``၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ စီးပြားေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ရာသီဥတုဒဏ္ႀကံ႕ႀကံ႕ခံသည့္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ မေကြးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ´´

ဇန္န၀ါရီ(၃၀)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁း မွ ၃း)နာရီအခ်ိန္အထိ မေကြးၿမိဳ႕ ရန္ပယ္ရပ္၊ သုခိတာလမ္းႏွင့္ ျပည္ေတာ္သာလမ္းေထာင့္ရိွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ကုန္စည္ဒိုင္ အစည္းအေ၀းခမ္းမ၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ စီးပြားေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ရာသီဥတုဒဏ္ႀကံ႕ႀကံ႕ခံသည့္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါပြဲ၌ ေဟာေျပာပြဲေသာ ပညာရွင္မ်ားမွာ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ)၊ ေဒါက္တာခ်ဳိခ်ဳိသိန္း ႏွင့္ ဦးျမင့္ေဆြ(တိုင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးမန္ေနဂ်ာ ၿငိမ္း) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ မေကြးတိုင္းကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၀င္မ်ား၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ ကုန္သည္ႀကီး မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္မ်ား(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ``ယေန႔မေကြးၿမိဳ႕မွာ ထင္ရွားတဲ့ကုန္ပစၥည္းဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏိုင္သလဲ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းးေတြ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မႈေတြ တိုးတက္လာေအာင္ အခြန္ေတြကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတာတစ္ခ်ဳိ႕၊ ေလ်ာ့ခ်ေပးတာေတြလုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ျပည္တြင္းမွာ ထင္သေလာက္ျဖစ္မလာဘူး၊ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြက်ေနတယ္ မဟုတ္ဘူးလား၊ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စစ္အသုံးစရိတ္ေတြမ်ားတယ္ေျပာၾကတယ္၊ စစ္သားရဲေဘာ္ေတြမွာ စုတ္ျပတ္တဲ့ ယူနီေဖာင္းေတြနဲ႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဟိုဘက္ကလဲလက္နက္မစြန္႔ဘူး၊ ဒီဘက္ကလဲ လက္နက္မကိုင္လို႔ မျဖစ္ဘူး လုပ္ေနၾကတယ္။ က်န္းမာေရး ပညာေရးအသုံးေငြေတြ တိုးေပးေနေသာ္လည္း သိသိသာသာ ေဆာင္ရြက္ မေပးႏိုင္ေသးဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ မေကာင္းဘူး၊ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြအခ်င္းခ်င္း အညံ႕ခ်င္းၿပိဳင္ဖို႔သာေကာင္းပါတယ္၊ အလုပ္သမားေတြအတြက္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္အားခသတ္မွတ္ေပးလိုက္တာနဲ႔ သီလ၀ါကုမၸဏီ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ျမန္မာလုပ္သားေတြကို ေစ်းေကာင္းေပးၿပီး ေခၚထုတ္ၾကေတာ့မယ္၊ ျမန္မာျပည္မွာ အလုပ္သမားျပႆနာေတြ ျဖစ္ေနရပါတယ္။´´ဟု ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ က ေျပာသည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ၿငိမ္း ဦးျမင့္ေဆြ(စာေရးဆရာ) က ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ရာသီဥတုအေျခခံ မိုးေလ၀သတင္းမ်ားဟာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္မွာ ၁၉၉၀ ကရာသီဥတု စဆိုးလာတယ္။ ၁၉၉၆ မွာပိုဆိုးလာခဲ့တယ္။ အဓိက သီးႏွံေတြ အပူဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့ မ်ဳိးေတြကို စုိက္ပ်ဳိးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ရာသီဥတုႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို မွ်တေအာင္ေနတတ္၊ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္/ယာစီးပြား ေရးဂ်နယ္ က ေဖာ္ျပတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစာရင္းေကာက္ထားတာကို ၾကည့္ရမယ္၊ FM ေတြက ေန႔စဥ္ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္တြင္းရိွ ကုန္စည္ဒိုင္ေစ်းႏႈန္းေတြကို နားေထာင္ရမည္ စသည့္တို႔ကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတရဖြယ္မ်ားအား ဆရာဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ေဒါက္တာခ်ဳိခ်ဳိသိန္းတို႔က အက်ယ္တစ္၀န္႔ ပညာေပးေဟာေျပာေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

``ေျမလတ္ေဒသေတာင္သူလယ္သမားညီလာခံ မေကြးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သမဂၢ ဖြဲ႔စည္း´´

ဇန္န၀ါရီ(၃၁)ရက္ နံက္(၉)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီအခ်ိန္အထိ မေကြးၿမိဳ႕ အစိုးရရပ္ကြက္ ေတာင္တြင္း ႀကီးလမ္း သံဃရာမစာသင္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေျမလတ္ေဒသေတာင္သူလယ္သမားညီလာခံ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ၍ ေျမလတ္ေဒသေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သမဂၢ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားအား မေကြးျမစ္ေကြ႕ဧရာလူမႈကြန္ရက္မွ ဦးေဆာင္းက်င္းပ၍ နာယကမ်ားအျဖစ္ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၀င္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ထြန္း(ပဲခူးတိုင္းNLD)၊ မေကြးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ဦးတင္စိုး၀င္း ႏွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မွ ဦး၀င္းေအာင္ တို႔က နာယက ျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္( အတြင္းေရးမွဴး မေကြးျမစ္ေကြ႕ဧရာလူမႈကြန္ရက္)ႏွင့္ ႏွစ္ဦးတို႔ မွ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ခရိုင္(၅)ခုမွ ၿမိဳ႕နယ္(၂၆)ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဖိ္တ္ၾကားထားသူ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ `` ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က လယ္ယာ ေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက စစ္ေဆးၿပီးပါၿပီ ဒါေပမယ့္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႕ (၂၇)မႈထဲက ေျမဧကတစ္သိန္းကို ေျဖရွင္းၿပီးလို႔သာေျပာတာ၊ ဘယ္လိုျပန္ေပးတယ္၊ ဘယ္ႏႈန္္းနဲ႔ေလ်ာ္ေၾကးေပးတယ္၊ ျပန္မေပးတဲ့ေျမက ဘယ္ႏွစ္ဧကဆိုၿပီး တိတိက်က်နဲ႔ မေဖာ္ျပဘူး၊ ေျဖဆိုသူ ၀န္ႀကီေတြက လုံးၿပီးေျဖတယ္။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရိွဘူး၊ ယခုက်င္းပေနတဲ့ န၀မအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ဂယက္ရိုက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုခ်ည္း အားကိုးမေနၾကပါနဲ႔၊ ယခုလို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႕အစည္းေတြ မ်ားမ်ားဖြဲ႕ၿပီး ေတာင္သူ လယ္သမားေတြရဲ႕ နစ္နာခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကလည္း ေတာင္းဆိုေစခ်င္ပါတယ္..။´´ ဟု လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၀င္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း က တက္ေရာက္သူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ေျပာသည္။ ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္က အာပဲရိွပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕မွာက ဏာဆိုတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျမယာစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက ဘယ္ေလာက္ပဲ စစ္ေဆးၿပီးၿပီး၊ အစိုးရ က ေျမယာေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပန္မေပးႏိုင္တာက မ်ားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစိုးရတို႔က ဖိုခေနာက္ဆိုင္ ျပဳလုပ္ရမွာပါ၊ ယခုေတာ့ သံလမ္းလို မ်ဥ္းၿပိဳင္ျဖစ္ၿပီး ပြတ္တိုက္မႈ ေတြျဖစ္ေနၾက ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ျမန္မာျပည္မွာ ပထမဆုံးျပဳလုပ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ ေျမလတ္ေဒသေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ညီလာခံကေန ေပၚေပါက္လာမဲ့ သမၼဂအဖြဲ႕ေတြကို ႀကိဳဆိုပါတယ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ နစ္နာဆုံးရႈံးေနတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို အေၾကာက္တရားကင္းရွင္းၿပီး ဒီဥပေဒ က မတရားဘူး၊ ဒီဥပေဒက ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးမပါဘူး ဆုိၿပီး ေထာက္ျပၾကပါ။ ဒါမွသာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ရၿပီး ဒီမိုကေရစီ စစ္စစ္ကိုရၾကမွာပါ..။´´ ဟု ေျမယာစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ထြန္း(ပဲခူးတိုင္း NLD) က နာယက အမွာစကားေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ ခရုိင္(၅)ခရိုင္၊ (၂၆)ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ေယာက္ႏႈန္းျဖင့္ ခံစာခ်က္မ်ားအားရင္ဖြင့္ေျပာၾကားၾကသည္။ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ေျမလတ္ေဒသ ေတာင္သူ လယ္သမားညီလာခံမွ ေျမလတ္ ေဒသ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႕၀င္ေပါင္း(၅၂)မွ ဦးစီးေကာ္မတီ (၁၁)ဦးတုိ႔ကို ဒီမိုကေရစီက်စြာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေျမလတ္ေဒသေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ သမဂၢ အဖြဲ႕မွ ဥကၠ႒ ဦးစိုးႏိုင္(ပြင့္ျဖဴ)၊ ဒု ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေဌး(မေကြးၿမိဳ႕နယ္)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းနိုင္(ေရနံေခ်ာင္း)၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး-၁ ဦးေက်ာက္စိမ္း(ပခုကၠဴ)၊တြဲအတြင္းေရးမွဴး-၂ ဦးေက်ာ္မင္းဦး(မင္းတုန္း)၊ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး-၁ ဦးျမင့္စိန္ (ေရစႀကိဳ)၊ သတင္း/ျပန္ၾကား-၂ ဦးလွေသာင္း(ေက်ာက္ထု)၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးသန္႔(မေကြး)၊တြဲ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္စိုး(စလင္း)၊ အဖြဲ႕၀င္ ဦးသာလင္း(ဂန္႔ေဂါ)၊ ဦးေပၚဦး(ဆင္ေပါင္၀ဲ)တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရား၀င္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ အျဖစ္ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာသို႔ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ေက်းေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ ဦးစိုးႏိုင္မွ ေျပာသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သမဂၢ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ပထမ အဦးဆုံး ေျမလတ္ေဒသေတာင္သူလယ္သမားမ်ားညီလာခံေခၚဆို၍ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ထြန္း(ပဲခူးNLD) မွ ေျပာသည္။
 

``မေကြးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေျမ႕သာယာေက်းရြာအနီး၌ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ေသဆုံးေနေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ အေလာင္းေတြ႕ရိွ´´

ဇန္န၀ါရီ(၂၉)ရက္ ေန႔(၁၂)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေျမ႕သာယာေက်းရြာအနီး ေခြးတိုင္ရိုး သုႆန္ေဟာင္း၏ ေတာင္ဘက္ရိွ ကႏၱာရေတာထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏အေလာင္းေတြ႔ရိွေၾကာင္း သတင္းရရိွ သည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ၎ေနရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ အေလာင္းအားေတြ႕ရိွသူ ေဗဒင္ဆရာ ဦးေအာင္ေအာင္ (၅၃)ႏွစ္ ကစတင္ေတြ႕ရိွေၾကာင္း၊ ေဗဒင္ဆရာက ေက်းရြာလူႀကီးထံသတင္းပို႔ၿပီး ရဲစခန္းသို႔ဖုန္္းဆက္၍ သတင္း ေပးေၾကာင္း၊ အခင္းျဖစ္ပြားရာသို႔ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး/ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႏွင့္နယ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မူခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ သက္ေသေက်းရြာ တာ၀န္ခံ ဆယ္အိမ္မွဴး ဦးေအာင္၀င္းေရႊ၊ ဦးညြန္႔၀င္း တို႔ႏွင့္အတူ ေရာက္ရိွၾက၍ ထိုအေလာင္းအားစစ္ေဆးခဲ့ရာ အသက္(၂၅)ခန္႔ရိွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးေသဆုံးေနေၾကာင္း၊ အဆိုပါအမ်ဳိးသမီး၏ ၀ဲဘက္ေမးရိုးေအာက္ထိုးသြင္းရာတစ္ခ်က္၊ ၀မ္းဗို္က္အလယ္၌ ထိုးသြင္းရာ တစ္ခ်က္ႏွင့္ ယာဘက္ရင္အုံအထက္ ျပတ္ရွရာတစ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ ေသဆုံး ေနေၾကာင္း၊ အေလာင္းအနီးတြင္ အရိုး မပါေသာ ငါးမန္းသြားဓါးဦးခၽြန္(၈)လက္မခန္႔ဓါးတစ္ေခ်ာင္း၊ အနီကြက္ပုဆိုးေဟာင္းတစ္ထည္ ႏွင့္ နီညိဳေရာင္ ကတၱီပါအမ်ဳိး သမီးစီး ၀ဲဘက္ဖိနပ္(၁)ဖက္အားေတြ႕ရိွရာ သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ရွာေဖႊပုံစံမ်ားျဖင့္ သိမ္းဆည္း၍ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံမ်ားရိုက္ယူၿပီး အေလာင္းအား မေကြးတိုင္းေဆးရုံသို႔ပို႔ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦး က ေျပာသည္။ ေသဆုံးသူအားအတည္ျပဳခ်က္ရယူရာ မနီနီျမင့္(၂၅)ႏွစ္၊(ဘ)ဦးသာေမာ္၊ ေစ်းသည္၊ အမွတ္၁၀က/၂၊ ေမတၱာလမ္း၊ စိုးေကာမင္းရပ္ကြက္တြင္ေနထိုင္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေပြးက်စ္ရြာမွ မေကြးၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရြ႕လာသည္မွာ တစ္လခြဲခန္႔သာရိွေသးေၾကာင္း၊ သူမတြင္အသက္ေလးႏွစ္သား သားတစ္ေယာက္ရိွ ေၾကာင္း၊ သူမ၏ေယာက်္ားမွာ သက္ႏိုင္လင္း(၃၅)ႏွစ္၊(ယာဥ္ေနာက္လိုက္ စပယ္ယာ)ျဖစ္ေၾကာင္း၊၎ သက္ႏိုင္လင္း ႏွင့္ ကိုေနလင္းထြန္းတို႔မွာ ညီ၀မ္းကြဲေတာ္စပ္သူျဖစ္ၿပီး ကိုေနလင္းထြန္း၏ယာဥ္တြင္ စပယ္ယာ ယာဥ္ေနာက္လိုက္လုပ္၍ ခရီးထြက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ေသဆုံးသူမနီနီျမင့္အား အသတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏ခဲအိုျဖစ္သူ ကိုေနလင္းထြန္း(၄၂)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးထြန္းေရႊ၊ ယာဥ္ပိုင္ရွင္၊ ရန္ကင္းရပ္ကြက္၊ (၁)လမ္း၊ အမွတ္(၁၀၃)တြင္ ေနထိုင္သူမွ တရာလိုျပဳလုပ္၍ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ(၂၉)ရက္၊ ညေန(၃)နာရီအခ်ိန္မွာ မေကြးၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ) ၉/၂၀၁၄ ျပစ္မႈပုဒ္မ- ၃၀၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ေၾကာင္း၊ ၎အမႈအား အမႈစစ္အျဖစ္ မေကြးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ရဲမွဴးေထြးကို မွ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း (ရဲမွတ္တမ္း)အရ သတင္း ရရိွသည္။
 

မင္းဘူးခရုိင္အတြင္းရွိ အသက္ေသြးေၾကာပမာ ဆည္တမံႏွင့္ေျမာင္းမႀကီးမ်ား

မင္းဘူး ဇန္န၀ါရီ ၃၁ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မင္းဘူးခရုိင္သည္ ၿမိဳ႕နယ္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္ပါ၀င္ၿပီး၊ယင္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ားသည္ ေရ၊ေျမ၊ရာသီဥတု အေနအထားမ်ားအရ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိသာ အဓိကထား လုပ္ကုိင္ လ်က္ရွိၾကသည္။ မင္းဘူးခရုိင္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ရွိေသာ ရခုိင္ရုိးမေတာင္တန္းႀကီးမွ စတင္စီးဆင္းလာ ေသာ မန္းေခ်ာင္းႏွင့္မုန္းေခ်ာင္းမ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရေပးေ၀ႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိကအားထားရာမ်ား ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဆည္၊တမံႏွင့္ ေျမာင္းမႀကီးမ်ား အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္ေဖာက္လုပ္ေပး ထားသည့္အတြက္ ခရုိင္၏အားကုိး အားထားရာ အသက္ေသြးေၾကာပမာ ေျမာင္းမႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေပသည္။ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မန္းစက္ေတာ္ရာဘုရားသုိ႔ ဦးခုိက္စီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ မန္းေခ်ာင္းမွာ ငဖဲၿမိဳ႔နယ္အနီး မန္းေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံျဖင့္ သုိေလွာင္ထားရွိၿပီး ၊မင္းဘူး (စကု)ၿမိဳ႔နယ္၊အုိင္းမရြာအနီွးတြင္တည္ရွိေသာ အုိင္းမေရလႊဲဆည္ မွ ေတာင္မန္းေျမာင္းမႀကီးႏွင့္ ေျမာက္မန္း ေျမာင္းမႀကီးတုိ႔မွတစ္ဆင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိသည္။ အုိင္းမေရလႊဲဆည္သည္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း(၈၀)ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေရလႊဲဆည္အထက္ပုိင္းတြင္ သဲႏုံးပုိ႔ခ်မႈမ်ားျပားေန၍ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၄)ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေငြက်ပ္(၁၅၁.၁၀)သန္း အကုန္အက်ခံ တူးေဖာ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္လာၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေျမ (၃၆၁၈၉)ဧကကုိ ေျမာင္းဖ်ားအထိ စုိက္ပ်ိဳးေရအျပည့္အ၀ ေပးေ၀ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အုိင္းမေရလႊဲဆည္၏ ေတာင္မန္းေျမာင္းမႀကီးႏွင့္ ေျမာက္မန္းေျမာင္းမႀကီးတုိ႔၏ ေျမာင္းလက္တံမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ဆည္ေရေပးေ၀ေနရသျဖင့္ ေျမာင္းေဘာင္ေဘးဆလံမ်ားႏွင့္ ၾကမ္းခင္းတုိ႔တြင္ ေရတုိက္စားပ်က္စီးေန၍ ေျမထိန္းနံရံတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေျမကာနံရံ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေျမာင္းပုံစံက် ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္တြင္ အၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရ အျပည့္အ၀ေပးေ၀ႏုိင္ၿပီး ေဒသသီးႏွံထြက္ႏႈန္းမ်ားလည္း သိသာစြာ တုိးျမွင့္လာခဲ့သည္။၄င္းအျပင္ ေျမာင္းေဘာင္အနီးရွိေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား ရာသီမေရြးသြားလာႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေျမာင္းမႀကီးမ်ား ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရး ေျမာင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေျမာင္းေဘာင္းလမ္း ေျမနီေက်ာက္စရစ္ခင္းျခင္း၊သံကူကြန္ကရစ္တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းမ်ားလည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ဘက္မွ စတင္စီးဆင္းလာေသာ မုန္းေခ်ာင္းအား ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မဲဇလီေက်းရြာအနီးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔မွစ၍ ေရလႊဲဆည္တည္ေဆာက္ကာ ေတာင္မုန္းေျမာင္းမႀကီးႏွင့္ ေျမာက္မုန္းေျမာင္းမႀကီးတုိ႔မွတစ္ဆင့္ စုိက္ပ်ိဳးေျမ(၇၂၁၅၆)ဧကအား ဆည္ေရေပးေ၀ႏုိင္ခဲ့သည္။ မဲဇလီေရလႊဲဆည္၏ အထက္ပုိင္းတြင္ သဲႏုံးပုိ႔ခ်မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေျမာင္းမႀကီးမ်ားအတြင္း သဲႏုံး၀င္ေရာက္ကာ ေျမာင္းေရစီးေရလာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသျဖင့္ သဲႏုံးမ်ားတူးေဖာ္ျခင္း၊ အုတ္ရုိးေျမကာနံရံတည္ေဆာက္ျခင္း၊ေျမထိန္းနံရံတည္ေဆာက္ျခင္း၊အုတ္လုိင္နင္စီျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားကုိ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေငြက်ပ္(၈၈၂၉.၂၄)သန္း အကုန္အက်ခံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သျဖင့္ ယခင္ကထက္ စုိက္ပ်ိဳးေရ အျပည့္ အ၀ ေပးေ၀ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္သည္ မဲဇလီေရလႊဲဆည္၏ ပင္မေျမာင္းမႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာင္မုန္း ေျမာင္းမႀကီးႏွင့္ ေျမာက္မုန္းေျမာင္းမႀကီး (၂)ခုအၾကားႏွင့္ မုန္းေခ်ာင္းအနီး ၿမိဳ႕တည္ရွိေန၍ စုိက္ပ်ိဳးေရ အျပည့္အ၀ရရွိသျဖင့္ လယ္၊ယာ၊ကုိင္းႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္းမ်ား အဓိကထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကပါသည္။စပါးသီးႏွံအေနျဖင့္ မုိးစပါး၊ေႏြစပါးကုိ ႏွစ္စဥ္ ပုံမွန္စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္၍ ေဒသ၀မ္းစာ ဖူလုံသည့္အျပင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၏ အားထားရာ စပါးက်ီ တစ္ခုသဖြယ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။မုန္းေခ်ာင္းအနီး ႏွစ္စဥ္သဲႏုံးႏုမ်ား ေသာင္းထြန္းျဖစ္ေပၚရာမွ ကုိင္းေျမမ်ားရရွိၿပီး၊ယင္းေျမအေပၚ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ဟင္းသီး၊ဟင္းရြက္ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာစုိက္ခင္းမ်ား စုိက္ပ်ိဳး ႏုိင္သျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အပုိ၀င္ေငြ တုိးပြားရရွိၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ႀကီးအုံ-ႀကီး၀ ဘက္စုံ ေရေလွာင္တမံ သည္ ကန္ေရျပည့္ ေရေလွာင္ပမာဏ(၄၆၃၀၀၀)ဧက ရွိၿပီး၊စုိက္ပ်ိဳးေျမ(၉၆၇၇၇)ဧကအား ဆည္ေရေပးေ၀ ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားထုတ္ယူရရွိႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ မုန္းေခ်ာင္းမွ စီးဆင္းလာေသာေရမ်ားအား ႀကီးအုံ-ႀကီး၀ေရေလွာင္တမံမွ သုိေလွာင္းထိန္းထားကာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ (၃၇)မဂၢါ၀ပ္ထုတ္လႊတ္ႏုိင္ေသာ စက္ႏွစ္လုံးမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား(၇၄)မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရွိ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လုိအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္အျပင္ မဲဇလီေရလႊဲဆည္သုိ႔ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး စုိက္ပ်ိဳးေရ အျပည့္အ၀ေပးပုိ႔ႏုိင္ခဲ့သည္။ယခုအခါ မုိးတြင္းကာလသာမက ၊ေႏြစပါးစုိက္ပ်ိဳးရာသီပါ စုိက္ပ်ိဳးေရ လုံေလာက္စြာ ေပးေ၀ႏုိင္သျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ အဓိကထား လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ ေတာင္သူမ်ား ေအာင္ေရျပည့္၀စြာ ရရွိသျဖင့္ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္တုိးတက္လာခဲ့ေပသည္။ စလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ လင္းဇင္းေရလႊဲဆည္သည္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း(၈၀)ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ေရလႊဲဆည္အထက္ပုိင္းတြင္ သဲႏုံးပုိ႔ခ်ေန၍ ေျမာင္းမႀကီးမ်ားအတြင္း သဲႏုံးမ်ား၀င္ေရာက္ကာ ေျမာင္းေရစီးေရလာအဟန္႔အထားျဖစ္ေစသျဖင့္ ဆည္အထက္ပုိင္းရွိ လက္၀ဲ/လက္ယာသဲႏုံးမ်ားတူးေဖာ္ျခင္း၊ေျမာင္းမႀကီးမ်ားအတြင္း သဲႏုံးမ်ားတူးေဖာ္ေပးျခင္း ၊ေျမာင္းပုံစံက် ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားေျဖာင့္ေပးျခင္း၊ေျမကာနံရံႏွင့္ ေျမထိန္းနံရံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ကြန္ကရစ္လုိင္နင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ေျမာင္းေရသြယ္ေလွ်ာက္မ်ား ျပဳျပင္ျခင္း ၊ေရတံခါးမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ေရဆုိးထုတ္ေခ်ာင္းရုိးမ်ား ျပန္လည္းေဖာ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလမွစတင္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေငြက်ပ္(၆၂၀၅.၄၁)သန္း အကုန္အက်ခံေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေျမ(၃၂၉၈၀)ဧကအား စုိက္ပ်ိဳးေရ ျပည့္၀စြာေပးေ၀ႏုိင္၍ ေဒသအတြင္း ဆန္စပါးအပါအ၀င္ ပဲမ်ိဳးစုံ ထြက္ႏႈန္းမ်ား သိသာစြာ တုိးတက္ရရွိခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြာတုိးတက္ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ေရတုိ ေရရွည္ ဘက္စုံစီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သျဖင့္ ယခင္ကာလ မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္ယွဥ္ပါ က တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားကုိ ေတြ႔ရွိေနရသည္။ မင္းဘူးခရုိင္သည္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကအားထားရာ ခရုိင္ျဖစ္သည့္ေလွ်ာ္ညီစြာ စုိက္ပ်ိဳးေရေပးေ၀ႏုိင္သည့္ ဆည္တမံႏွင့္ ေရေပးေျမာင္းမႀကီးမ်ား ေရရွည္ႀကံခုိင္ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေပးခဲ့သျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ သိသိသာသာ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလာရာမွ ေဒသခံ လူတစ္ဦးခ်င္၀င္ေငြမ်ား တုိးတက္ရရွိကာ လူေနမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာခဲ့သည္။ မန္းေခ်ာင္းႏွင့္မုန္းေခ်ာင္းမွ အေျခခံျဖစ္ေပၚလာေသာ အုိင္းမေရလႊဲဆည္ႏွင့္ မဲဇလီေရလႊဲဆည္တုိ႔အျပင္ စလင္းတမံမွတဆင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရေပးေ၀ေနသည့္ လင္းဇင္းဆည္တုိ႔သည္ ခရုိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားထားရာ အသက္ေသြးေၾကာပမာ ေျမာင္းမႀကီးမ်ားျဖင့္ အစဥ္အၿမဲ ယွက္ႏြယ္ စီးဆင္းေနလ်က္ ရွိေနေပေတာ့သည္။ တင္ထြန္းဦး (IPRD)
 

ေက်ာက္တန္းေက်းရြာ အားကစားစုံညီပြဲေတာ္က်င္းပ

မင္းဘူး ဇန္န၀ါရီ ၃၁ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာ အမွတ္(၂၄) အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ ယမန္ေန႔က ေက်ာင္းသား /ေက်ာင္းသူမ်ား ဥာဏစြမ္းအား၊ကာယစြမ္းအား ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစ ရန္ရည္ရြယ္၍ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚေအးေအးႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္လြင္ တုိ႔မွ ဦးေဆာင္ကာ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာ အားကစားကြင္းတြင္ မီတာ ၁၀၀ လက္ဆင့္ကမ္းေျပးပြဲ၊အားလူး ေကာက္ၿပိဳင္ပြဲ၊စေကာရြက္ၿပိဳင္ပြဲ ၊အပ္ထုိးၿပိဳင္ပြဲ၊မုန္႔စားၿပိဳင္ပြဲ၊အျမန္အက်ၤီ၀တ္ၿပိဳင္ပြဲ၊သခ်ၤာအျမန္တြက္ ၿပိဳင္ပြဲ၊အသင္းလုိက္ေဘာလုံး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကရာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္ သူမ်ားမွ လာေရာက္ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့သည္။ ၿပိဳင္ပြဲဆုရေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အား/ကာေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ဆုမ်ားအသီးသီးခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ သူရထြန္း သတင္းေပးပုိ႔သူ ဦးတင္ထြန္းဦး တုိင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္
 

ႏွစ္(၁၀၀)ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ ေညာင္ေျခေထာက္ပင္

မေကြး ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သဖန္းဆိပ္ေက်းရြာ အ၀င္တြင္ ႏွစ္သက္တမ္း (၁၀၀)ေက်ာ္ရွိေသာ ေညာင္ေျခေထာက္ပင္ တစ္ပင္ရွိသည္။အဆုိပါေညာင္ေျခေထာက္ပင္သည္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘး တြင္ရွိေသာလည္း ျမစ္ေရတုိက္စားၿပိဳလဲမႈမရွိဘဲ ယခုထက္တုိင္ တည္ရွိေနသည္။ ေညာင္ေျခေထာက္ပင္မွာ ပင္စည္းကုိင္းခက္လက္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ျမစ္တက္မ်ားက ေျမေပၚသုိ႔ေထာက္လွ်က္ရွိရာ အခ်ိဳ႔ အျမစ္မ်ားသည္ လုံးပတ္ (၃)ေပေက်ာ္ထိရွိသည္။ ေဒသခံတစ္ဦးမွ ဒီအပင္ႀကီးက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဘုိးလက္ထက္ကတည္းက ရွိေနခဲ့တာ၊သက္ တမ္းက ႏွစ္(၁၀၀)ေက်ာ္မက ရွိေနၿပီ၊ၿပိဳးလဲမသြားဘဲ ႏွစ္ရွည္ခံတာ ဒီအပင္ႀကီးပဲရွိတာ၊ေႏြအခါ အပင္ရိပ္ ေအာက္မွာပဲ ၀ုိင္းဖြဲ႔စကားေျပာၾက၊ကေလးေတြ ကစားၾကနဲ႔ လူႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ားပါ အရိပ္မွီခုိရာ တစ္ခုပါပဲ ဟုေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ သက္တမ္းရင့္ ေညာင္ပင္အပါအ၀င္ ေညာင္ေျခေထာက္ပင္ႀကီးမ်ားကုိ အပူပုိင္းေဒသ မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေအာင္စုိက္ပ်ိဳးထားျခင္းျဖင့္ စိမ္လန္းစုိေျပေရးႏွင့္ ရာသီဥတုကုိပါ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳရာ ေရာက္ေပမည္ျဖစ္ေပသည္။ တင္ထြန္းဦး သတင္းေပးပုိ႔သူ ဦးတင္ထြန္းဦး(တုိင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)
 

အမွတ္(၂၄) မူလြန္ေက်ာင္းတြင္ ပညာေရးစုံညီပြဲေတာ္က်င္းပ

မင္းဘူး ဇန္န၀ါရီ ၃၁ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာ အမွတ္(၂၄)အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ ေက်ာင္း တြင္ (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ပညာသင္ႏွစ္ ပညာေရးစုံညီပြဲေတာ္ႏွင့္ ပညာရည္ခၽြန္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားကုိ ယမန္ေန႔က ေက်ာက္တန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပရာ အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမွ အခမ္းအနားက်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ဆုရေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးႏွင့္တာ၀န္ရွိသူ မ်ားမွ ဆုမ်ားအသီးသီး ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ၿပီး ေက်ာင္းသား/သူကေလးမ်ားမွ အကအလွ ပေဒသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။ အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ ၿမိဳ႔နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ၊ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔၀င္မ်ား စုစုေပါင္း အင္းအား(၄၅၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ခ်ိဳခ်ိဳ၀င္း(ေက်ာက္တန္း) သတင္းေပးပုိ႔သူ - ဦးတင္ထြန္းဦး(တုိင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)
 

``မေကြးၿမိဳ႕မွ အံ႔ၾသေလာက္္တဲ့ မိသားစုရဲ႕ ဒါနကုသိုလ္အလွဴေတာ္ နတ္လူသာဓုေခၚေစေသာ္´´

ဇန္န၀ါရီ(၃၀)ရက္၊ နံနက္ပိုင္း(၁၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕၊ ကန္သာရပ္ကြက္၊ အထက(၁)လမ္း ေအာင္ေျမရတနာစာသင္ေက်ာင္းတိုက္၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အလွဴႏွင့္ (၈)ဌာနသို႔ေငြမ်ားအသီးသီးလွဴဒါန္းပြဲ က်င္းပ ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ အလွဴရွင္မိသားစုမွာ မေကြးၿမိဳ႕၊ ရန္မ်ဳိးႏိုင္ရပ္ကြက္၊ (၈)လမ္း၊ အမွတ္(၂၃၆)ေန ဦးထြန္းခင္+ေဒၚခင္မ်ဳိးလဲ႔ သမီး မခင္သုမြန္ မိသားစုတို႔က ေအာင္ေျမရတနာေက်ာင္းတိုက္အသုံးျပဳရန္အတြက္ (PRADO) ပါရာဒိုေမာ္ေတာ္ ယာဥ္၊ ေငြက်ပ္(၃၁၅) သိန္းတန္အား လွဴဒါန္းေၾကာင္း၊ ၎ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အလွဴပြဲႏွင့္အတူ မေကြးၿမိဳ႕ေန႔စဥ္ သံဃာဒါန ဆြမ္းလွဴအသင္းသို႔ ဆြမ္းပေဒသာပင္ေငြက်ပ္(၁၅၀)သိန္း စုိက္ထူလွဴဒါန္း၍ ယခင္လွဴဒါန္းၿပီး ဆြမ္းပေဒသာပင္ အလွဴေငြျဖင့္ ေပါင္းလွ်င္ ေငြက်ပ္(၂၆၀)သိန္း ဆြမ္းပေဒသာပင္စိုက္လွဴထားၿပီးေၾကာင္း သိရသည္။ ၎လွဴဒါန္းပြဲတြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရာဇမုနိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းအတြက္ ပညာဒါနအျဖစ္ ေငြက်ပ္(၁၀)သိန္း၊ သာသနာ့ဂုဏ္ရည္ သီလရွင္ပညာသင္ေက်ာင္း မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းအတြက္(၁၀)သိန္း၊ သီတာရုံသီလရွင္ ပညာေရးေက်ာင္းအတြက္(၁၀)သိန္း၊ မေကြးၿမိဳ႕ ဖန္းခါးေျမဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္(၁၀)သိန္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ ယင္းသာစည္ေက်းရြာ၊ တရားရိပ္သာသို႔ စက္ေရတြင္း၊ အင္ဂ်င္မီးစက္၊ ကြန္ပရက္ဆာ မ်ားအတြက္ (၁၅)သိန္း၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အလယ္ကုန္းေက်းရြာ၊ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲသို႔ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္ လုပ္ရန္အတြက္(၇)သိန္း၊ ယေန႔အလွဴပြဲ၌ ပင့္သံဃာဆရာေတာ္ႀကီး(၇)ပါးႏွင့္ စာခ်နာယက ပင့္သံဃာ(၁၈)ပါး အတြက္ သကၤန္းဒြိစုံ ႏွင့္အလွဴေတာ္ေငြ(၂၇)သိန္း ႏွင့္ ပင့္သံဃာေတာ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေအာင္ေျမရတနာ ေက်ာင္းတိုက္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းကပ္လွဴရန္(၁၂)သိန္းျဖင့္ (၈)ဌာန အသီးသီးတို႔ကို အလွဴရွင္ ဦးထြန္းခင္+ေဒၚခင္မ်ဳိးလဲ႔ သမီး မခင္သုမြန္ မိသားစုတို႔က နိဗၺာန္သုိ႔ ရည္မွန္းၿပီး ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေ၀၍ နတ္လူသာဓုေခၚဆိုေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ အလွဴရွင္ ဦးထြန္းခင္သည္ ရိုးသားေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ဳိးရိုးမွေပါက္ဖြားသူျဖစ္သည္။ အစိုးရ ၀န္ထမ္းအၿငိမ္းစားတစ္ဦးျဖစ္၍ လက္ရိွေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ စို္က္ပ်ဳိးေရးေလာကအတြက္ ၾသဂဲနစ္ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ေရး၊ ၾသဂဲနစ္(ဓာတုေဗဒ ပိုးသတ္ေဆး၀ါးႏွင့္ေျမၾသဇာ)မ်ားလြတ္ကင္းေစေသာ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးမ်ားကို အခမဲ႔လက္ေတြ႕ပညာေပးေနေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရးပရဟိတအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။
 

``မင္းဘူးၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ၾကာေန႔ထိုင္ခဲ့ေသာ ရဲပင္စင္စားမိသားစု(၃)စုအား တရားမ-ဇာရီမႈ အႏိုင္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အိမ္ႀကီးမ်ားဖ်က္၍ ၀င္ေရာက္သိမ္းဆည္း´´

ဇန္န၀ါရီ(၂၇)ရက္ နံနက္(၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ကြင္းအမွတ္(ဘီ) ဂတ္ႀကီးဦးပိုင္အမွတ္-၃၊ ေျမဧက(၉.၇၉၅)ေပၚရိွ အိမ္ႀကီး(၃)လုံးအား လူထုအင္အား(၃၀)ေက်ာ္ခန္႔ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ အေစာင့္ခ်ၿပီး ဖ်က္စီး၍ လမ္းမေပၚသို႔စုပုံထားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ၎ (၁)ဦးညီညီ၊(၂)ဦးေအာင္စိုးရင္၊(၃)ဦးတင္ေအာင္ထြန္းတို႔၏ အခိုင္မာေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္ခဲ့ ေသာ အိမ္ႀကီးသုံးလုံးရိွ ေျမကြက္အား တရားႏိုင္ ဒုရဲမွဴး၀င္းဦးထံသို႔ တရားမဇာရီမႈအမွတ္-၄၁/၂၀၁၃ အရ (၂၉-၁-၂၀၁၄)ေန႔မွာ ဘီလစ္စာေရးဦးျမင့္သိန္းက ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအေစာင့္အေရွာက္ထား၍ အလုပ္ သမား(၃၀) ေက်ာ္ခန႔္ျဖင့္ အေဆာက္အအုံးမ်ားအားဖ်က္ေၾကာင္း၊ ၎အိမ္မွ လူမ်ားအားအျပင္ထြက္ခိုင္း၍ ၎တို႔အေဆာက္ အအုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္း ဘုရားဆင္းတုေက်ာင္းေဆာင္မွ မီးဖိုေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္အိမ္ေမြးတိရိစၧာန္ ၀က္မိသားစုမ်ားအား လမ္းမေပၚစုပုံၿပီး ၎ ေျမဧက(၉.၇၉၅)ကို တရားႏိုင္ ဒုရဲမွဴး၀င္းဦးထံ အပ္ေၾကာင္း၊ ဤတရားမမႈကို ၂၀၁၀ မွစတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄၊ဇန္န၀ါရီ(၂၄)ရက္ေန႔စာျဖင့္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္ တရား သူႀကီးေဒၚေအးေမာ္၏ ေျမအပ္၀ရမ္း ထုတ္ၿပီး ယခုလို သိမ္းဆည္းခံရေၾကာင္း၊ ခရိုင္/တိုင္းအယူခံ၀င္ခဲ့ ေသာ္လည္း ပလပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ဇာရီမႈအား ဆိုင္းငံ႔ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ အစည္းအဆင့္ဆင့္ ထံသို႔လည္း အသနားခံစာမ်ားတင္ထားေၾကာင္း၊၎စာမ်ားတင္ထားစဥ္ ယခုအမိန္႔ခ်ခံရ၍ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ အဖ်က္ခံရေသာ ကိုညီညီက ေျပာသည္။ ``ေဒၚႀကီးအသက္(၇၇)ႏွစ္၊ ေဒၚလွျမင့္ပါ။ အေမႀကီးေယာက္က်ားက စခန္းမွဴး ဦးေက်ာက္ပါ၊ ပင္စင္စားပါသူက ၂၀၀၈၊ခုကေသသြားပါၿပီကြယ္။ ယခုထြက္ေပးရတာအကုန္လုံး ရဲ၀န္ထမ္းပင္စင္စားေတြရဲ႕ မိသားစုေတြပါ၊ ဒီေနရာမွာႏွစ္(၅၀) ေက်ာ္ေနလာခဲ့တာပါ။ မတရားသျဖင့္လုပ္တယ္ လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ သူတို႔က ဆယ့္တစ္လ ပိုင္းတုန္းက ဂရမ္လုပ္တယ္သိရတယ္၊ အဲဒီဂရမ္ လုပ္တုန္းက အေဒၚႀကီးတို႔ဆီကိုအသိမေပးပါဘူးကြယ္၊ အေမႀကီးေရာဆိုရင္(၄)ဦးပါ။ အမႈျဖစ္စတုန္းက ေနရာအစားေပးမယ္ ဘယ္ၿမဳိ႕သစ္အကြက္လိုခ်င္သလဲ လက္မွတ္ထိုးဆုိ႔လို႔ ထိုးလိုက္ရတယ္၊ ယခုေတာ့ ဘာေျမအစားမွ မေပးေတာ့ပါဘူးကြယ္၊ ေဒၚႀကီးတို႔ကို လူသားခ်င္းကိုယ္ခ်င္းမစာမနာဘဲ ေခြးႏွင္၀က္ႏွင္အလုပ္ခံရတာ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ သစ္လက္ထက္ က်မွ ဒီလိုအျဖစ္ခံရတာပါ၊ အေဒၚႀကီး ေနစရာ ေသစရာ ေနရာေလးေတာင္ မရိွေတာ့ပါဘူး..။´´ ဟု အိမ္အဖ်က္ခံရ ေသာ အေဒၚႀကီးေဒၚလွျမင့္ က ေျပာသည္။ ေန႔လည္တစ္နာရီခန္႔တြင္ မေကြးတိုင္းNLDပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္အဖြဲ႔ေရာက္လာၿပီး ၎အိမ္အဖ်က္ခံရေသာ မိသားစုမ်ားအား မင္းဘူးၿမိဳ႕ မွန္ကင္းေက်ာင္းတိုက္၊ ဇရပ္သို႔ ေခတၱေနရာခ်ထားေပး ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ထံ ၎မိသားစုမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အားျဖင့္ ေနရာတစ္ခုခု စီစဥ္ေပးရန္ NLD ပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။ ``ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ၾကာေနထိုင္ခဲ့တဲ့ မိသားစုနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ တရားမမႈအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တရားႏိုင္ ခဲ့ေသာ္လည္း တရားရႈံးသူေတြဟာ ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္ေတြပါ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာလည္း တာ၀န္ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္လာ ခဲ့တဲ့ ပင္စင္စား၀န္ထမ္းေတြရဲ႕မိသားစုျပည္သူမ်ားပါ၊ ယခုလို ႏိုင္ငံသားေတြအိုးမဲ႔အိမ္မဲ႕ျဖစ္ေနရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုး ရမွာ တာ၀န္ရိွေနပါတယ္၊ သူတို႔ဟာ က်ဴးေက်ာ္ဆိုေသာ္လည္း မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ၀ါးတဲေလးေတြနဲ႔လာေနၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေလးပင္၊ ငါးပင္အိမ္ႀကီးေတြေဆာက္ၿပီး ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ေနလာခဲ့သူေတြအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားၿပီး ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကို လက္ရိွအစိုးရအဖြဲ႔က ေနရာအစား တစ္ခုခုကိုေတာ့ စီစဥ္ေပးၾကဖို႔ မိသားစုကုိယ္စား ကၽြန္ေတာ္ေတာင္းဆိုပါတယ္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ကိုလည္း ကူညီေပးရန္သြားေျပာထားပါတယ္..။ ဟု ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာသည္။ တရားမမႈရႈံး၍ အိမ္ႀကီးမ်ားကိုအဖ်က္ခံရသူ ေဒၚလွျမင့္ႏွင့္ သုံးဦးတို႔မွာ (၁)ဦးညီညီ မိသားစု၏ အဘမွာ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ဦးရာေက်ာ္(ကြယ္လြန္)၊ (၂)ဦးေအာင္စုိးရင္ ႏွင့္ အမ ေဒၚလွျမင့္တို႔မိသားစု၏ ဖခင္မွာ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ဦးတင္ (ကြယ္လြန္)၊ (၃)ဦးတင္ေအာင္ထြန္း၏ ဖခင္မွာ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ဦးထြန္းထြန္း(ကြယ္လြန္) တို႔သည္ ၎ မင္းဘူးရဲစခန္းေဟာင္းမွ ပင္စင္စားႀကီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္ကာလက ၎ရဲစခန္းေဟာင္း၏ ယခင္က နယ္ေျမသတ္မွတ္ ထားၿပီး ယခုထိရိွေနေသာ နယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္မ်ား၏ ေဘးလြတ္ကင္းရာ ခ်ဳံပုတ္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ာအား ရွင္းလင္းၿပီး ေနလာခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚလွျမင့္က ုေျပာသည္။ ဇန္န၀ါရီ(၂၉)ရက္ေန႔မွစ၍ ၎ဒုကၡသည္ မိသားစုမ်ားသည္ မင္းဘူးၿမိဳ႕ မွန္ကင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အတြင္းရိွ ေရႊဘုံသာ ဇရပ္တြင္ ခိုလုံေနထိုင္ၾကေၾကာင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ ဥကၠ႒ က ေျပာသည္။
 

``မေကြးၿမိဳ႕ ေဟာ္တယ္တစ္ခု၌ ပူေဇာ္ထားေသာ ေၾကးဆင္းတုမွ ဘယ္ဖက္မ်က္လုံးပြင့္´´

ဇန္န၀ါရီ(၂၉)ရက္ နံနက္(၆း၄၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရန္ႏိုင္ရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းရိွ ဖန္းခါးေျမ ေဟာ္တယ္ ဧည့္ခန္းမွာ ပူေဇာ္ထားေသာ အျမင့္ဉာဏ္ေတာ္(၁၁)လက္မ ရွိ ေၾကးဆင္းတု (တင္ပလႅင္ေခြ) ဘုရားဆင္းတု၏ ဘယ္ဖက္မ်က္လုံးေတာ္တစ္ဖက္ပြင့္ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ``ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ကိုေအာင္ပါ။ ဒီေဟာ္တယ္က ၀န္ထမ္းပါ။ နံနက္(၆း၄၅)နာရီမွာ ဒီဧည့္ခန္းက ဘုရားဆင္းတုေတာ္ကို ပန္းေရခ်မ္းကပ္ရင္း ဘုရားဆင္းတုရုပ္ပြားေတာ္ရဲ႕ဘယ္ဖက္မ်က္လုံးတစ္ဖက္ပြင့္ေနတာ ကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ညက ဒီဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ကို ေၾကးဆင္းတုအေရာင္တင္ေပးခဲ့တာပါ၊ ညကေတာ့ လုံး၀မပြင့္ေသးပါဘူး၊မန္ေနဂ်ာႀကီးကိုစုိးျမင့္ေအာင္ထံ ကို သတင္းပုိ႔ၿပီး ယခုျပင္ဘက္မွာကပ္ထားတဲ့ဓာတ္ပုံမွတ္ တမ္းရိုက္ပါတယ၊္ အဲဒီေနာက္ ယခုလို လူေတြ၀ိုင္းၿပီး ဆင္းတုေတာ္ကို လာေရာက္ဖူးၾကတယ္၊ ဖုန္းေတြနဲ႔ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံရိုက္ ေနၾကပါတယ္..။´´ဟု ေဟာ္တယ္၀န္ထမ္း ကိုေအာင္ က ေျပာသည္။ ၎ဆင္းတုေတာ္အား ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္လ ျမသလြန္ဘုရားပြဲေတာ္မွ ၀ယ္ယူပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ယေန႔ ျဖစ္စဥ္အား မေကြးၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား လာေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး သြားေၾကာင္း ၎ေဟာ္တယ္၀န္ထမ္းက ေျပာသည္။
 

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

မေကြး ဇန္န၀ါရီ ၂၉ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊မေကြးၿမိဳ႕တြင္ (SCVG) လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးေစတနာ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔ မွ ဦးေဆာင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ စင္ထရယ္(လ္)တည္ခုိးခန္းရွိ ခန္းမတြင္ ဇန္န၀ါရီလ(၂၉)ရက္ နံနက္(၉)နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အခမ္းအနားသုိ႔ မေကြးၿမိဳ႔ေပၚရွိ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အင္အား(၃၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ ထုိအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွ ကေလးအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအသိပညာမ်ား စနစ္တက် သိရွိေစရန္ႏွင့္ ဆင့္ပြား ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊လမ္းေပ်ာ္ကေလးငယ္မွစ၍ ကေလးငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိ ခံစားႏုိင္ရန္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဇန္န၀ါရီလ(၂၉)ရက္ေန႔မွ (၃၀)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ညီညီေမာင္ (IPRD) သတင္းေပးပုိ႔/ရုိက္ကူသူ ဦးညီညီေမာင္(ဓါတ္ပုံ-၂)
 

``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား(ႏိုင္/က်ဥ္း)အဖြဲ႕မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စာရင္းေကာက္ယူ´´

ဇန္န၀ါရီ(၂၇)ရက္ နံနက္(၁၁း မွ၁၂း)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ျမင္သာရပ္ကြက္ မဲထီးလမ္း မေကြးၿမိဳ႕ နယ္NLD ပါတီရုံး၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕(ႏိုင္/က်ဥ္း)ရန္ကုန္မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား စာရင္းေကာက္ယူေၾကာင္း၊၎လုပ္ငန္းအား ႏိုင္/က်ဥ္းအဖြဲ႔ႏွင့္ AAPPအဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသာမ်ားအား သမိုင္း၀င္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕(ႏိုင္/က်ဥ္း)ရန္ကုန္မွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ ဦးညြန္႔ေ၀(ခ) ေအာင္သူ အား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး NLDပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ႏွင့္ ေရာက္ရိွရာေဒသ ၿမိဳ႕နယ္ NLDပါတီရုံးမ်ားက အကူအညီေပးေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကူညီရန္NLDပါတီ(ဗဟို)၏ မူ၀ါဒတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာသည္။ ``ဇန္န၀ါရီ(၁၄)ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး မေကြးတိုင္းအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားရဲ႕ စာရင္းေကာက္ယူဖို႔ မေကြးတိုင္းတာ၀န္ခံအျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ(၁၆)ရက္မွ(၂၂)ရက္ေန႔အထိ သရက္ခရိုင္ သရက္ၿမိဳ႕၊ (၂၆)ရက္ေန႔ မင္းဘူးခရိုင္၊ စကုၿမိဳ႕၊ (၂၇)ရက္ေန႔ မေကြးခရိုင္ မေကြးၿမိဳ႕၊ (၂၈)ရက္ေန႔ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕၊ (၂၉)ရက္ေန႔ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕၊(၃၀)ရက္ေန႔ ပခုကၠဴခရိုင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ နဲ႔ ဂန္႔ေဂါခရိုင္ တို႔ကို ဆက္လက္သြားေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္းေကာက္ယူဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးေနပါတယ္၊ အျခားက်န္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတြက ႏိုင္/က်ဥ္းမ်ားအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို၎ ႏိုင္/က်ဥ္း ရန္ကုန္ရုံးသို႔၎ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။´´ဟု (ႏိုင္/က်ဥ္း)ရန္ကုန္မွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ ဦးညြန္႔ေ၀(ခ) ေအာင္သူ က ေျပာသည္။ ဆက္သြယ္ရန္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕(ႏိုင္/က်ဥ္း)ရန္ကုန္ရုံးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္မ်ဳိး(ခ)ပြႀကီး ဖုန္း ၀၉-၄၂၈၁၁၇၃၄၈ / ၂၅၀၅၀၃၃၆၈၇ ႏွင့္ မေကြးတိုင္းတာ၀န္ခံ ဦးညြန္႔ေ၀(ခ)ေအာင္သူ ဖုန္း ၀၉-၄၀၁၆၂၇၂၃၉ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

``မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကံလွေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာ(ရြာခြဲတာ၀န္ခံ) ဆယ္အိမ္မွဴးအား ျပည္သူလူထုဆႏၵမပါဘဲ အမိန္႔စာထုတ္ျဖဳတ္ခ်၍ တိုင္ၾကား´´

ဇန္န၀ါရီ(၂၆)ရက္၊ နံနက္(၁၁)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၌ ကံလွေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး၀င္းႏိုင္ က ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာ(ရြာခြဲတာ၀န္ခံ)ဆယ္အိမ္မွဴး ဦးတင္ေဌးေအာင္အား ေက်းရြာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ႏွင့္ ေက်းရြာလူထု၏ဆႏၵမပါဘဲ (၂၀-၁-၂၀၁၄)ေန႔က ႀကိဳတင္အမိန္႔စာထုတ္၍ ျဖဳတ္ခ်ျခင္းအေပၚ ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာမွ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားဦးလွမ်ဳိးပါ(၁၅)ဦးႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား(၅၀)ဦးတို႔မွ မီဒီယာမ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒဟတ္ကန္ရြာက ကံလွေက်းရြာအုပ္စု(၃)ရြာထဲက အုပ္စုခြဲရြာပါ၊ ဇန္န၀ါရီ(၂၃)ရက္ေန႔မွာ ကံလွ ေက်းရြာက ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားနဲ႔ ရြာသူရြာသားမ်ားကို ကံလွေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး၀င္းႏိုင္ က သူ႔ရုံးကို အစည္းအေ၀းေခၚပါတယ္၊ ကိစၥက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာခြဲတာ၀န္ခံ ဆယ္အိမ္မွဴး ဦးတင္ေဌးေအာင္ ကို တာ၀န္မွ ရပ္စဲရန္ ေျပာပါတယ္။ ဘာအျပစ္ေၾကာင့္လို႔ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ အားလုံးက သေဘာမတူ ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဇန္န၀ါရီ(၂၄)ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ဦး၀င္းႏိုင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး (၂၀-၁-၂၀၁၄)ေန႔မွစ၍ ဒဟတ္ကန္ရြာ ဆယ္အိမ္မွဴး ရြာခြဲတာ၀န္ခံ ဦးတင္ေဌးေအာင္အား တာ၀န္မွ ျဖဳတ္ခ်ေၾကာင္း အမိန္႔စာကိုေပးပါတယ္..။´´ ဟု ဒဟတ္ကန္ရြာ ဆယ္အိမ္မွဴး ဦးလွမ်ဳိးက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။ ``၂၀၁၃ ခု၊စက္တင္ဘာလထဲက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ BAJ ဌာနက ေရတြင္းလာတူးေပးစဥ္က ကိုတင္ေဌးေအာင္ ကို မမွန္မကန္စြဲခ်က္ေတြေရးသားၿပီး ဒဟတ္ကန္ရြာမွာ လုံး၀မရိွသူ (ကိုျမစန္း) ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ မေကြးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးကို ပစ္စာအတိုင္ခံရပါတယ္။ အဲဒီပစ္စာကို ခရိုင္ရုံံးကေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ေရတြင္းတူးရာမွာ ကိုတင္ေဌးေအာင္ တစ္ဦးတည္းနဲ႔လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ ေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာပါ။ ေနာက္ ကိုတင္ ေဌးေအာင္ကို သက္ဆိုင္ရာက စစ္ေဆးၿပီးအေရးယူတာလဲ မရိွခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီကိစၥအေၾကာင္းျပၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကို၀င္းႏိုင္က ျဖဳတ္ခ်တယ္ေျပာပါတယ္။ အဲဒီ စစ္ေဆးခ်က္အပစ္ကို ျပပါဆိုေတာ့လည္း ဘာမွမျပႏိုင္ပါဘူး၊ တစ္ရြာလုံးက သေဘာက်လို႔တင္ထားတဲ့ ဆယ္အိမ္မွဴး ကိုတင္ေဌးေအာင္ ကို တစ္ျခားကံလွရြာမွာေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေယာက္တည္း သေဘာနဲ႔၊ ျမစန္းအမည္ခံ ရြာသားတစ္ဦးရဲ႕ပစ္စာကို စစ္ေဆးၿပီး ျဖဳတ္ခ်တာ ကို တစ္ရြာလုံးက လုံး၀လက္ခံႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္သူဗဟိုျပဳရမယ္လို႔ အထက္ကေျပာေနၿပီး ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေယာက္တည္း ဆုံျဖတ္ခ်က္အမိန္႔နဲ႔ ဆယ္အိမ္မွဴးကိုျဖဳတ္ခ်တယ္ဆိုတာ လုံး၀မတရားပါဘူး၊ ဆယ္အိမ္မွဴး ကိုတင္ေဌးေအာင္ကို ႀကိဳက္/မႀကိဳက္ ဒဟတ္ကန္ရြာထဲမွာ မဲပုံးစုိက္လိုက္ပါ။ စစ္မွန္တဲ့အေျဖေပၚပါလိမ့္မယ္။ ဒီကိစၥ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အေထာက္အကူျပဳ ဥကၠ႒ ဦးညိဳ၀င္းေမာင္တို႔ အဖြဲ႕ဆီကို ဇန္န၀ါရိ(၂၅) ရက္ေန႔က တိုင္ၾကားထား ပါတယ္..။´´ ဟု ဒဟန္ကန္ရြာ ဆယ္အိမ္မွဴး ဦးေအးႏိုင္က မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။ `` ကိုတင္ေဌးေအာင္ ကိုျဖဳတ္ခ်တာ ကၽြန္ေတာ့္တစ္ဦးတည္းသေဘာနဲ႔ဆုံးျဖတ္ၿပီး စာထြက္တာပါ။ ဒဟတ္ကန္ရြာမွာ ေနတဲ့ ေက်းရြာအေထာက္အကူျပဳ ဥကၠ႒ ဦးသိန္း၀င္းနဲ႔အဖြဲ႕ သေဘာမပါပါဘူး၊ မေကြးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ကလည္း သူ႔ကို ျဖဳတ္ခ်လိုက္ပါလို႔ ဖိအားေပးျခင္းမရိွပါဘူး၊ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလက္စြဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ အရ ျဖဳတ္ခ်တာပါ။ နည္းဥပေဒစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ(၂၀)မွ ဥပေဒ ပုဒ္မ(၂၈)၊ ဥပေဒအခန္း(၇)၊ အခန္း(၅)မ်ားအရ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားကို ထုတ္ပယ္ျခင္း၊အစားထိုးခန္႔ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္..။´´ ဟု ကံလွေက်းရြာအုပ္စုခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး၀င္းႏိုင္က ေျပာသည္။ ၀ိုင္းေအာင္
 

``ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕တြင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပ ၊ ၎အား သက္ဆိုင္ရာမွ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္း´´

ဇန္န၀ါရီ(၂၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၉း)မွညေန(၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၌ ၿမိဳ႕တြင္းရိွ (၅၄)နယူးေဒး စက္သုံးဆီဆိုင္ ၿမဳိ႕ျပင္သို႔ အျမန္ဆုံးေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ကိုေက်ာ္ထြန္းဦး၊(ဘ)ဦးတင္ဦး၊ ေမာင္းတိုင္(၁)ရပ္ကြက္၊ အပိုင္း(၃)ေနထိုင္သူသည္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ၎သည္ (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕လယ္ရိွ အမွတ္(၅၄)နယူးေဒးပုဂၢလိက စက္သုံးဆီဆိုင္အား ၿမိဳ႔ျပင္ေရြ႕ေပးေရး) ဆိုေသာ ကပ္ထူစကၠဴဆိုင္းဘုတ္ေပၚတြင္အနီေရာင္ျဖင့္စာေရးသားလွ်က္ ဆီဆိုင္ေရွ႕ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ မွ ေအဂ်ီဒီဘက္ ေရွ႕သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ေၾကာင္း၊၎မွေဖာင္ေတာ္ဦးေစတီေရွ႕သို႔ ေရာက္ရိွ လာရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီခြင့္ျပဳ မိန္႔မရရိွသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တားဆီးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎မွာ ထပ္မံသြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ နယူးေဒး ဆီဆုိင္ေရွ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာေၾကာင္း၊ ညေန(၅)နာရီ ခန္႔အခ်ိန္တြင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပသူကိုေက်ာ္ထြန္းဦး အား ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ဒုစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ စိုင္းထြန္းေက်ာ္ႏွင့္ အဖြဲ႕မွဥပေဒႏွင့္အညီခြင့္ျပဳမိန္႔မရ၍ ထပ္မံတားဆီးေၾကာင္း၊ ၎မွာ ဆက္လက္သြားလာ ဆႏၵဆက္လက္ျပေန ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္၎အား ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဆႏၵျပသူကို ေတာင္တြင္းႀကီး ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ)၁၈/၂၀၁၄ ျပစ္မႈ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္း လွည့္လည္ဆႏၵျပခြင့္ဆိုင္ရာ ပုဒ္မ(၁၈)ျဖင့္ တရားစြဲဆို အေရးယူထားေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပသူ ကိုေက်ာ္ထြန္းဦးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပခြင့္အား သက္ဆိုင္ရာသို႔ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ဇန္န၀ါရီ(၂၄)ရက္ေန႔က သက္ဆိုင္ရာမွျငင္းပယ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံ သတင္းေထာက္တစ္ဦးထံမွ သတင္းရရိွသည္။ ၎ၿမိဳ႕တြင္းရိွ ဆီဆုိင္ကိစၥမွာ ၂၀၁၃၊ ဒီဇင္ဘာ(၂)ရက္ကလည္း နံနက္ (၁၀ မွ၁၁)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၌ ၿမိဳ႕တြင္းရိွ (၅၄)နယူးေဒး စက္သုံးဆီဆိုင္ကို ၿမဳိ႕ျပင္သို႔ အျမန္ဆုံးေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ကုိေက်ာ္ထြန္းဦးပါ(၁၄)ဦးတို႔က မေကြး ေတာင္တြင္းလမ္းမ တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ၎စက္သုံးဆီဆိုင္ေရွ႕တို႔မွာ ဆႏၵျပ ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အဖြဲ႕အား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္း လွည့္လည္ဆႏၵျပခြင့္ဆိုင္ရာ ပုဒ္မ(၁၈)ျဖင့္ တရားစြဲခံရေၾကာင္း၊ တရားရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ ၂၀၁၃၊ ဒီဇင္ဘာ(၃၁)ရက္ေန႔ က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ၿငိမ္ခ်မ္း သာခြင့္ျဖင့္ ျပန္္လည္လြတ္ေျမာက္လာၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 

``မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာ ႏွင့္ မႀကီးကန္ေက်းရြာ ယာေျမအသိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ား၏ ငိုပြဲ´´

ဇန္န၀ါရီ(၂၆)ရက္ နံနက္(၁၀ မွ၁၁)နာရီခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ယာေျမအသိမ္းဆည္းခံထားရေသာ ေတာင္သူ(၄၉)ဦးႏွင့္ဦးေဆာင္သူ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ တို႔အား အစည္းအေ၀း ဖိတ္ၾကား၍ ၎တို႔တိုင္ၾကာထားေသာ မေကြးေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ မွ သိမ္းဆည္းၿပီး ယာေျမဧက(၁၀၃၉)အား ေလတပ္မွ ျပန္လည္မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဥာဏ္မ်ဳိး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၊ မေကြးေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္ႀကီး ေအာင္လိႈင္၀င္း ႏွင့္ အဖြဲ႔တို႔က အမိန္႔စာမ်ား၊ အမႈတြဲမ်ားကို ဖတ္ၾကားအသိေပးေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ `` ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ေတာင္သူ(၄၉)ဦး တိုင္ၾကားတဲ့ ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာမွ ယာေျမဧက ေပါင္း(၁၀၃၉)ဧကကို ေျမယာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ မွ ဗိုလ္ႀကီးဖတ္ၾကား တင္ျပသြားတဲ့အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာေတာင္သူမ်ားအား သိမ္းဆည္းစဥ္ကာလက ေလ်ာ္ေၾကးေပးထားေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ ေလတပ္မွ ၎ယာေျမမ်ားအား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးျခင္း သာ ျဖစ္ပါတယ္´´။ ဟု ၿမိဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဥာဏ္မ်ဳိး က ေတာင္သူမ်ားကိုေျပာသည္။ ``ဘရဲ႕နာမည္က ဦးေအာင္ၿမိဳင္ပါ က်ဳပ္တို႔ရြာကို အခ်ဳပ္ခ်ထားသလို သံဆူးႀကိဳး(၃)ဘက္ခပ္ထားတယ္။ မီးေရး ထင္းေရးေတာ္ေတာ္စိုးရိမ္ရပါတယ္။ သူတို႔သိမ္းတဲ့(၁၀၃၉)ဧကမွာ ကားလမ္းရဲ႕ေတာင္ဘက္ပါ၊ ကားလမ္းေျမာက္ ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရး(၁၆)အတြက္ သိမ္းတဲ့ေျမကိုလည္း ေလတပ္ကဆက္သိမ္းသြားတယ္။ အဲဒီ ေထာက္လွမ္း ေရး(၁၆)သိမ္းတဲ့ ေျမအစား ယခု ရြာအေရွ႕ဘက္ခ်ဲ႕ေပးေစခ်င္တာပါ၊ သူတို႔ဆီက ဒီေန႔အစည္းအေ၀းေခၚတယ္ဆို ေတာ့ ဒို႔ယာေတြ တစ္ခ်ဳိ႕ ျပန္ရမယ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔လာၾကတာပါ၊ ဒီကိစၥ ေျမယာသိမ္းဆည္းေရးေကာ္မတီက ဦးတင္ထြဋ္တို႔လာေရာက္စစ္ေဆးသြားၿပီး လြတ္ကင္းတဲ့ယာေျမေတြျပန္ရမယ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ယခု သူတို႔က သိမ္းဆည္းယာေျမေတြကို ျပန္မေပးေတာ့ဘူးဆို ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ ျပန္လည္ထပ္မံ တိုင္ၾကား ရမွာေပါ့၊ ရြာကလူေတြ မ်က္ရည္ေတြေတာင္က် ပါတယ္ဗ်ာ..။´´ဟု ဒဟတ္ကန္ရြာ ယာေျမ(၁၀)ဧက အသိမ္းခံရသူ အသက္(၆၉)ႏွစ္ရိွ ဦးေအာင္ၿမိဳင္ က ေျပာသည္။ အလားတူ ေန႔လည္(၂း မွ ၃း)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ မႀကီးကန္ေက်းရြာ အလည္ေက်ာင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ တင့္ကားအမွတ္(၅၀၁၃) သိမ္းဆည္းထားခဲ့ေသာ ေျမ(၁၄၀၀)ဧကခန္႔မွ ဦးပိုင္ရိွေတာင္သူ ေျမ(၆၀၃.၅၇)ဧကအား ၎တင့္ကားအမွတ္(၅၀၁၃)တပ္မွ ျပန္လည္မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဥာဏ္မ်ဳိးႏွင့္အဖြဲ႔၊ တင့္ကားအမွတ္(၅၀၁၃)တပ္မွ ဗိုလ္ႀကီး မ်ဳိးသူရေက်ာ္ တို႔အဖြဲ႕တို႔က အစည္းအေ၀းေခၚ၍ တိုင္ၾကားသူ ဦးျမသန္းႏွင့္ ေတာင္သူ(၇၉)ဦးတို႔ကို အသိေပးေၾကာင္း သတင္းရသည္။ `` တင့္ကားတပ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုင္ေျမ(၆၀၃)ဧကေက်ာ္အျပင္ စုစုေပါင္း အေနာက္လားေသာ္ မယ္လွေတာင္ရြာ အထိ မလိုအပ္ဘဲ ဧကေပါင္း(၁၄၀၀)ခန္႔ကို သိမ္းထားတာပါ။ ယေန႔အစည္းအေ၀းေခၚေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယာေျမေတြျပန္ရမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ လာၾကတာပါ။ ယခုေတာ့ ရြာသူ ရြာသားေတြ ၀မ္းနည္းပက္လက္နဲ႔ မ်က္ရည္က်ကုန္ၾကၿပီ၊ သူတို႔ ယာေျမေတြသိမ္းစဥ္ကာလက တဧကမွာ ေျခာက္က်ပ္ေပးတာပါ။ ဘယ္သူမွ မယူဘူး၊ လက္မွတ္မထိုးခဲ့ၾကပါဘူး၊ လက္မွတ္မထိုးရင္ ဖမ္းမယ္ဆီးမယ္ ၿခိမ္းေျခာက္လို႔ ထိုးခဲ့ရတာပါ။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္မံခဲ့ၾကပါဘူး၊ ဒီကိစၥ ေျမယာသိမ္းဆည္းေရးေကာ္မတီက လာေရာက္စစ္ေဆးသြားၿပီး လြတ္ကင္းတဲ့ယာေျမေတြျပန္ရမယ္ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္သူေတြ ဘယ္သူ႔ကိုအားကိုးရမွန္း မသိေတာ့ ပါဘူးဗ်ာ။ ဒီကိစၥ ဆက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္ကို ထပ္မံတိုင္ၾကား ၾကမွာပါ..။´´ ဟု မႀကီးကန္ရြာေတာင္သူ ဦးျမသန္း က ေျပာသည္။