`` ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ သိန္းတစ္ေထာင္သည္ အာဏာရပါတီစည္းရုံးေရးအတြက္ မဟုတ္ပါ ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား´´

( မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ သတင္းယူခြင့္ျပဳမည္ ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ကေျဖဆို) ဒီဇင္ဘာ(၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး အစည္း အေ၀းခန္းမ၌ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ေငြက်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္ (ဥကၠ႒ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္သုံးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ) မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ထြန္း( အတြင္းေရးမွဴး)၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း(အဖြဲ႕၀င္) တို႔ ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္မ်ဳိး(ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)ႏွင့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးညိဳ၀င္း ေမာင္ ႏွင့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး(၇၆)ဦး ႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ဖြံၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီ၊ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား(၂၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု(၇၆)ခုမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီအဖြဲ႕တို႔မွ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္ အကူျပဳေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးဘုန္းလြင္ (ဒုတိယ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)ထံသို႔ ဒီဇင္ဘာ(၂၀)ရက္ေန႔ မိမိတို႔ အသုံးျပဳလိုေသာ စီမံခ်က္မ်ားကို အၿပီးေရးဆြဲတင္ျပေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလွ်င္ အသုံးျပဳေငြ သိန္း ငါးဆယ္ထက္မေက်ာ္ရန္၊ အကယ္၍ သိန္းငါးဆယ္ထက္ေက်ာ္ေသာေငြအား မိမိတို႔ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားမွ စိုက္ထုတ္မည္ဟု မွတ္ခ်က္ေရးေပးၿပီးတင္ျပလွ်င္လက္ခံေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုန္က်ေငြမ်ား ကို ႏွစ္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းစီ ေလးႀကိမ္ခြဲ၍ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၃/၁၄ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္အမီ (၃)လအတြင္းသုံးစြဲရမည္၊ ၎သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မကုန္ရင္ ေငြျပန္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္တို႔အား ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ `` ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္သုံးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ အာဏာရပါတီတစ္ခုတည္းအတြက္ ပါတီစည္းရုံးေရးလုပ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ၿမဳိ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေငြကိစၥေပၚလာတာနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေရးၿပီး ေ၀ဖန္ေနၾကပါတယ္။ ဒါလဲ ေရးသင့္ၾကပါတယ္။ အမွန္တစ္ကယ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့လဲ သူတို႔အေနနဲ႔စိုးလဲ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနပါတယ္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒေပၚလာလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ေပၚလာတာပါ၊ လႊတ္ေတာ္ေတြေပၚလာ လို႔ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအသုံးျပဳဘ႑ာေငြေတြဆိုရင္ ယခင္ႏွစ္ေတြထက္(၆)ဆေလာက္ပိုတိုးၿပီးရလာတာပါ၊ ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္ကေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေနတာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အေနအနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို တိုက္ရိုက္လုပ္မေပးႏိုင္တာေတြရိွရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကေနတင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(အစိုးရ)အဖြဲ႕ဆီကို တင္ေပးၿပီးေဆာင္ရြက္ေန ပါတယ္၊ ဒီလုိလုပ္ေပးေနလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေက်းဇူးတင္စရာမလိုပါဘူး၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ေက်းဇူးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆီမွာတင္ေနလို႔ ေက်းဇူးဆပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္… ´´ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္၏ ေျပာၾကားရွင္းလင္းခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားအၿပီးတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္ထံသို႔ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးသတင္းစာဆရာအသင္း(MJA) အတြင္းေရးမွဴး က သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား၌ သတင္းယူခြင့္ေတာင္းဆိုေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မွ သတင္းယူခြင့္ျပဳမည္၊ ႀကိဳတင္ၿပီး စာတင္ပါဟုေျဖဆိုေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး MJA အတြင္းေရးမွဴး က ေျပာသည္။
 

0 comments: