``မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာ ႏွင့္ မႀကီးကန္ေက်းရြာ ယာေျမအသိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ား၏ ငိုပြဲ´´

ဇန္န၀ါရီ(၂၆)ရက္ နံနက္(၁၀ မွ၁၁)နာရီခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ယာေျမအသိမ္းဆည္းခံထားရေသာ ေတာင္သူ(၄၉)ဦးႏွင့္ဦးေဆာင္သူ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ တို႔အား အစည္းအေ၀း ဖိတ္ၾကား၍ ၎တို႔တိုင္ၾကာထားေသာ မေကြးေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ မွ သိမ္းဆည္းၿပီး ယာေျမဧက(၁၀၃၉)အား ေလတပ္မွ ျပန္လည္မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဥာဏ္မ်ဳိး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၊ မေကြးေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္ႀကီး ေအာင္လိႈင္၀င္း ႏွင့္ အဖြဲ႔တို႔က အမိန္႔စာမ်ား၊ အမႈတြဲမ်ားကို ဖတ္ၾကားအသိေပးေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ `` ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ေတာင္သူ(၄၉)ဦး တိုင္ၾကားတဲ့ ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာမွ ယာေျမဧက ေပါင္း(၁၀၃၉)ဧကကို ေျမယာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ မွ ဗိုလ္ႀကီးဖတ္ၾကား တင္ျပသြားတဲ့အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာေတာင္သူမ်ားအား သိမ္းဆည္းစဥ္ကာလက ေလ်ာ္ေၾကးေပးထားေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ ေလတပ္မွ ၎ယာေျမမ်ားအား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးျခင္း သာ ျဖစ္ပါတယ္´´။ ဟု ၿမိဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဥာဏ္မ်ဳိး က ေတာင္သူမ်ားကိုေျပာသည္။ ``ဘရဲ႕နာမည္က ဦးေအာင္ၿမိဳင္ပါ က်ဳပ္တို႔ရြာကို အခ်ဳပ္ခ်ထားသလို သံဆူးႀကိဳး(၃)ဘက္ခပ္ထားတယ္။ မီးေရး ထင္းေရးေတာ္ေတာ္စိုးရိမ္ရပါတယ္။ သူတို႔သိမ္းတဲ့(၁၀၃၉)ဧကမွာ ကားလမ္းရဲ႕ေတာင္ဘက္ပါ၊ ကားလမ္းေျမာက္ ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရး(၁၆)အတြက္ သိမ္းတဲ့ေျမကိုလည္း ေလတပ္ကဆက္သိမ္းသြားတယ္။ အဲဒီ ေထာက္လွမ္း ေရး(၁၆)သိမ္းတဲ့ ေျမအစား ယခု ရြာအေရွ႕ဘက္ခ်ဲ႕ေပးေစခ်င္တာပါ၊ သူတို႔ဆီက ဒီေန႔အစည္းအေ၀းေခၚတယ္ဆို ေတာ့ ဒို႔ယာေတြ တစ္ခ်ဳိ႕ ျပန္ရမယ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔လာၾကတာပါ၊ ဒီကိစၥ ေျမယာသိမ္းဆည္းေရးေကာ္မတီက ဦးတင္ထြဋ္တို႔လာေရာက္စစ္ေဆးသြားၿပီး လြတ္ကင္းတဲ့ယာေျမေတြျပန္ရမယ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ယခု သူတို႔က သိမ္းဆည္းယာေျမေတြကို ျပန္မေပးေတာ့ဘူးဆို ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ ျပန္လည္ထပ္မံ တိုင္ၾကား ရမွာေပါ့၊ ရြာကလူေတြ မ်က္ရည္ေတြေတာင္က် ပါတယ္ဗ်ာ..။´´ဟု ဒဟတ္ကန္ရြာ ယာေျမ(၁၀)ဧက အသိမ္းခံရသူ အသက္(၆၉)ႏွစ္ရိွ ဦးေအာင္ၿမိဳင္ က ေျပာသည္။ အလားတူ ေန႔လည္(၂း မွ ၃း)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ မႀကီးကန္ေက်းရြာ အလည္ေက်ာင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ တင့္ကားအမွတ္(၅၀၁၃) သိမ္းဆည္းထားခဲ့ေသာ ေျမ(၁၄၀၀)ဧကခန္႔မွ ဦးပိုင္ရိွေတာင္သူ ေျမ(၆၀၃.၅၇)ဧကအား ၎တင့္ကားအမွတ္(၅၀၁၃)တပ္မွ ျပန္လည္မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဥာဏ္မ်ဳိးႏွင့္အဖြဲ႔၊ တင့္ကားအမွတ္(၅၀၁၃)တပ္မွ ဗိုလ္ႀကီး မ်ဳိးသူရေက်ာ္ တို႔အဖြဲ႕တို႔က အစည္းအေ၀းေခၚ၍ တိုင္ၾကားသူ ဦးျမသန္းႏွင့္ ေတာင္သူ(၇၉)ဦးတို႔ကို အသိေပးေၾကာင္း သတင္းရသည္။ `` တင့္ကားတပ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုင္ေျမ(၆၀၃)ဧကေက်ာ္အျပင္ စုစုေပါင္း အေနာက္လားေသာ္ မယ္လွေတာင္ရြာ အထိ မလိုအပ္ဘဲ ဧကေပါင္း(၁၄၀၀)ခန္႔ကို သိမ္းထားတာပါ။ ယေန႔အစည္းအေ၀းေခၚေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယာေျမေတြျပန္ရမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ လာၾကတာပါ။ ယခုေတာ့ ရြာသူ ရြာသားေတြ ၀မ္းနည္းပက္လက္နဲ႔ မ်က္ရည္က်ကုန္ၾကၿပီ၊ သူတို႔ ယာေျမေတြသိမ္းစဥ္ကာလက တဧကမွာ ေျခာက္က်ပ္ေပးတာပါ။ ဘယ္သူမွ မယူဘူး၊ လက္မွတ္မထိုးခဲ့ၾကပါဘူး၊ လက္မွတ္မထိုးရင္ ဖမ္းမယ္ဆီးမယ္ ၿခိမ္းေျခာက္လို႔ ထိုးခဲ့ရတာပါ။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္မံခဲ့ၾကပါဘူး၊ ဒီကိစၥ ေျမယာသိမ္းဆည္းေရးေကာ္မတီက လာေရာက္စစ္ေဆးသြားၿပီး လြတ္ကင္းတဲ့ယာေျမေတြျပန္ရမယ္ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္သူေတြ ဘယ္သူ႔ကိုအားကိုးရမွန္း မသိေတာ့ ပါဘူးဗ်ာ။ ဒီကိစၥ ဆက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္ကို ထပ္မံတိုင္ၾကား ၾကမွာပါ..။´´ ဟု မႀကီးကန္ရြာေတာင္သူ ဦးျမသန္း က ေျပာသည္။
 

0 comments: