``မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ပထမ အႀကိမ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေန႔ က်င္းပ´´

ဒီဇင္ဘာ(၁၀)ရက္ နံနက္(၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ စိုးေကာမင္းရပ္ ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္း သံဃာရာမ စာသင္ေက်ာင္းတိုက္၌ မေကြးၿမိဳ႕၏ ပထမအႀကိမ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆုိပါအခမ္းအနားကို ျမန္မာ့လူမႈေရးဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႔(မေကြး)ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မဟုတ္ေသာ ျပင္ပ ပရဟိတ (လူမႈေရးအဖြဲ႔) NGO မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾက၍ အင္အား(၁၀၀)ခန္႔ျဖင့္ မေကြးၿမိဳ႕၏ ပထမအႀကိမ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေန႔ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၉၄၈ ခု ဒီဇင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမၼဂအေထြေထြညီလာခံက ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာ စာတမ္း ကိုအတည္ျပဳခ်မွတ္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ လူသားအားလုံး၏ ေမြးရာပါ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရိွၿပီး ဖယ္ရွားထုတ္ပယ္၍မရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဤကမၻာေပၚတြင္ လြတ္လပ္မႈ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတိုု႔အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လူအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစစ္ၿမိဳင္ ကအေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါအခမ္အနား ျဖစ္ေျမာက္ေရးနာယက ဦးလွဆန္းမွ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ ကမၻာ့ကုလသမၼဂ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေန႔ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ(၁၀)ရက္ေန႔မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အခမ္းအနားက်င့္ပခြင့္ရသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမယ့္ႏွစ္မ်ား တြင္လည္း မေကြးၿမိဳ႕၌ ယခုထက္ႀကီးက်ယ္ခန္းနားေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚမွာ အသီးသီးရိွၾကေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ပါ၀င္ကူညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ ဟု ဦးလွဆန္း မွ ၎အခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: