` လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ ပုဒ္မ(၁၈)အား ဖ်က္သိမ္းေပးေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျခြင္းခ်က္မရိွလႊတ္ေပးေရး ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(မေကြး) မွ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္တင္´

ဒီဇင္ဘာ(၂၇)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရြာသစ္ရပ္ကြက္၊ ၁၅လမ္း၊ အမွတ္(၁၄၈)ရိွ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(မေကြး) မွ ၂၀၁၄၊ ဇန္န၀ါရီ(၄)ရက္၊ လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ ပုဒ္မ(၁၈)အား ဖ်က္သိမ္းေပးေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျခြင္းခ်က္မရိွလႊတ္ေပးေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ စုေ၀းဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္အား မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲမွဴးရုံးသို႔ တင္ထားေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသူ ဦးေဌး၀င္း ႏွင့္ ရုံးအဖြဲ႔မွဴး ဦးထြန္းဦးခိုင္ တို႔က ေျပာသည္။ ``၂၀၁၄ ခု ဇန္န၀ါရီ(၄)ရက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔၊ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္ကစၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(မေကြး)ရုံးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕၀င္ေတြရယ္၊ အျခားေသာ လူမႈ ကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရယ္ စုစုေပါင္းလူထုအင္အား(၁၀၀/၁၅၀)ဦးခန္႔စုေ၀းထားပါတယ္။ ေန႔(၁၁)နာရီမွာ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာနဲ႔စုေ၀းစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းအစီအစဥ္စတင္ပါ့မယ္၊ ခ်ီတက္မယ့္လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ ရြာသစ္ရပ္ ၁၅ လမ္းကေန ေျမာက္ဘက္မွာရိွတဲ့ နတ္ေမာက္လမ္း အေနာက္ဘက္ကိုထြက္မယ္၊ နတ္ေမာက္လမ္းကေန ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လမ္းဆုံ ေျမာက္ဖ်ားကေန ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေတာင္ဘက္အဖ်ားမွာရိွတဲ့ လြတ္လပ္ေရးပန္းၿခံသို႔ စုစည္းခ်ီတက္ ၾကမယ္၊ ကိုင္ေဆာင္ထားၾကမယ့္ ပိုစတာဆိုင္းဘုတ္ေတြက (ပုဒ္မ-၁၈ အားဖ်က္သိမ္းေပးေရး) နဲ႔(ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ျခြင္းခ်က္မရိွလႊတ္ေပးေရး) စာသားပါတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုကိုင္ေဆာင္လာၾကမွာပါ၊ မေကြးၿမိဳ႕ လြတ္လပ္ေရးပန္းၿခံမွာ စုေ၀းၾကၿပီး (ပုဒ္မ-၁၈ အားဖ်က္သိမ္းေပးေရး) နဲ႔(ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျခြင္းခ်က္မရိွ လႊတ္ေပး ေရး) ဆိုတာေတြကို ေၾကြးေၾကာ္ၾကမွာပါ၊ အဲဒီကေန လာရာလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းျပန္လည္ခ်ီတက္ၾကၿပီး ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(မေကြး)ရုံးသု႔ိ ျပန္လည္စုေ၀းၿပီး ေန႔လည္(၁)နာရီအခ်ိန္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာစီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ အစီအစဥ္မ်ား ၿပီးဆုံးမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။´´ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ဦးေဌး၀င္း(၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔ အစည္း(မေကြး) က ေျပာသည္။ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာကို ဒီဇင္ဘာ(၂၇)ရက္ ေန႔လည္(၁း၁၅)အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံးသုိ႔ တင္၍ လက္ခံရယူထားေၾကာင္း၊ တစ္ပါတ္ျပည့္မည့္ေန႔ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ(၂)ရက္ေန႔တြင္ ခြင့္ျပဳ/မျပဳ ကိစၥအား အေၾကာင္းျပန္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဌး၀င္း(၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(မေကြး) က ေျပာသည္။
 

0 comments: