``ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးက ပခန္းငယ္ေက်းရြာမွေလွ်ာက္ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မး္စြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အား ခြင့္မျပဳ´´

ဒီဇင္ဘာ(၁၁)ရက္ ေန႔လည္(၁)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးသို႔ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ပခန္းငယ္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ပခန္းငယ္ေက်းရြာ စိန္စီေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတ(၃၅)ႏွစ္၊ (၁၅)၀ါ၊(ဘ) ဦးဖိုးေ၀၊ ၉/ကပတ(သ)၀၀၁၈၃၄ တင္ျပထားေသာ ၿငိမ္းခ်မး္စြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား ခ်က္အား ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ(၁၉)ရက္ေန႔စြဲပါစာအမွတ္၁၀၀၂(၀၂)/၂၀၃/ ဥပေဒပုဒ္မ ၅ အရျငင္းပယ္ ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ စိန္စီေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတ(၃၅)ႏွစ္၏ ၿငိမ္းခ်မး္စြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မွာ ပခန္းငယ္ေက်းရြာ စိန္စီေက်ာင္း၀န္းအတြင္းရိွ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း(ခ)ဥာတိဃရ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ပန္းေက်ာင္း(ခ)ဓမၼာရုံတိုက္သစ္ေက်ာင္းတို႔အား မူလအေခၚအတိုင္းသတ္မွတ္ေပးေရးႏွင့္ အႏု၀ါဒါအဓိကရုဏ္းမႈခင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စာတမ္းအား ရပ္ဆိုင္းေပးေရးအတြက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ျပဳလုပ္မည့္အစီအစဥ္မွာ ဒီဇင္ဘာ(၂၂)ရက္ေန႔(၁)နာရီအခ်ိန္မွ ေန႔(၂)နာရီအခ်ိန္အထိ ပခန္းငယ္ေက်း ရြာ ဥာတိဃရေက်ာင္း၀န္းအတြင္းမွစတင္ထြက္၍ ပခန္းႀကီးေက်းရြာ စည္သူရွင္ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္သို႔ ပိုစတာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ၿပီး ဆရာေတာ္ ဦး၀ိသုတ(၅၉)ႏွစ္၊(၁၆)၀ါ က ဦးေဆာင္ကာ ရဟန္း၊ သာမေဏ ၊သီလရွင္၊ ဒကာ ဒကာမမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား(၄၀၀)ခန႔္တို႔ႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မး္စြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးက စာျဖင့္တားဆီး၍ ျငင္းပယ္ထားေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွ သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: