``မေကြးၿမိဳ႕တြင္ CESVI (ေရွ႕သို႔စီမံကိန္း)အဖြဲ႔မွ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ´´

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာ(၂၈)ရက္ နံနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ဆားေရႊကင္းရပ္ ကမ္းနားလမ္း နန္းထိုက္သူ ဟိုတယ္၌ CESVI (ေရွ႕သို႔စီမံကိန္း)အဖြဲ႔မွ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ CESVI (ေရွ႕သို႔စီမံကိန္း)အဖြဲ႔မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား Mr.Mathew ပါ (၄)ဦးတို႔ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕ေရွ႕သုိ႔စီမံကိန္းရုံး ေဒသဆိုင္ရာညွိႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးေဌးႏိုင္၊ Pact in Myanmar အဖြဲ႕မွ ေဒသဆိုင္ရာညွိႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးၿငိမ္းခ်မ္းကိုကို၊ မာရီစတုပ္(စ္)အင္တာေနရွင္နယ္ရုံးမွ တာ၀န္ခံေဒါက္တာ ၿဖိဳးေ၀မင္း၊ ျမင္းၿခံ၊ မိထၳီလာ၊ ပုလဲ၊ ေအာင္လံ။ စလင္း၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ပခုကၠဴ၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ စီမံကိန္း ၀န္ထမ္းမ်ား(၂၆)ဦးတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ CESVI (ေရွ႕သို႔စီမံကိန္း)အဖြဲ႔မွ ေထာက္ပံ႔ေပးထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ေက်းရြာရိွေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္မည္သို႔ ထိန္းသိမ္းၾကမည္၊ ၾကာရွည္စြာအသုံးျပဳႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ျခင္းအလိုက္ အားသာခ်က္အားနည္းခ်က္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြး ၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: