``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဘိန္းခင္းရွာေဖြဖ်က္ဆီးေရးစစ္ေၾကာင္းအဖြဲ႔မွ ဘိန္းခင္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ ၍ ဖ်က္ဆီးေၾကာင္းသိရ´´

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ေအာင္ေဇာ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဘိန္းခင္းရွာေဖြဖ်က္ဆီးေရးစစ္ေၾကာင္းအဖြဲ႔ စစ္ေၾကာင္းသည္ ဇန္န၀ါရီ(၁၅)ရက္ေန႔ ညေန(၆)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ဇိုင္ျပားေက်းရြာ၌၎၊ ဇန္န၀ါရီ(၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဇင္ေဂါင္ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရိွၿပီး လွ်ိဳေျမာင္မ်ားအတြင္း ဘိန္းခင္းမ်ား ရွာေဖြျခင္း၊ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ဇင္ေဂါင္ေက်းရြာမွ ရြာသူ ရြာသား(၁၅)ဦးတို႔အား ဘိန္းမစိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာေပး ေဟာေျပာေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အလားတူ ဇန္န၀ါရီ(၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၈)နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွစတင္၍ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံံးမွ ရဲအုပ္ သက္လင္းဦး ဦးေဆာင္ေသာ ဘိန္းခင္းရွာေဖြဖ်က္ဆီးေရးစစ္ေၾကာင္းအဖြဲ႔ စစ္ေၾကာင္းသည္ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ ငကုန္းေက်းရြာ၊ အကူတဲတိုက္၊ ပဇင္း၀တဲတိုက္သို႔ ေရာက္ရိွၿပီး ဘိန္းခင္းမ်ားကိုရွာေဖြျခင္း၊ ပဇင္း၀တဲတိုက္ ႏွင့္ စကူတဲတိုက္ရိွ ရြာသူ ရြာသားမ်ား(၃၀)ဦးတို႔ကို ဘိန္းမစိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာေပး ေဟာေျပာေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အလားတူ ဇန္န၀ါရီ(၁၆)ရက္ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ေခတၱရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုရဲမွဴး ထြန္းစိုးသိန္း ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ငဖဲၿမဳ႕နယ္ ေထာ္ဇာေက်းရြာ၍ ရြာသူ ရြာသား(၃၅)ဦးခန္႔အား ဘိန္းမစိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာေပး ေဟာေျပာေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ဆက္လက္ထြက္ခြာလာရာ ေန႔လည္(၁)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေထာ္ဇာ ေက်းရြာအေရွ႕ေတာင္ဘက္(၁)မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ ပထမဘိန္းခင္း(၂)ဧကခန္႔ရိွ ဘိန္းပင္အျမင့္(၄)လက္မွ (၂)ေပခန္႔ရိွ သီးပြင့္ဆဲ အခင္းေတြ႔ရိွ၍ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ရွာေဖြရာ ပထမဘိန္းခင္းႏွင့္ကပ္လွ်က္တြင္ (၁)ေပခန္႔အျမင့္ရိွဒုတိယဘိန္းခင္း(၁)ဧကအား၎၊ ဒုတိယဘိန္းခင္း အေနာက္ေတာင္ဘက္ကပ္လွ်က္တြင္ (၀.၁)ဧကရိွ (၁)ေပခန္႔အျမင့္တတိယဘိန္းခင္း၊ ၎၏အေနာက္ေျမာက္ဘက္ တစ္ဖာလုံအကြာခန္႔တြင္ ဘိန္းပင္အျမင့္(၄)ေပခန္႔ရိွ သီးပြင့္ဆဲ စတုထၳဘိန္းခင္း၊ ၎၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ တစ္ဖာလုံခန္႔အကြာ ဘိန္းပင္အျမင့္(၄)ေပရိွ ပဥၥမဘိန္းခင္း(၁)ဧက၊ ၎၏အေနာက္ေျမာက္ဘက္ကပ္လွ်က္ ဘိန္းပင္အျမင့္(၆)လက္မ ရိွ ရွင္သန္ဆဲ ဆဌမဘိန္းခင္း(၁)ဧက၊ ၎၏အေနာက္ေျမာက္ဘက္ကပ္လွ်က္ ဘိန္းပင္အျမင့္(၆)လက္မရိွ သတၱမဘိန္းခင္း(၃)ဧက၊ ၎၏အေရွ႔ေတာင္ဘက္ကပ္လွ်က္ ဘိန္းပင္အျမင့္(၆)လက္မရိွ အ႒မဘိန္းခင္း(၀.၂) ဧက၊ ၎၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ကပ္လွ်က္ ဘိန္းပင္အျမင့္(၆)လက္မ မွ(၃)ေပအျမင့္ရိွ သီးပြင့္ဆဲ န၀မဘိန္း ခင္း(၀.၅)ဧက၊ ဘိန္းခင္း(၉)ခင္းအားဖ်က္ဆီးၿပီး ဇန္န၀ါရီ(၁၆)ရက္၊ ည(၇)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေနာင္ေက်းရြာသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာ၍ ညအိပ္ရပ္နားရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎ရြာ၏ ေျမာက္ဘက္(၃)ဖာလုံ အကြာရိွ ဘိန္းပင္ အျမင့္(၃)ေပခြဲခန္႔ သီးပြင့္ဆဲ ဒႆမဘိန္းခင္း(၈.၇)ဧက ကိုေတြ႔ရိွ၍ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ည(၈)နာရီအခ်ိန္္ခန္႔တြင္ သေျပေက်ာေက်းရြာ၌ညအိပ္ရပ္နားေၾကာင္း၊ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ေခတၱရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုရဲမွဴး ထြန္းစိုးသိန္း ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ငဖဲၿမဳ႕နယ္တြင္း၌ ဘိန္းခင္း(၁၀)ခင္းအား ေတြ႔ရိွ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အလားတူ ဇန္န၀ါရီ(၁၆)ရက္ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံးမွ ဒုရဲအုပ္ မ်ဳိးမင္းေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ သကၠယ္က်င္းေက်းရြာႏွင့္ သက္ကယ္ေတာင္ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ဘိန္းခင္းမ်ားရိွ/မရိွ ရွာေဖြေၾကာင္း၊ ည(၇)နာရီအခ်ိန္တြင္ သက္ကယ္ေက်းရြာရိွ ရြာသူ ရြာသားမ်ားအား မူးရစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲက်င္းပေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာမွ သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: