``(၈၈) မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(မေကြး) ၏ ပုဒ္မ(၁၈)ဖ်က္သိမ္းေရး အယူခံအား တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးက ပယ္ခ်၊ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားမည္၊ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားက်င္းပမည္ ´´

၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ(၁)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံး မွ (၈၈) မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(မေကြး) ၏ ပုဒ္မ(၁၈)ဖ်က္သိမ္းေရး ဆႏၵျပခြင့္ အယူခံအားပယ္ခ်ေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ(၂၇)ရက္ေန႔က ဒီကိစၥကို မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးထံေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ(၂၈)ရက္ေန႔မွာ ၿငင္းပယ္ေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးထံသို႔ အယူခံသေဘာ ထပ္မံတင္ျပေတာင္းခံေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပခြင့္ အယူခံအားပယ္ခ်ေၾကာင္း၊ (၈၈)မ်ဳိးဆက္ရုံးခ်ဳပ္(ရန္ကုန္)၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ(၃)ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားေသာေန႔ ဇန္န၀ါရီ(၁၂)ရက္ေန႔သည္ လုံၿခဳံေရးအရကန္႔ကြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးကေျပာသည္။ (၁၃/၁၄)ရက္ေန႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးတို႔၏ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲရိွေၾကာင္းသိရိွရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီ(၁၅)ရက္ေနာက္ပိုင္းမွာ စုေ၀းဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ခြင့္ ျပဳလုပ္ရန္ထပ္မံ တင္မည္ဟုေလွ်ာက္ထားသူ ဦးေဌး၀င္း က ေျပာၾကားသည္။ ``ဇန္န၀ါရီ(၁)ရက္ေန႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔နဲ႔ အျခားလူမႈေရး ကြန္ရက္ေတြ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္၊ လြတ္လပ္ေရးနံနက္ပိုင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရုံးမွာ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သံဃာေတာ္(၅)ပါးကို အာရုံဆြမ္းကပ္လွဴမယ္၊ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္မွာ ဒီရုံမွာကေန တစ္ဦးခ်င္း မိမိတို႔အစီအစဥ္နဲ႔ ဆိုင္ကယ္ေတြစီးၿပီး လြတ္လပ္ေရးပန္းၿခံထဲရိွ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ ကိုအေလးျပဳသြားၾကမယ္၊ အဲဒီအေလး ျပဳအစီအစဥ္ၿပီးရင္ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးနဲ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး တို႔က ဆႏၵျပခြင့္မေပးတဲ့အေၾကာင္း ျငင္းပယ္တဲ့အမိန္႔စာ၊ အယူခံ အားပလပ္တဲ့ အမိန္႔စာေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ထံသို႔ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားတဲ့စာကို ရွင္းလင္း ေျပာျပေပးမွာပါခင္ဗ်ာ..။´´ ဟု ေလွ်ာက္ထား သူ ဦးေဌး၀င္းႏွင့္ ရုံးအဖြဲ႔မွဴး ဦးထြန္းဦးခိုင္တို႔က ဇန္န၀ါရီ(၃)ရက္ေန႔တြင္ေျပာသည္။
 

0 comments: