``အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ့ရေသာ သီလရွင္၏အမႈ ကို တရားခံမ်ားအျမန္ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္ သီလရွင္၀တ္ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ မေကြးၿမိဳ႕သီလရွင္မ်ားမွ ေတာင္းဆို ´´

ဒီဇင္ဘာ(၁၃)ရက္ ေန႔လည္(၂)နာရီတြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ျမသလြန္ကုန္းေတာ္ေပၚရိွ ေခမာသီရိ သီလရွင္ စာသင္ေက်ာက္တိုက္၌ သီလရွင္မ်ားညီညြတ္ေရးၾသ၀ါဒခံယူပြဲအျဖစ္ သီလရွင္အပါး တစ္ရာေက်ာ္ခန္႔တက္ေရာက္ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါ သီလရွင္မ်ားညီညြတ္ေရးၾသ၀ါဒခံယူပြဲတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသီလရွင္ ဥကၠ႒ ေဒၚကာရုဏိ ကာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ သီရိစႏၵာရုံတိုက္အုပ္ ေဒၚစႏၵာသီရိ၊ သာသနာ့ဂုဏ္ရည္တိုက္အုပ္ ေဒၚသုစိႏၱီ၊ သီတာရုံဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းတိုက္ တိုက္အုပ္ေဒၚကလ်ာဏီ ႏွင့္ လက္ေထာက္တိုက္အုပ္မ်ား စုစုေပါင္းသီလရွင္အပါး တစ္ရာေက်ာ္ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။ သီလရွင္မ်ားညီညြတ္ေရးၾသ၀ါဒခံယူပြဲတြင္ ေခမာသီရိသိလရွင္စာသင္ေက်ာင္းတုိက္ လက္ေထာက္တိုက္ အုပ္ ေဒၚနႏၵမာလာ မွ ဒီဇင္ဘာ(၉)ရက္ေန႔ညေန မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ေယာက္က သီလရွင္တစ္ပါးအား ဓါးေထာက္ၿခိမ္းေခ်ာက္ၿပီး အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ့ရေသာအမႈကို တရားခံမ်ား အျမန္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး၊ ထိေရာက္စြာတရားဥပေျဖင့္အေရးယူေပးရန္ ႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈအား သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ သာသနာဂုဏ္ရည္တိုက္အုပ္မွ အခင္းျဖစ္ပြားေသာ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းသို႔ သီလရွင္မ်ား တစ္ပါးတည္းမသြားၾကရန္၊ အခ်ိန္မေတာ္သြားလာျခင္းမျပဳၾကရန္၊ အမ်ားျပည္သူမ်ား အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ မလုပ္မိေစရန္ေလွ်ာက္ ထားျခင္း။ သီရိစႏၵာရုံလက္ေထာက္တိုက္အုပ္ ေဒၚသိဂၤ၀တီ မွ သီလရွင္မ်ား တစ္ဇြန္းဆန္သာ အလွဴခံၾကရန္၊ တစ္ပါးလွ်င္(၂)ပါးစာအတြက္ အလွဴမခံရန္၊ ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီမ်ားအား မိမိႏွင့္မသိရိွဘဲ စီးနင္းလိုက္ပါျခင္း မျပဳၾကရန္ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ့ရေသာ သီလရွင္တစ္ပါး၏ေက်ာင္း သီတာရုံဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းတိုက္ တိုက္အုပ္ေဒၚကလ်ာဏီ မွ တရားလို သီလရွင္အား တရားရုံးတရားခြင္တြင္ သီလရွင္၀တ္ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ႏိုင္ ေရးကို ေတာင္းဆိုေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: