``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သံဃနာယကအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္အား ကားလွဴဒါန္းပြဲ´´

ဇန္န၀ါရီ(၁၄)ရက္၊ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းရိွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီး သင္တန္းေက်ာင္းအတြင္း၌ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သံဃနာယကအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ အား သံဃိကဒါနအျဖစ္ ကားလွဴဒါန္းပြဲက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါေမာ္ေတာ္ယဥ္ (MGY) RLG. 9909 TOYOTA LAND CRUISER 2003 Model အား က်ပ္(၂၇၅၉၇၀၀၀)သိန္း ျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ကုမၸဏီ မိသားစုတို႔ မွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သံဃနာယကအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ (အဆက္ဆက္)အား သံခိကဒါနအျဖစ္ လွဴဒါန္းေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါကား၀ယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ယခင္ကမေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သံဃနာယက အဖြဲ႔အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ဘ/၃၄၀၄ (TOYOTA WAGON) ေမာ္ေတာ္ယဥ္ေဟာင္းအား ဖ်က္သိမ္းအပ္ႏွံ၍ အစားတင္သြင္းေၾကာင္း သိရိွသည္။ အခမ္းအနားတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ(ဥကၠ႒ မေကြးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းအသင္း) မွ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင္ပတ္သက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးသာသနာေရးဦးစီးမွဴးထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: