ေျမလတ္မီဒီယာ ဂ်ာနယ္ မွ ၂၀၁၅ ႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆိုပါ၏

၂၀၁၅ ႏွစ္သစ္မွစ၍ ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္က
လႈပ္ရွား သြက္လက္ အစြမ္းထက္ အမ်ားျပည္သူ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္
၁၅/၁/ ၂၀၁၅ ေန႔မွာ စတင္၍  အတြဲ(၁)  အမွတ္(၁)  ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝပါမည္။
အဂၤလိပ္လ(၁)ရက္ေန႔ ႏွင့္ (၁၆) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ လစဥ္ ထြက္ပါမည္။
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
 

ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ရံုး ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဗဟိုေကာ္မတီမွရန္ပံုေငြသံုးစဲြၿခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ၇။ပုဒ္မခဲြ(ဃ)အရခြင့္ျပဳခဲ႕ေသာ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္တိတိအားပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပရွင္းလင္းျခင္း

ျမိဳ႕သစ္
ဒီဇင္ဘာ(၁၆)ရက

ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ရံုး
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဗဟိုေကာ္မတီမွရန္ပံုေငြသံုးစဲြၿခင္း
ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ၇။ပုဒ္မခဲြ(ဃ)အရခြင့္ျပဳခဲ႕ေသာ
က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္တိတိအားပြင့္လင္းျမင္သာစြာ
ခ်ျပရွင္းလင္းျခင္း
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕တြင္ေဒသတြင္းဖြ႕ံ
ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ရပ္ကြက္နွင့္ေက်းရြာအုပ္
စုမ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေက်းလက္လမ္းတံတားလုပ္ငန္း(၁၆)ခုကက်ပ္သိန္း(၇၃၂)ျပည္သူလူထုအ
မွန္တကယ္လိုအပ္ေသာအျခားလုပ္ငန္း(၆)ခုက်ပ္သိန္း(၂၄၀.၂၈)အေထြေထြကုန္က်စရိတ္က်ပ္သိန္း၂၇'၇၂ျဖစ္ျပီးတည္ေဆာက္ေရးကာလမွာ၂၀၁၄ခုႏွစ္
ဒီဇင္ဘာ၁ရက္ေန႕မွ၂၀၁၅မတ္လ၃၁ရက္ေန႕အထိ
သတ္မွတ္၍ေဆာင္ရြက္မည့္အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ပုဂၢဳိလ္
မ်ားကိုလုပ္ငန္းအပ္စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေစျပီးေဆြး
ေႏြးပဲြကိုနွစ္ပတ္နွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ျပီးေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေစခဲ႕ပါသည္
၎ေဆြးေႏြးပဲြကိုျမိဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသိန္း
ေဇာ္ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးျမင့္သူ
အေထာက္အကူျပဳဥကၠဌဦးေက်ာ္ဝင္းစည္ပင္ဥကၠဌ
ဦးတင္ျမင့္ဆည္ေျမာင္ေအအီးဦးဝင္းလြင္ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာေဒၚၿပံဳးႀကည္ေက်းလက္ဦးစီးနွင့္
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားေဒသဆိုင္ရာလူငယ္ကြန္ရက္မ်ားသတင္းမီဒီယာမ်ားတက္ေရာက္ျပီးေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္အျပန္အလွန္ေမးျမန္း
ေဆြေႏြးႀကေႀကာင္းေျမလတ္မီဒီယာမွသတင္းရရိွ
သည္

ေအာင္ေက်ာ္
ျမိဳ႕သစ္
ေျမလတ္မီဒီယာ
Ph  256046562

 

ေျမလတ္မီဒီယာ ဂ်ာနယ္ မွ သတင္း ႏွင့္ ေဆာင္းပါး မ်ား ဖိ္တ္ေခၚပါသည္စိ္တ္၀င္စားသူ မည္သူမဆို ေျမလတ္မီဒီယာ ဂ်ာနယ္တြင္ ပါ၀င္ေရးသားရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္...။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ သတင္းမ်ားဦးစားေပးေဖာ္ျပပါမည္။

လူထုေအာ္သံ ႏွင့္ ေဆာင္ပါး ကာတြန္း ကဗ်ာ မ်ားလည္းေပးပုိ႕ႏိုင္ပါသည္။
 
လိုရင္း တိုရွင္းျဖင့္ ထိထိမိမိေရးသားေပးပိုၾကပါရန္ေမတၲာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
အမည္ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ဖုန္းနံပတ္ လိပ္စာျပည့္စုံရပါမည္။
 
ပြဲသတင္းမ်ားမွအပ စာမူခခ်ီးျမွင့္ေပးပါမည္။
 
၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၁)ထြက္မည္။ စာမူမ်ား ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႕ ေဖာင္ပိတ္ပါမည္ အမီေပးပိုေပးၾကပါခင္ဗ်ား။
 
 
၁၅ ရက္တစ္ႀကိမ္ထြက္ပါမည္ ။ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၂)မွစ၍ လစဥ္ အဂၤလိပ္လ  ၁ ရက္ ႏွ င့္ ၁၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ထုတ္ေဝပါမည္။ ေရာင္းေစ်း  ၃၀၀ က်ပ္ ။
 
ေပးပို႕ရာတြင္ ေအာက္ပါအီးေမးသို႕ ကြန္ပ်ဴတာ(သို႔မဟုတ္)ဖုန္းျဖင့္ စာရိုက္၍  စာဖိုင္ ကိုေပးပို႔ၾကပါ ။  စာဖိုင္အားဓာတ္ပုံရိုက္ျခင္း စကင္နာဖတ္၍ ေပးပိုေပးျခင္းအားလက္မခံပါ။ လူထုေအာ္သံမ်ားကို စာရြက္မ်ားျဖင့္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ အျခားစာမူမ်ားကို အင္တာနက္ အြန္လိုင္းျဖင့္သာ စာမူမ်ားေပးပို႔ေပၾကပါရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 
 
မည္သူမဆို သတင္းေထာက္ အမည္မ်ား ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ ဂ်ာနယ္မထြက္မီ ဆက္သြယ္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
 
ထုတ္ေ၀သူ
ဦးဝင္းၾကည္
မေကြး  ၀၉ ၄၄၀၂၂၅၁၀၀
စာမူမ်ားကုိ ေအာက္ပါ ေမးလ္လိပ္စာ ႏွစ္ခုအားပို႔ေပးေစလိုပါတယ္။
uwinkyi123@gmail.com, myaylatmedia@gmail.com
 

“သတင္းေထာက္ တင္ေရႊ(မင္းဘူး) အား ပုဒ္မ(၁၈)ျဖင့္ ၂၀၁၄၊ ေမ ၇ ရက္ေန႔က မေကြးၿမိဳ႕တြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ဆႏၵျပအမႈကို ရုံးတင္ရန္ ရဲဲစခန္းမွစစ္ေဆးၿပီ”မေကြး၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ။

          မေကြးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ၿပီးခဲ့ေသာ၂၀၁၄၊ ေမ (၇)ရက္ေန႔တြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ဆႏၵျပခဲ့ေသာ အမႈကို တရားလို အျဖစ္ မေကြးၿမိဳ႕မစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴး ေထြးကို မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္လွည့္လည္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ တင္ေရႊ(မင္းဘူး) အား (ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဆႏၵျပ၍) ေမ ၇ ရက္ ေန႔ကပင္ (ပ)၈၂/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္(၁၈) ျဖင့္ တရားစြဲ ခဲ့ေသာ အမႈျဖစ္ေၾကာင္း ၎ရဲစခန္းမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။


          ၎ အမႈအား ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ မေကြးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တင္ေရႊ(မင္းဘူး)ကို ေခၚယူၿပီး အမႈတည္ေဆာက္ရန္ အမႈစစ္ ဒုရဲအုပ္ သိန္းႏိုင္၀င္း က စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးၿပီး တင္ေရႊ(မင္းဘူး)အား ကိုယ္တိုင္ခံ၀န္ျဖင့္ အာမခံေပးေၾကာင္း တင္ေရႊ(မင္းဘူး) က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။


“ အဲဒီအခ်ိန္က ဆႏၵျပဖုိ႔ ခြင္ ့ျပဳမိန္႔တင္သူက ကၽြန္ေတာ္ပါ၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရတယ္။ ဒါနဲ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ၿငိမ္း/ပြင့္ (မေကြး)ရယ္ NLD ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္တို႔အဖြဲ႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔မီဒီယာသမားေတြ သုံးဖြဲ႔ေပါင္းၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥကို တည္ဆဲဥပေဒအရ တရားဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းက ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးတည္း ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းသြားမွာပါ။” ဟု သတင္းေထာက္ တင္ေရႊ(မင္းဘူး) က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။


          အဆိုပါဆႏၵျပပြဲတြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ရရိွေရး၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ထားတဲ့ DVB သတင္းေထာက္ ေဇာ္ေဖ၊ သတင္းေထာက္ မခိုင္၊ ယူနတီဂ်ာနယ္ အမႈေဆာင္ႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား ျပန္လည္ လႊတ္ေပးေရး၊ သတင္းသမားမ်ားကို စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ မွ ေျဖရွင္းေပးေရး စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေၾကြးေၾကာ္သံ မ်ားျဖင့္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္ေထာက္ တင္ေရႊ(မင္းဘူး) က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုထပ္မံေျပာသည္။

၎ ဆႏၵျပစဥ္အခ်ိန္က သတင္းေထာက္ တင္ေရႊ(မင္းဘူး)သည္ ယူနတီဂ်ာနယ္၊ တူေမာရိုးဂ်ာနယ္ မ်ားတြင္ နယ္သတင္းေထာက္၊ ဟစ္တိုင္ဂ်ာနယ္တြင္ ေက်ာ္ျမတ္သူ ကေလာင္ျဖင့္ နယ္သတင္းေထာက္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လက္ရိွ ၂၀၁၅ တြင္ထုတ္ေ၀မည့္ ေျမလတ္မီဒီယာ ဂ်ာနယ္တြင္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ အျဖစ္ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းေထာက္လုပ္ငန္းအျပင္ မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားႀကီး ေဂါပကအဖြဲ႕အား ေစာင့္ၾကည့္ ေရး အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ဖြဲ႔စည္း၍ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေန၍ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက အညိႈးအေတး ျဖင့္ျပဳလုပ္ သည္ ထင္ပါေၾကာင္း တင္ေရႊ(မင္းဘူး) က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

“မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ CNJ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္ (၃၁)စီး ႏွင့္ ပစၥည္းကရိယာမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ”မေကြး၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ။


          မေကြးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ရတနာရပ္ကြက္၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအားကစားကြင္း၌ ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ ဘာ ၂၉ ရက္၊ နံနက္ ၉နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္ (၃၁)စီး ႏွင့္ ပစၥည္းကရိယာမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ က်င္းပေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္း ရရိွသည္။


          အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္လင္းေအာင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးမီးသတ္ဦးစီးမွဴး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္၀င္းစိန္၊ CNJမီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္ (၃၁)စီး လက္ခံမည့္ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ဖိတ္ၾကားထား သူမ်ား အင္အား၅၀၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။


          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ၂၀၁၄၊ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔မွ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ မီးေလာင္မႈ  ေပါင္း(၁၂၃)ႀကိမ္၊ အိမ္ေျခ(၃၉၄)အိမ္၊ ဆုံးရႈံးမႈေပါင္းေငြက်ပ္သန္း (၂၀)ေက်ာ္ခန္႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ မွ ၎ပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။


          CNJ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္(၃၁)စီးအား မေကြးၿမိဳ႕နယ္ မေကြးခြဲ တစ္စီး။ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္လွ စခန္းတစ္စီး၊ ေနာင္ရိုးစခန္းတစ္စီး။ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေဂြးခ်ဳိးရြာမီးသတ္စခန္း တစ္စီး။ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေရႊအိုးရပ္မီးသတ္စခန္း တစ္စီး၊ ဆပ္သြားရြာ တစ္စီး။ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္စီး၊ ေလးတိုင္စင္ရြာ တစ္စီး။ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္စီး၊ ရြာမြန္ရြာ တစ္စီး။ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ မင္းဘူးၿမိဳ႕ တစ္စီး၊ စကုၿမိဳ႕ တစ္စီး၊ ေထာက္ရွာပင္ရြာ တစ္စီး။ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ထုရြာ တစ္စီး။ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းေဇာင္းရြာ တစ္စီး။ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ တစ္စီး၊ ဆင္ျဖဴကၽြန္းၿမိဳ႕ တစ္စီး၊ ကန္ျပားေက်းရြာ တစ္စီး။ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပရည္ရြာ တစ္စီး။ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ တစ္စီး၊ ေရနံမရြာ တစ္စီး။ ေအာင္လံၿမိဳနယ္ တစ္စီး၊ ျပလို႔ရြာ တစ္စီး။ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္ေခ်ရြာ တစ္စီး။ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ တစ္စီး၊ ကံမရြာ တစ္စီး။ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ပခန္းႀကီး တစ္စီး၊ မအူရြာ တစ္စီး။ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ လင္းကေတာေက်းရြာ တစ္စီး။ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ေရျပာေက်းရြာ တစ္စီး။ ဂန္႔ေဂါၿမိဳနယ္ တစ္စီး တို႔ကို အသီးသီးလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္၀င္းစိန္က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာ ၾကား၍ သတင္းရရိွသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

ေရႊစက္ေတာ္ ဘုရား ၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္ႏွင့္ေဂါပကအဖြဲ႕အသစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး အမည္စာရင္းေၾကညာ

မင္းဘူး ဒီဇင္ဘာ ၂၉

မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရား ေဂါပကအဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္ၿပီး စာရင္းအား ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ ေန႕လည္ ၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႕တြင္ မင္းဘူးၿမိဳ႕ မဟာဝိသုတာရာမ တိုက္သစ္ေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ ကသတင္းရိွသည္။

၎အစည္းေဝးကို ေန႔လည္ ၁ နာရီေခၚယူထားေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ အႀကိတ္အနယ္ျဖင့္ သီးျခားေက်ာင္းသာသနမာမက တြင္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္းသိရသည္။

ၾသဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပ႑ိစၥသာရ ေအာင္ေျမရတနာေက်ာင္း မေကြး ႏွင့္ (၁၀)ပါး။ ေဂါပက(၁၀)ဦးမွ တစ္ဦးႏွတ္ထြက္၍ ကိုးဦး ေရြးသည္။  ယခင္ေဂါပက (၃)ဦး ျပန္ပါေၾကာင္းသိရသည္။  အစိုးရဌာနဝန္ထမ္း ငါးဦး။ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ခရိုိင္ လဝကမွဴး  ခရုိင္သာသနာေရးမွဴး  ခရိုင္သစ္ေတာလက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တို႕ (၁၅)ဦးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အရပ္သားေဂါပက(၉)ဦးမွာ ဦးေက်ာ္စိန္ဝင္း(မင္းဘူး)| ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္ (မင္ဘူး)| ဦးေက်ာ္ေဇာ္(မင္းဘူး)| ဦးျမင့္ေဌး(မင္းဘူး)| ဦးစီုးတင္႔(စကု)| ဦးဝင္းျမင့္(စကု)| ဦးဝင္းေဌး(စကု)|ဦးညႊန္႕ျမင့္(ငဖဲ)| ဦးသန္းဝင္း(ငဖဲ) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း မဇၥ်ိမ ကသတင္းရ႐ွိသည္။

ယခင္ေဂါပကေဟာင္း မွ အသစ္အဖြဲ႕သို႕ ၂၀၁၅  ဇန္နဝါရီ (၄)ရက္ေန႔ လႊဲေျပာင္းမည္ဟု မင္းဘူးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ က ေျမလတ္မီဒီယာကိုေျပာသည္။

ဝုိင္းၾကည္ေအာင္
မေကြး  ဖုန္း  ၀၉ ၄၄၀၂၂၅၁၀၀

 

ေျမလတ္မီဒီယာ ဂ်ာနယ္ မွ သတင္း ႏွင့္ ေဆာင္းပါး မ်ား ဖိ္တ္ေခၚပါသည္

စိ္တ္၀င္စားသူ မည္သူမဆို ေျမလတ္မီဒီယာ ဂ်ာနယ္တြင္ ပါ၀င္ေရးသားရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္...။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ သတင္းမ်ားဦးစားေပးေဖာ္ျပပါမည္။

လူထုေအာ္သံ ႏွင့္ ေဆာင္ပါး ကာတြန္း ကဗ်ာ မ်ားလည္းေပးပုိ႕ႏိုင္ပါသည္။
 
လိုရင္း တိုရွင္းျဖင့္ ထိထိမိမိေရးသားေပးပိုၾကပါရန္ေမတၲာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
အမည္ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ဖုန္းနံပတ္ လိပ္စာျပည့္စုံရပါမည္။
 
ပြဲသတင္းမ်ားမွအပ စာမူခခ်ီးျမွင့္ေပးပါမည္။
 
၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၁)ထြက္မည္။ စာမူမ်ား ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႕ ေဖာင္ပိတ္ပါမည္ အမီေပးပိုေပးၾကပါခင္ဗ်ား။
 
 
၁၅ ရက္တစ္ႀကိမ္ထြက္ပါမည္ ။ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၂)မွစ၍ လစဥ္ အဂၤလိပ္လ  ၁ ရက္ ႏွ င့္ ၁၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ထုတ္ေဝပါမည္။ ေရာင္းေစ်း  ၃၀၀ က်ပ္ ။
 
ေပးပို႕ရာတြင္ ေအာက္ပါအီးေမးသို႕ ကြန္ပ်ဴတာ(သို႔မဟုတ္)ဖုန္းျဖင့္ စာရိုက္၍  စာဖိုင္ ကိုေပးပို႔ၾကပါ ။  စာဖိုင္အားဓာတ္ပုံရိုက္ျခင္း စကင္နာဖတ္၍ ေပးပိုေပးျခင္းအားလက္မခံပါ။ လူထုေအာ္သံမ်ားကို စာရြက္မ်ားျဖင့္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ အျခားစာမူမ်ားကို အင္တာနက္ အြန္လိုင္းျဖင့္သာ စာမူမ်ားေပးပို႔ေပၾကပါရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 
 
မည္သူမဆို သတင္းေထာက္ အမည္မ်ား ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ ဂ်ာနယ္မထြက္မီ ဆက္သြယ္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
 
ထုတ္ေ၀သူ

ဦးဝင္းၾကည္
မေကြး  ၀၉ ၄၄၀၂၂၅၁၀၀
uwinkyi123@gmail.com
 

“ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း မွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအိမ္ၿခံေျမအသင္း ဖြဲစည္းမည္ဆို”မေကြး၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ။

          မေကြးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေစတနာရပ္ကြက္၊ ဟိုက္ကလပ္ ဥယ်ာဥ္္ကဖီး၌ ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ေန႔လည္ ၃ နာရီမွ ၄း၃၀ နာရီအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း မွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအိမ္ၿခံေျမအသင္းဖြဲ႔ရန္ ညွိႏႈိင္းေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။


          အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးထြန္းဆိုင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း မွ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သန္း၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္စိန္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္(ပြဲစား)မ်ား ႏွင့္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေလးဦးတို႔ျဖင့္ စုစုေပါင္း (၂၇)ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။


          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးထြန္းဆိုင္မွ အမွာစကားေျပာဆို၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး အား ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းဆိုင္ မွေျပာ ၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း မွ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သန္း၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္စိန္တို႔ ႏွစ္ဦးမွ အသင္းျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ အသင္း၏ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားႏွင့္ သင္တန္းတြင္ သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္ ရွစ္ခုကို ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေကာင္းမြန္စူပါမားကတ္ ခမ္းမတြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပ၍ မေကြးတိုင္းအိမ္ၿခံ ေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း၀င္မ်ားကို လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၈/၂၉ ႏွစ္ရက္တြင္ ၎ခမ္းမ၌ အသင္း၀င္မ်ားကို အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈသင္တန္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းၿပီးေသာ၂၉ ရက္ေန႔ ညေနပို္င္းတြင္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း အမႈေဆာင္ (၉)ဦးကိုေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ရုံးဖြင့္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ပြဲတြင္ ဦးထြန္းဆိုင္ မွေျပာ ၾကားသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းကို မ၀င္တဲ့ ပြဲစားေတြ အျပင္မွာ လုပ္စားခြင့္ရိွပါသလားခင္ဗ်ား” ဟု တက္ေရာက္သူ ပြဲစားတစ္ဦးက ေမးျမန္းရာ၊ အသင္းဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သန္းမွ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတြ လိုင္စင္ ရိွသူ ႏွင့္ လိုင္စင္မရိွသူမ်ား ျပႆနာတက္တဲ့အခါမွာ ကြာျခားသလို ကြာျခားသြားမည္ဟု ျပန္လည္ေျဖဆိုသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းကို ၂၀၁၁ မွ စတင္ဖြဲ႔စည္းရန္ အစိုးရထံတင္ျပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂/၂၀၁၃ တြင္အသင္းမွတ္ပုံတင္ခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ (၁၅)ခုရိွရာ၊ မေကြးတိုင္း ေဒသ ႀကီး အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းသည္ ၁၄ ခုေျမာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တစ္ခုသာ ဖြဲ႕စည္းရန္က်န္ေန ေၾကာင္း ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သန္း က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။
၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀

သတ္ပုံမ်ား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ခ်ိန္္မရ၍ အမွားပါရင္သည္းခံဖတ္ရႈၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။


ဓာတ္ပုံမ်ား မေပၚလွ်င္ ေအာက္မွ ဘေလာ့ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
http://magwaymedia.blogspot.com
www.winkyi.net
https://www.facebook.com/myaylatmedia
အစိုးရသတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားး ကို ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားေပးပို႔လွ်င္ Word ဖိုင္ျဖင့္
ဓာတ္ပုံမ်ားပူးတြဲ၍ (ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း)ေဖာင့္ ဦးစားေပး၊ 
အျခားျမန္မာေဖာင့္မ်ားႏွင့္လည္းရို္က္၍
ေအာက္မွေမးလ္သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
uwinkyi123@gmail.com  ေ ျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း မည္သူမဆိုေပးပို႔ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၌ Android (ေျမလတ္သတင္း မီဒီယာ) App  ေဆာ့၀ဲကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာကို အားေပးေတာ္မူၾကပါ။

uwinkyi123@gmail.com

သတင္းတာ၀န္ခံ
ေျမလတ္ေဒသသတင္းစာ 
သတင္းအသစ္မ်ားအျမန္ယူႏိုင္ရန္(ဖတ္ၿပီးသတင္းမ်ား ဖ်က္ေပးပါ)


 

ေျမလတ္မီဒီယာ ဂ်ာနယ္ မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသက္လြင္ ၏ ေဖ႔စ္ဘုတ္မွ ေျပာစကားမ်ား

က်ြန္ေတာ္ ဘယ္ပါတီဝင္မွမဟုတ္ပါ။
အသက္ (၇၅)နစ္႐ွိမွေတာ့။အမတ္လဲ
မျဖစ္နိဳင္ေတာ့ပါဘူး။
သမိုင္း ပညာ႐ွင္လဲ၊မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ
သမိုင္း ပညာသင္ပါ။ ျဖစ္ေနတာေတြ
ကို။ေနာက္ သမိုင္းဆ႐ာေတြ ေ႐းဖို႕
မွတ္တမ္းတင္တာပါ။ဘက္မလိုက္ပါဘူး။ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ့ ။လိုက္တာပါ့။


သမိုင္းတ႐ားခံ၊
အျဖစ္မခံၾကနဲ႕၊
နာမည္ေသ႐င္
လူေသတာထက္ ဆိုးတယ္။
သမိုင္းကို အစိုး႐က ေ႐းမွာမဟုတ္ဘူး
လူေတြက ေ႐းၾကမွာ။


ေၾသာ္ ဟုတ္ကဲ႕၊နည္းမ်ားမဆို
လွဴနိဳင္ပါတယ္။
လွဴ ေငြပို႕႐မဲ႕လိပ္စာလား
မဇၨ်ိမ အလင္း မဂၱဇင္းအလွဴ
ဦးအာဒိစၩ (ေ႐ြကန္သား)
ျမိဳ႕ေ႐ွာင္လမ္း ဖုန္း ၂၃၀၀၈၅၇
အမွတ္ (၃) ႐ပ္ကြက္
ဦးေကာသလႅ (ပုလဲျဖဴ ငါ့သေ႐ာက္)
အမွတ္(၁၃)႐ပ္ကြက္
ဖုန္း ၂၃၀၂၀၀၃
ေဒါက္တာသက္လြင္
ဖုန္း ၂၃၀၂၀၆၅
တို႕ထံလွဴနိဳင္ပါတယ္။
စာအုပ္ထုတ္႐န္ အလွဴဟု
ေျပာပါ။
ေက်းဇဴးတင္ပါတယ္။ဘာသာ
သာသနာကို စာေပျဖင့္ ျမွင့္တင္ပါ။

ဘာမွမပူၾကပါနဲ႔
အဂၤလိပ္က ျမန္မာျပည္ကိုနစ္တ႐ာ
ေက်ာ္အုပ္ခ်ဴပ္သြားတယ္။သာသနာ
ျပဳေတြလြွတ္။သာသနာျပဴေက်ာင္း
ေတြဖြင့္။လုပ္ေပမဲ႕ ခ႐စ္ယန္ဘာသာ
ေျပာင္းလာသူလူတစ္ေထာင္မွာ
တစ္ေယာက္ ေတာင္မ႐ွိဘူး
ခ႐စ္ယန္မွဗုဒၶဘာသိုေျပာင္းသြားသူ
ကပိုမ်ားေနတယ္ဟုအစီ႐င္ခံစာမွာ
ေဖၚျပတယ္။ျမန္မာတို႔႐ဲ႔႕ဗု ၶဘာသာ
အသိက ခိုင္ျမဲေနျပီလို႕ဆုိတယ္။
ေန႕ေခတ္လဲ၊ဗုဒၶဘာသာကပိုမိုျပန့္ပြား
ေနတာပါ။အျခားဘာသာသို႕ကူး
ေျပာင္းသူဆိုတာလူတစ္ေသာင္းမွာ
တစ္ေယာက္မ႐ွိနိဳင္ပါဘူး။ေျပာင္း
တယ္ဆိုတာက စီးပြားေ႐းေၾကာင့္ပါ။
ဆင္း႐ဲမြဲေတမွဳ႕နည္းသြား႐င္ ဘယ္သူ
မွဘာသာေျပာင္းမွာမဟုတ္ပါဘူး
စီးပြားေ႐းေၾကာင့္ တ႐ုတ္မယားျဖစ္
ခ်င္ျဖစ္မယ္။ကုလားကိုေတာ့ အသား
မဲသြားေခါ တာနဲ႕မယူဘူး။စိတ္ခ်။
စာသင္ေက်ာင္းေတြ ဘ က
ေတြမ်ားမ်ားဖြင့္နိဳင္ေအာင္ အစိုး႐က
ေထာက္ပံ႕ေၾကးေတြေပးဘို႔သာေျပာ
ဘာသာေျပာင္းမွာ ပူစ႐ာမဟုတ္ပါ။ 


ဟုတ္ကဲ႔ ပုဂံမွာ လွိဳင္ပါတဲ႕ဘု႐ား
Temple ေတြထဲမွာ အေစာဆုံလို႕
ထင္႐တာကေတာ့ ပုထိုးသားမ်ား
ဘု႐ားနဲ႔ နတ္ေလွ်ာင္းေက်ာင္း
လို႕ယူဆပါတယ္။ပုဂံ မွာအေစာဆုံး
ဆို႐င္။ ျမန္မာျပည္မွာလဲ အေစာဆုံး
ုျဖစ္မွာပါ။ဟိႏၶဴေတြကစျပီး လိွဳဏ္ပါတဲ႔
ေစတီေတြကို ပုဂံမွာတည္တယ္လို႕
ယူဆပါတယ္။ ေဆးေ႐းဆ႐ာေတြ
ကလဲ ဟိႏၶဴ ေတြပဲ ျဖစ္ဖို႕မ်ားတယ္။
မြန္ေတြကေတာ႕ ၊အေမွာင္ၾကိဳက္တယ္။
ပ်ဴေတြက အလင္းေ႐ာင္မ်ားမ်ား႐ ေအာင္တည္ၾကဟန္တူပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဆ႐ာ႐ယ္။ျမန္မာ့
ယဥ္ေက်းမွဳ႕ဆိုတာ ဗုဒၶ နဲ႕အတူ
ပါလာျပီး။ကုလားယဥ္ေက်းမွဳ႕ပါပဲ၊
ဟုဆ႐ာၾကီးေဒါက္တာသန္းထြန္း
ကမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ႕ပါတယ္။


ဦးအုံးေငြ (က်ဳပ္ဗ်ာ --မွားခဲ႕တဲ႕အမွား
တစ္ခုကို ေပ်ာက္ေအာင္။
ေငြ ဘယ္ေလာက္ေပး႐ ၊ေပး႐၊
ေပ်ာက္ေအာင္။လုပ္ခ်င္တယ္။)
ေကာ္မတီတစ္ဦး ---/(မ႐နိဳင္ပါဘူး
ဗ်ာ ။ေနာက္ထပ္မမွားေအာင္သာေနပါ
ငါးပိထုပ္တဲ႕ဖက္လိုပါပဲ၊ ေ႐နဲ႕ဘယ္
ေလာက္ေဆး ေဆး ။နံေနမွာပါပဲ။

တကယ္ဆို႐င္႐ွင္း႐ွင္းေလးပါ။
အမည္ေတြကပါဠိလ္ိုဆိုေတာ့
႐ွဳပ္ေနတာေပါ့
ဥပမာ
၁/သေ႐ေခတၱ႐ာ (ၾကက္သေ႐႐ွိ
ေသာ ယာေျမ)
၂/အ႐ိႏၶမာလွန္(႐န္သူကိုနိမ္နင္းလွန္
၃/ဒကၡိဏသာခါဘု႐ား (ဒကၡိဏဆိုတာက ေတာင္အ႐ပ္
သာခါ ကိုင္း။ေဗာဓိပင္႐ဲ႔႕ေတာင္ဘက္
ကိုင္းကိုထုလုပထားတဲ႔ ဘု႐ား
၄/သ႐ကၡန္ဘု႐ား(ေမြးေသာအသား နဲ႕ထုလုပ္ထာတဲ႔ဘု႐ား
၅/အနု႐ာဒ(အမ်ားနွင့္သင့္တင့္)
၆/အနု႐ုဒၶ (ျပည္သူခ်စ္ေသာမင္း)
၇/မင္း မဟာဂီ႐ိ။မဟာ (ၾကီးေသာ
ဂီ႐ိ(ေတာင္)ေတာင္မၾကီးနတ္
စသည္ျဖင့္ေပါ့။


ဖုန္း နဲ႔ Fb မွေမးၾက ေဆြးေႏြၾက
ေဝဖန္ၾကတာေတြကို။Fbမွျပန္ုပီး
လို႐င္းေျဖ႐ေပမဲ႕၊မ်ားလြန္းလို႕
ေတာင္းပန္ပါတယ္။fbမက်ြမ္းက်င္ပါ
Emailေတာင္မပို႕တတ္ပါ။

ေျမလတ္မီဒီယာ ဂ်ာနယ္ တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈၾကပါခင္ဗ်ား...။