``မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံပါတီ)မွ က်ဳးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအားစာရင္းေကာက္ယူ၍ ပါတီ၀င္အျဖစ္စည္းရုံး´´

ဒီဇင္ဘာ(၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၁)နာရီခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ေအာင္ေဇယ်ာအထူးရပ္ကြက္ရိွ က်ဴးေက်ာ္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံမွ စာရင္းေကာက္ယူ၍ ပါတီ၀င္အျဖစ္စည္းရုံးေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ(၃)ရက္ေန႔တြင္ အိမ္နံပါတ္ မ်ားကပ္ေပးၿပီး ပါတီ၀င္ကတ္မ်ားထုတ္ေပးေၾကာင္း ၎က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ေနသူမ်ားထံမွ သတင္း ရရိွသည္။ မေကြးၿမိဳ႕ ေအာင္ေဇယ်ာအထူးရပ္ကြက္တြင္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ား(၆၀)ခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ အိမ္တြင္ ကပ္ထားေသာ အိမ္နံပါတ္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ပါတီ၀င္အမွတ္နံပါတ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ဓာတ္ပုံရိုက္ခ ေငြတစ္ေထာင္ေပးရေၾကာင္း၊ ယခုျပထားေသာ ပါတီ၀င္ကတ္အတြက္ေပးရေၾကာင္း ၎ရပ္ကြက္ေန ေဒၚခ်ိဳမွ ေျပာသည္။ ၎ကိစၥအား ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံပါတီ) မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီး ဥကၠ႒ ဦးေအာင္လင္းဦးထံ သြားေရာက္ေမးျမန္းရာ..`` ေအာင္ေဇယ်ာအထူးရပ္ကြက္ က်ဴးေက်ာ္အပါအ၀င္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္းမွာ က်ဴးေက်ာ္စာရင္း(၁၀၀) ေက်ာ္ရိွပါတယ္။ သူတို႔အတြက္ (လမ္းနယ္နိမိတ္ေျမတြင္က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္သူမိသားစုမ်ား၏ အခက္အခဲအား ကူညီေျဖရွင္းေပးပါရန္ အႀကံျပဳတင္ျပျခင္း)ဆိုတဲ့စာကို ႏို၀င္ဘာ(၂၂) ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးသို႔တင္ျပထားပါတယ္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ နဲ႔ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးကိုလဲ မိတၱဴတင္ျပထားပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ(၃)ရက္ေန႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီစည္းရုံးေရးကြင္းဆင္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီ၀င္ကတ္ေတြေပးတာပါ။ အဲဒီအတြက္ ဓာတ္ပုံဘိုးနဲ႔ ပါတီ၀င္ေၾကး၊ လစဥ္ေၾကးက ေငြတစ္ေထာင္က်ပ္ နဲ႔ အိမ္မွာကပ္တဲ့ပါတီ၀င္နံပါတ္ျပားရယ္ မိသားစုဓာတ္ပုံ ဓာတ္ပုံ(၆)ပုံအတြက္ တစ္ေထာင္က်ပ္ရယ္ စုစုေပါင္းေငြႏွစ္ေထာင္က်ပ္ကို ကာယကံရွင္ေတြရဲ႕ သေဘာတူညီမႈနဲ႔ ရယူခဲ့တာပါ။ ယခုလုပ္ေနတာေတြက ကၽြန္ေတာ့္သေဘာနဲ႔ လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘဲ ပါတီ၏ မူ၀ါဒသေဘာထား ေၾကျငာခ်က္အရ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။´´ ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံပါတီ) မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီး ဥကၠ႒ ဦးေအာင္လင္းဦး ကေျပာသည္။
 

0 comments: