္မယ့္ ကားဂိတ္ေတြကိုေတာ့ ခရီးစဥ္အတိုင္း မဲစနစ္ျဖစ္နဲ႔ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္သြားမယ္၊ စည္ပင္ေကာ္မတီရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၾကားခဲ့တာပါ။ ေစ်းဆိုင္ခန္းေတြကိုေတာ့ ေရာင္းကုန္ အလိုက္ မဲစနစ္နဲ႔ ေနရာခ်ထားၾကမယ္လို႔ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ကားဂိတ္ေနရာကို ေလွ်ာက္ရင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံကို ေလွ်ာက္ရမွာပါ။ မ.ထ.သ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးထံသို႔ ေရာက္ေနတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာေတြ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ဆီကို မေရာက္ေသးပါဘူး။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ ေရာက္လာတဲ့ မႏၱာမင္းဂိတ္အပါ ဂိတ္(၇)ဂိတ္ကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနရာခ် ထားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မည့္သည့္အထက္က ပရက္ရွာမွ် လုံး၀မရိွပါဘူး။ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ရဲ႕ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။´´ဟု ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္(အမႈေဆာင္အရာရိွ၊ မေကြးၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး) က ေျပာသည္။
 

0 comments: