``ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားမ၀င္သစ္မ်ားအား တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ပူးေပါင္း၍ဖမ္းဆီး´´

ဒီဇင္ဘာ(၅/၆)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာႀကိဳး၀ိုင္းသစ္အကြက္အမွတ္(၈)ႏွင့္ တိုးခ်ဲ႔ကြက္ ေက်ာႀကိဳး၀ိုင္းအမွတ္(၄၆)သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းမ်ားအတြင္း၌ ကပစ(၂၃)မွ ဗိုလ္ႀကီးေအာင္ဘုန္းျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန မွ ေတာအုပ္ ဦးတင္ႏိုင္ထြန္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ပူးေပါင္း၍ တရားမ၀င္သစ္လုံးမ်ား၊ခြဲသားမ်ား ႏွင့္ သစ္ခိုးထုတ္ေနသူမ်ား၊ ကၽြဲမ်ားတို႔ကို လက္ရ ဖမ္းဆီး ရမိေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာ(၅)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၂)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေက်ာႀကိဳး၀ိုင္းအမွတ္(၆)မွ ကၽြန္းသစ္ (၁)လုံး၊ တမလန္းသစ္(၁)လုံး စုစုေပါင္းတန္(၀.၄၃၈)တန္၊ ကၽြဲ(၆)ေကာင္ႏွင့္အတူ ေက်ာေက်းရြာေနထိုင္သူမ်ား ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဦးသက္ႏိုင္၀င္း၊ ဦးစန္းစန္းတို႔ သုံးဦးအား လက္ရဖမ္းဆီးမိေၾကာင္း၊ အလားတူ ထိုေန႔ ညေန(၄)နာရီခန္႔တြင္ ကၽြန္းသစ္(၂)လုံး(၀.၆၁၀)တန္၊ ကၽြဲ(၈)ေကာင္ႏွင့္အတူ ေရႊပင္ေက်းရြာေနထိုင္သူမ်ား ဦးစန္းႏိုင္၊ ဦးေဆြလင္း၊ ဦးေက်ာ္သိန္း၊ ဦးမ်ဳိးမင္းစိုး ေလးဦးတို႔အားဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အလားတူ ဒီဇင္ဘာ(၆)ရက္ ညေန(၄)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ကပစ(၂၃)မွ တပ္ၾကပ္ႀကီး ရိွန္တန္း ဦးေဆာင္ေသာတပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ေတာအုပ္ ဦးတင္ႏိုင္ထြန္း ဦးစီးေသာအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေက်ာတိုး ခ်ဲ႔ႀကိဳ၀ိုင္းအမွတ္(၄၆)သို႔ သတင္းအရ ေတာနင္းၿပီး၀င္ေရာက္ရွာေဖႊရာ တမလန္းသစ္အေသး(၂၀)လုံး၊ တမလန္းသစ္လုံးအႀကီး(၅)လုံး၊ တမလန္းသစ္ခြဲသားမ်ား(၁၀)ေခ်ာင္း၊ စုစုေပါင္း (၂.၆၈၇၃)တန္ေက်ာ္ခန္႔အား ပိုင္ရွင္းမဲ႔ဖမ္းဆီးရရိွေၾကာင္း၊ ၎ဖမ္းဆီရမိေသာ သစ္မ်ားအား ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ (၇၂)မိုင္ရိွ လယ္ဓမၼသစ္ဆိပ္သို႔ သယ္ယူရန္စီစဥ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: