``ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ မေကြးခရီးစဥ္တြင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ေအာ္ဟစ္၍ အကူအညီ ေတာင္းခံသူ ေဒၚသန္းျမင့္အား သက္ဆိုင္ရာမွ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳ၊ ကူညီေထာက္ပံ႕ေငြေပးဟု သိရ´´

ဇန္န၀ါရီ(၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီ မွ(၁၀း၃၀)အခ်ိန္႔ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ မေကြးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္လူမႈစီးပြားျမွင့္တင္ေရးအခမ္းအနားအၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္အဖြဲ႔ သမ၀ါယမ စက္ပစၥည္းမ်ားအေရာင္းျပခန္းအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေနစဥ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွ `သမၼတႀကီး ငါးမိနစ္ခန္႔ေတြ႔ခြင့္ျပဳပါ.. အႏိုင္က်င့္ခံရလို႔ပါ´အႀကိမ္ႀကိမ္ေအာ္ဟစ္၍ ခြင့္ေတာင္းေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ သူမအား တရားစြဲဆိုျခင္း ဖမ္းဆီးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းယုရိွန္ က ေငြငါးေသာင္းက်ပ္ ေထာက္ပ႔ံေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ သူမတို႔၏ အိမ္၀ိုင္း အမႈကိစၥအား ျပန္လည္စီစစ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကာင္း၊ သူမတို႔ေနထိုင္ခဲ့ေသာ အိမ္၀ိုင္း၏ေျမဂရံအား ေဒၚတင္တင္ နာမည္ျဖင့္ လိမ္ညာၿပီး ထုတ္ယူျခင္းကို မေကြးၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ရန္ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း၊ ဆရာမႀကီး ေဒၚသန္းျမင့္(ခ) ေဒၚလာလီး က ေျပာသည္။ သူမတို႔၏ အိမ္၀ိုင္းအား ေဒၚတင္တင္(ေတာင္တြင္းႀကီး)ထံမွ အလွဴခံ၍ ရယူထားေသာ မေကြးဂ်ာေမးဗလီ အဖြဲ႔မွလည္း ၎တို႔ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ေသာ (ဇာရီ)အိမ္၀ိုင္းအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္လုံေသာအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု မေကြးဂ်ာေမးဗလီ ဥကၠ႒ ဦးတင့္ေဇာ္ မွ ဇန္န၀ါရီ(၁၇)ရက္ေန႔က ေျပာသည္။
 

0 comments: