``(၈၈) မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(မေကြး) ၏ ဇန္န၀ါရီ(၇)ရက္ေန႔ ဆႏၵျပခြင့္ အယူခံအား ပယ္ခ်ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး မွ အမိန္႔စာေပး´´

၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ(၁)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံး မွ (၈၈) မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(မေကြး) ၏ ပုဒ္မ(၁၈)ဖ်က္သိမ္းေရး ဆႏၵျပခြင့္ အယူခံအားပယ္ခ်ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသူ ဦးေဌး၀င္း ေျပာၾကားသည္။ ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဇင္ဘာ(၂၇)ရက္ေန႔က ဒီကိစၥကို မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးထံေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ(၂၈)ရက္ေန႔မွာ ၿငင္းပယ္ေၾကာင္း အမိန္႔စာကို ေခၚေပးၿပီးအေၾကာင္းျပန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး ပုဒ္မ-၉ အရ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးထံသို႔ အယူခံသေဘာ ထပ္မံတင္ျပ ေတာင္းခံပါတယ္။ တိုင္းရဲရုံးေရာက္ေတာ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔မလုပ္ပါနဲ႔ဆိုလို႔ ဇန္န၀ါရီ(၇)ရက္ေန႔မွာ ခြင့္ျပဳေပးရန္ သူတို႔နဲ႔ညိွႏႈိင္းၿပီး တင္ခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ ဇန္န၀ါရီ(၁)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းမွာ တုိင္းရဲမွဴးရုံးက ကၽြန္ေတာ့္ ကိုေခၚပါတယ္။ (၈၈) မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(မေကြး) ၏ ပုဒ္မ(၁၈) ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားျခြင္းခ်က္မရိွ လႊတ္ေပးေရး အယူခံအားပယ္ခ်ေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပခြင့္မျပဳေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး မွ အမိန္႔စာကို ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ညေန ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔နဲ႔ အျခားလူမႈေရးကြန္ယက္ေတြ အစည္းအေ၀းလုပ္ဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားထားပါတယ္။ ဒီေန႔ညေန အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကမွာပါ။ ရန္ကုန္(၈၈)မ်ဳိးဆက္ ရုံးခ်ဳပ္ကိုလဲ သတင္းပို႔ထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ…။´´ ဟု ေလွ်ာက္ထားသူ ဦးေဌး၀င္းႏွင့္ ရုံးအဖြဲ႔မွဴး ဦးထြန္းဦးခိုင္တို႔က ေျပာသည္။
 

0 comments: