`` ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း က ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း ကိစၥမ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႔၍ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကလည္း ေတာင္းဆိုသင့္ ဟုဆို´´

ဇန္န၀ါရီ(၂၅)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၂)နာရီခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ သံဃရာမေက်ာင္းတိုက္၌ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးျမင့္သိန္းအား ယခုက်င္းပေနေသာ န၀မအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းမွ သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ လယ္ယာေျမအမႈမ်ား(၂၇၇)မႈ၏ အေျခအေနအား ေမးျမန္းခဲ့ ပါသည္။ `` ဒီေျမေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေဒသအဆင့္ဆင့္က စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ၿပီးသားေတြကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ျပန္ေပးဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႕က တာ၀န္လႊဲေပးတယ္။ ဒီေျမေတြက အစကထဲက ဒီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြက စစ္တိုင္းမွဴး တပ္မမွဴးဘ၀မွာ သိမ္းထားတာေတြဆိုေတာ့ ပု႑ားလက္ ၀ကြက္အပ္သလိုျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ေျပာဆိုၾကတယ္။ ယခု ထင္သလိုျဖစ္လာပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဗုဒၶဟူးေန႔က လယ္/ဆည္ဒု၀န္ႀကီးလာၿပီးရွင္းျပခဲ့တယ္။ ရွင္းလင္းတဲ့ေနရာမွာ တကယ္တန္းတိတိက်က် မပါဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေကြးတိုင္းက အမႈ(၂၀၀)ေက်ာ္ထဲက နမူနာအေနနဲ႔အမႈ(၅၂)မႈ လႊတ္ေတာ္မွာတင္ေပးတယ္၊ အဲဒီအထဲက အမႈ(၂၇)မႈက စုစုေပါင္းဧက တစ္သိန္းေက်ာ္ကို ျပန္ေပးတယ္လို႔ ဒု ၀န္ႀကီးကေျဖရွင္းတယ္၊ ဒါေလာက္ပဲေျဖတယ္။ တကယ္တန္းပါသင့္တာက ျပန္ေပးရင္လဲ ဘယ္လိုျပန္လႊဲသလဲ၊ နစ္နာေၾကးေတြ ကိုဘယ္လိုေပးသလဲ၊ ဘယ္သူ ဘယ္ကုမၸဏီက ဘယ္ႏႈန္းနဲ႔ျပန္ေပးတယ္၊ ျပန္ေပးဖို႔ က်န္တာဘယ္ ေလာက္က်န္တယ္ ဆိုတာေတြ အေသးစိတ္ပါရမယ္။ အဲဒီေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြဋ္က ထေျပာပါတယ္။ အဲဒီေန႔က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဲဒီကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးၿပီးေျပာျဖစ္ၾကပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနက ေျမယာကိစၥေတြကို ႏွစ္လတစ္ႀကီမ္ရွင္းေပးမယ္ေျပာပါတယ္။ လယ္သမားမ်ားကို ဘာမ်ားျပန္ေျပာခ်င္သလဲဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ၿပီးေျပာရမွာကို ခတ္ရွက္ရွက္ျဖစ္ေနပါၿပီ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေဆြးေႏြးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးေတြကျပန္ေပးတာကေတာ့ ေကာ္မတီဗြိဳက္နဲ႔လုပ္ေပး မယ္၊ သစ္ေတာဆိုရင္လည္း ႏွစ္ဆယ့္သုံးေပျခားၿပီးေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္တယ္၊ စစ္တပ္ကသိမ္းတဲ့ ေျမဆိုရင္လည္း ျပန္ေပးမယ္၊ တပ္ထဲမွာ လြတ္တဲ့လယ္ယာေျမဆိုရင္လဲ ေတာင္သူေတြလာစိုက္ပါ၊ ပုံစံ(၁)(၇) မက်ေသာ္လည္း သူတို႔ျမ၀တီဘဏ္ကေန စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြထုတ္ေပးပါ့မယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ေပမယ့္၊ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တကယ္တန္းျပန္ေပးတဲ့ေျမက မေကြးတိုင္းထဲမွာဆိုရင္ ေျမဧကတစ္သိန္းေက်ာ္ျပန္ေပးတယ္ ဆိုေသာ္လည္း တကယ္တန္းျပန္ရတာက ေတာ္ေတာ္ကိုနည္းေနေသးတယ္။ မေကြးမွာဆိုရင္ဗ်ာ တင့္ကားတပ္ရိွတယ္၊ တင့္ကား တပ္ဆိုေသာ္လည္း တပ္စိတ္တစ္စိတ္ေလာက္သာအင္အားရိွတယ္၊ သိမ္းထားတဲ့ေျမေတြက ေတာင္သူပိုင္ေျမဧက ေပါင္း ေျခာက္ရာေက်ာ္ေလာက္ရိွတယ္၊ အဲဒါေတြျပန္ေပးမွာလား ေမးေတာ့ ျပန္မေပးႏိုင္ဘူးလို႔ သိရတယ္၊ ေတာင္သူေတြရဲ႕ မိသားစုဘ၀ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ျပန္ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း အလကားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြျဖစ္ေနရပါတယ္။ လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုသူေတြကို အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ အဖမ္းအဆီးခံေနၾကရတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအမ်ားႀကီးရိွေနပါတယ္၊ မေကြးမွာေတာ့ အဖမ္းမခံရပါဘူး။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းတတ္ႏိုင္ သေလာက္ လုပ္ေပးေနပါတယ္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာ္မရွင္ကိုခ်ည္းအားကိုး မေနၾကပါနဲ႔၊ ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းေတြ မ်ားမ်ားဖြဲ႔စည္းေစခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ့္ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားရဲ႕ဘ၀နစ္နာခ်က္ေတြကို ဒီလယ္သမားအဖြဲ႔စည္းေတြကေန တဆင့္တင္ျပေတာင္းဆိုၾကပါ။ အဲသလို လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကေေန ႏွစ္လိုင္းသြားမွသာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ဘ၀အတြက္ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္..။´´ဟု မေကြးၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း က ကိုေျပာသည္။
 

0 comments: