``မေကြးၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ရန္ပယ္ေစ်း မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးပညာေပး စစ္ေဆး´´

ဒီဇင္ဘာ(၅)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း(၉)နာရီတြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရန္ပယ္ရပ္ကြက္၌ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ ဦးစီးဌာနမွ ရန္ပယ္ေစ်းအတြင္း/အျပင္ဆိုင္မ်ားကို မီးေဘးကာကြယ္ေရးပညာေပး စစ္ေဆးေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရိွ ဦးေက်ာ္သိန္း၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္ ႏွင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီးေဒၚညြန္႔ညြန္႔စိန္ တို႔မွ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ ဒုဦးမွဴး ေဒၚနီနီခ်ဳိ၊ ရန္ပယ္ေစ်းတာ၀န္ခံ ဦးမ်ဳိးျမင့္ေအာင္၊ ေစ်းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ဥကၠ႒ ဦးသႏၱာေအာင္ ႏွင့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ေစ်းအရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ား ႏွင့္ ေစ်းသူေစ်းသား အင္အား(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရိွ ဦးေက်ာ္သိန္းမွ ``ရန္ပယ္ေစ်းအတြင္း အျပင္မ်ားမွာ အေရးေပၚမီးသတ္ကားမ်ား ယခုလို၀င္ထြက္ ႏိုင္ေအာင္ အၿမဲထားရိွရန္လိုအပ္ပါတယ္၊ မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားနဲ႔ မီးသတ္ေရပန္႔စက္မ်ား မီးသတ္ပစၥည္းမ်ား ကို မီးသတ္ဌာနက ညႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္း အၿမဲတန္းထားရိွဖို႔လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေစ်းႀကီးမီးေဘးတားဆီးေရးစီမံခ်က္အရ မီးသတ္ေရငုတ္မ်ား ဖြင့္ပိတ္ပစၥည္မ်ားစနစ္တစ္က်ထားၿပီး ေရငုတ္မ်ား အၿမဲတန္း ေကာင္းမြန္ေနရန္လိုအပ္ ပါတယ္၊ေစ်းလုံၿခဳံေရးမ်ား ႏွင့္ ေစ်းအရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ တာ၀န္က်ခ်ိန္မ်ားမွာ မီးကင္းမ်ား လွည့္လည္စစ္ေဆးၿပီး အခ်ိန္မွန္ အခ်က္ေပးသံေခ်ာင္းေခါက္ျခင္း၊ ေန႔စဥ္ အသံခ်ဲ႔စက္မ်ားျဖင့္ မီးေဘးသတိေပး ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ထာ၀ရမီးသတိျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ မီးေလာင္မႈျဖစ္ေပၚလာရင္ အလွ်င္အျမန္ မီးၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ ေအာင္ ႀကိဳတင္ဇာတ္တိုက္ၿပီး မီးသတ္နည္းမ်ားကို လက္ေတြ႔ေလ႔က်င္႔ထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္..။ ´´ဟု ဦးစီးအရာရိွ ဦးေက်ာ္သိန္း ကေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားကို မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးသည္။ စားသုံးဆီေပပါမ်ား ထားရိွေရာင္းခ်ေသာ ဆီဆိုင္မ်ား၌ မီးသတ္ေဆးမ်ားထားရိွရန္ညႊန္ၾကားရာ မိမိတို႔၏ ဆိုင္ခန္းအတြင္းမွာ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဘိုးရိွဆီေပပါမ်ား ထားေသာ္လည္း မီးသတ္ေဆးဘူးဘိုးေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းခန္႔ကို ႏွေမ်ာေနၾကေၾကာင္း၊ ဆီကိုမီးေလာင္လွ်င္ ဒီမီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားကသာ မီးၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း မီးသတ္ တပ္ၾကပ္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာသည္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ၿပီးခဲ့ေသာ၂၀၁၂ ခု ဇန္န၀ါရီ(၁)ရက္မွ ႏို၀င္ဘာ(၃၀)ရက္အတြင္း မီးေလာင္ မႈေပါင္း(၁၁)ႀကိမ္၊ မီးေလာင္ခံရေသာ အေဆာက္အအုံ(၂၇)လုံး၊ မီးေဘးဒုကၡသည္ (၁၁၆)ဦး၊ ဆုံးရႈံးမႈတန္ဘိုး ေငြက်ပ္ သိန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၃ ခု ဇန္န၀ါရီ(၁)ရက္မွ ႏို၀င္ဘာ(၃၀)ရက္ေန႔အတြင္း၌ မီးေလာင္မႈေပါင္း(၁၆)ႀကိမ္၊ မီးေလာင္ခံရေသာ အေဆာက္အအုံ(၉)လုံး၊ ဒုကၡသည္(၂၇)ဦး၊ ဆုံးရႈံးေငြတန္ဘိုးက်ပ္ သိန္းေလးဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာနရုံးမွ သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: