``အထက္မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ စိန္တံခြန္ကုမၸဏီ ေရနံမေရနံေမွာ္တြင္ မီးေဘးကာကြယ္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္´´

ဒီဇင္ဘာ(၃)ရက္ (၁၀ မွ ၁၁)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ သရက္ခရိုင္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ စိန္တံခြန္ကုမၸဏီ ေရနံမ ေက်းရြာ ေရနံေမွာ္တြင္ မီးေဘးကာကြယ္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေရနံလက္ယက္တြင္းတူးေဖာ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ယာခင္ရွင္မ်ားရွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီတာ၀န္ရိွသူမ်ား ညိွႏႈိင္းအစည္း အေ၀း ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္သူရ၊ ေရနံမေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဦးဖိုးၾကာ၊ ေရနံမရဲစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ ေအာင္ႏိုင္ဦး၊ စိန္တံခြန္ေရနံတူးေဖာ္ေရး အဖြဲ႕မွ ဦးညီညီေအာင္ ႏွင့္ ယာခင္းပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္၀င္းပါ(၆)ဦး စုစုေပါင္း(၁၅)ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဧရိယာအတြင္း ေရနံတြင္းတစ္တြင္းႏွင့္ တစ္တြင္းအၾကား ေပငါးဆယ္အကြာထား၍ တူးေဖာ္ၾကရန္၊ ေရနံလုပ္ကြက္အတြင္းရိွ ယာခင္းရွင္မ်ားမွ ယာခင္းတစ္ခင္းစီတြင္ ေရေလာင္းအိမ္သာ(၁၀)လုံးစီေဆာက္လုပ္ေပးရန္၊ မီးေလာင္မႈမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ေရနံတြင္းတစ္တြင္းစီ၌ မီးသတ္ေဆးဘူး(၃)ဘူးစီထားရိွရန္၊ ေရနံတြင္းမ်ားမွ ထြက္ရိွေသာဆီမ်ားအား ကုမၸဏီေကာက္ယူမည္ျဖစ္၍ ေရနံေမွာ္တြင္းရိွ ေရနံတြင္းတစ္တြင္းလွ်င္ အနံေပသုံးဆယ္၊ အလွ်ားေပေလးဆယ္ ေျမေနရာအား သတ္မွတ္ ထားေပးရန္၊ ေရနံေမွာ္အတြင္းရိွ ေရနံတြင္းတူးအလုပ္သမားမ်ား၏ ေနရပ္၊ လိပ္စာအျပည့္အစုံစာရင္းေကာက္ယူ ေပးရန္၊ တြင္းတူးေဖာ္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား တင္ျပရန္ စသည္တို႔ကို တက္ေရာက္လာသူ ယာခင္းရွင္(၆)ဦးက သေဘာတူေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: