``မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း(မေကြး) ရုံးစုိက္ထူလိုက္ၿပီ´´

ဒီဇင္ဘာ(၁)ရက္ေန႔ ညေန(၆ မွ ၈)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရြာသစ္ရပ္ကြက္ ၁၅ လမ္း အမွတ္(၁၄၈)၌ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း(မေကြး) ရုံးစုိက္ထူ၍စတင္ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။ အဆိုပါ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း(မေကြး) ရုံးကို ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း(ရန္ကုန္) ဗဟို၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ဖြင့္လွစ္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕ရိွ အဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းလူ႕ေဘာင္ေဖာ္ေဆာင္ေရး(မေကြး)အဖြဲ႕၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႕ ႏွင့္ ABSDF ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕ တို႔အား ယေန႔ေပါင္းစည္းလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ(၁)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔အထိ တစ္ပါလွ်င္(၆)ရက္ကို ရုံးဖြင့္မည္ျဖစ္ၿပီး တနဂၤေႏြေန႔ တစ္ရက္သာ ရုံးပိတ္မည္၊ အဂၤလိပ္လ(၁)ရက္(၁၆)ရက္ တလွ်င္(၂)ရက္ကို အဖြဲ႕၏ လစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၾက မည္ဟု သိရသည္။ ၎ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း(မေကြး)ရုံးအဖြဲ႕တြင္ (ယာယီ) ဦးစီး ေကာ္မတီသုံးဦးကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး စုစုေပါင္းအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူအင္အား(၃၀)ဦးခန္႔ရိွသည္။ နာယက ဦးလွဆန္း၊ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး ႏွင့္ ဦးထြန္းခိုင္ဦး တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္လိုသူမ်ား ဖုန္း(၀၆၃-၂၈၁၀၅)ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ရုံးစတင္ဖြင့္လွစ္ေသာ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ (၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ စိန္ရတုသဘင္ (၁၃၀၀)ျပည့္အေရးေတာ္ပုံအခမ္းအနား သို႔တက္ေရာက္ၾကမည္၊ ဒီဇင္ဘာ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ စိန္ရတုသဘင္ (၁၃၀၀)ျပည့္အေရးေတာ္ပုံအခမ္းအနားမွ သခင္ဖိုးလွႀကီး၏ သမိုင္းမွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူး ေရးသည္ ဒီဇင္ဘာ(၁၄/၁၅)ေန႔မ်ားမွာ မေကြးသို႔ ေရာက္ရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ (၁၃၀၀)ျပည့္အေရး ေတာ္ပုံအခမ္းအနားမွ သမိုင္း၀င္ဓာတ္ပုံမ်ားျပခန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ သခင္ဖိုးလွႀကီး၏ အလုပ္သမားသပိတ္တပ္ႀကီး မေကြးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္လာစဥ္က ေအာင္ေျမျဖစ္ေသာ မဲထီးလမ္းရိွ မင္းေက်ာင္းႏွင့္ ေအာင္ဓမၼာရုံသုိ႔ခ်ီတက္ေသာ သမိုင္း၀င္ရုပ္ရွင္မွတ္တမ္းကို ဆက္လက္ရိုက္ကူးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ (၁၃၀၀)ျပည့္အေရးေတာ္ပုံအခမ္းအနားမွ သခင္ဖိုးလွႀကီး၏ သမိုင္းမွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူး ေရး ကို ဒါရိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္ က ဦးေဆာင္၍ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: