`ဧရာ၀တီျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း(AWDO) စည္းရုံံးေရး´

ဒီဇင္ဘာ(၃)ရက္ ေန႔လည္(၁ မွ ၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ မင္းဘူးခရိုင္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ လင္းတဲေက်းရြာ ဦးအမ္လုံး ေနအိမ္၌ ဧရာ၀တီျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း(AWDO) စည္းရုံံးေရး ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ လင္းတဲေက်းရြာသူ/ေက်းရြာသား(၇၀)ခန္႔တက္ေရာက္၍ ဧရာ၀တီျမစ္အေနာက္ ဘက္ကမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း(AWDO)မွ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ယာယီတာ၀န္ခံ ဦးေရႊေလး က အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေၾကာင္း၊ ၎တို႔အဖြဲ႔သည္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ၊ ျပည္သူ၊ ကုမၸဏီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္မေျပပါက ေျပလည္ေအာင္ညိွႏႈိင္းေပးမည့္အဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တတ္ႏိုင္သ၍လုပ္ေဆာင္ေပး ေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါေၾကာင္း အဆိုပါ(AWDO) အဖြဲ႕ကိုယ္စား ဦးေရႊေလး ကေဟာေျပာေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: