``မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒရွင္းႏွင့္ ၾသစေတးလွ်ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ GAIN (Global Aid Net Work ) ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႕တုိ႕ပူးေပါင္း၍ အခမဲ႔ေဆးကုသေပး´´

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို အထူးအေလးထားေစာင့္ေရွာက္ေသာအားျဖင့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ မက်ီးသုံးပင္အုပ္စု၊ သံဘုိေက်းရြာ၊ကံသာရာမ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔က မက်ီးသုံးပင္ရြာ၊သံဘုိရြာ ၊သစ္ပေလြကုန္းရြာ၊ဂ်ိဳးပ်ံရြာ၊ ထေနာင္းရြာႏွင့္ ေညာင္ကုန္းရြာမ်ားရွိ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ (၅၅၀)ဦးအား မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒရွင္းႏွင့္ ၾသစေတးလွ်ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ GAIN (Global Aid Net Work ) ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႕တုိ႕ပူးေပါင္း၍ အခမဲ့ ေဆးကုသေပး လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာ(၆)ရက္ေန႔မွ ႏို၀င္ဘာ(၁၃)ရက္ေန႔ထိေက်းရြာသို႔ ကြင္းဆင္းကုသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါ ေက်းရြာမ်ားအေရာက္ အခမဲ့ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕သည္။ အလားတူ ႏုိ၀င္ဘာ(၆) ရက္ေန႔က ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ရွင္မကန္ေက်းရြာတြင္ေဆးခန္းဖြင့္လွစ္၍ အနီး၀န္က်င္ရွိေက်းရြာမ်ားမွ ေ၀ဒနာ ရွင္မ်ားအား အခမဲ့ ေဆးကုသ ေပးခဲ့ၿပီး၊ ႏုိ၀င္ဘာ(၈)ရက္ေန႔တြင္ အလယ္စေပေက်းရြာ၊(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ မက်ီးကန္ေက်းရြာ၊ ႏွင့္(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ေညာင္တြင္းအေနာက္ေက်းရြာ ၊(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ နီပေဆးေတာေက်းရြာႏွင့္ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ သစ္ႀကီးေတာေက်းရြာမ်ားရွိ အနီး၀န္က်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ေ၀ဒနာ ရွင္မ်ားအား အခမဲ့ ေဆးကုသေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆုိပါ အခမဲ့ေဆးကုသေနမႈကုိ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊႏွင့္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားမွ ယင္းေန႔ နံက္(၁၀)နာရီက သြားေရာက္ၾကည့္ရႈအားေပးၿပီး လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း အခမဲ႔ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မွ ဦးတင္ထြန္းဦး က ေျပာသည္။
 

0 comments: