``မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကံလွေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာ(ရြာခြဲတာ၀န္ခံ) ဆယ္အိမ္မွဴးအား ျပည္သူလူထုဆႏၵမပါဘဲ အမိန္႔စာထုတ္ျဖဳတ္ခ်၍ တိုင္ၾကား´´

ဇန္န၀ါရီ(၂၆)ရက္၊ နံနက္(၁၁)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၌ ကံလွေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး၀င္းႏိုင္ က ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာ(ရြာခြဲတာ၀န္ခံ)ဆယ္အိမ္မွဴး ဦးတင္ေဌးေအာင္အား ေက်းရြာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ႏွင့္ ေက်းရြာလူထု၏ဆႏၵမပါဘဲ (၂၀-၁-၂၀၁၄)ေန႔က ႀကိဳတင္အမိန္႔စာထုတ္၍ ျဖဳတ္ခ်ျခင္းအေပၚ ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာမွ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားဦးလွမ်ဳိးပါ(၁၅)ဦးႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား(၅၀)ဦးတို႔မွ မီဒီယာမ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒဟတ္ကန္ရြာက ကံလွေက်းရြာအုပ္စု(၃)ရြာထဲက အုပ္စုခြဲရြာပါ၊ ဇန္န၀ါရီ(၂၃)ရက္ေန႔မွာ ကံလွ ေက်းရြာက ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားနဲ႔ ရြာသူရြာသားမ်ားကို ကံလွေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး၀င္းႏိုင္ က သူ႔ရုံးကို အစည္းအေ၀းေခၚပါတယ္၊ ကိစၥက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာခြဲတာ၀န္ခံ ဆယ္အိမ္မွဴး ဦးတင္ေဌးေအာင္ ကို တာ၀န္မွ ရပ္စဲရန္ ေျပာပါတယ္။ ဘာအျပစ္ေၾကာင့္လို႔ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ အားလုံးက သေဘာမတူ ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဇန္န၀ါရီ(၂၄)ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ဦး၀င္းႏိုင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး (၂၀-၁-၂၀၁၄)ေန႔မွစ၍ ဒဟတ္ကန္ရြာ ဆယ္အိမ္မွဴး ရြာခြဲတာ၀န္ခံ ဦးတင္ေဌးေအာင္အား တာ၀န္မွ ျဖဳတ္ခ်ေၾကာင္း အမိန္႔စာကိုေပးပါတယ္..။´´ ဟု ဒဟတ္ကန္ရြာ ဆယ္အိမ္မွဴး ဦးလွမ်ဳိးက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။ ``၂၀၁၃ ခု၊စက္တင္ဘာလထဲက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ BAJ ဌာနက ေရတြင္းလာတူးေပးစဥ္က ကိုတင္ေဌးေအာင္ ကို မမွန္မကန္စြဲခ်က္ေတြေရးသားၿပီး ဒဟတ္ကန္ရြာမွာ လုံး၀မရိွသူ (ကိုျမစန္း) ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ မေကြးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးကို ပစ္စာအတိုင္ခံရပါတယ္။ အဲဒီပစ္စာကို ခရိုင္ရုံံးကေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ေရတြင္းတူးရာမွာ ကိုတင္ေဌးေအာင္ တစ္ဦးတည္းနဲ႔လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ ေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာပါ။ ေနာက္ ကိုတင္ ေဌးေအာင္ကို သက္ဆိုင္ရာက စစ္ေဆးၿပီးအေရးယူတာလဲ မရိွခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီကိစၥအေၾကာင္းျပၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကို၀င္းႏိုင္က ျဖဳတ္ခ်တယ္ေျပာပါတယ္။ အဲဒီ စစ္ေဆးခ်က္အပစ္ကို ျပပါဆိုေတာ့လည္း ဘာမွမျပႏိုင္ပါဘူး၊ တစ္ရြာလုံးက သေဘာက်လို႔တင္ထားတဲ့ ဆယ္အိမ္မွဴး ကိုတင္ေဌးေအာင္ ကို တစ္ျခားကံလွရြာမွာေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေယာက္တည္း သေဘာနဲ႔၊ ျမစန္းအမည္ခံ ရြာသားတစ္ဦးရဲ႕ပစ္စာကို စစ္ေဆးၿပီး ျဖဳတ္ခ်တာ ကို တစ္ရြာလုံးက လုံး၀လက္ခံႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္သူဗဟိုျပဳရမယ္လို႔ အထက္ကေျပာေနၿပီး ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေယာက္တည္း ဆုံျဖတ္ခ်က္အမိန္႔နဲ႔ ဆယ္အိမ္မွဴးကိုျဖဳတ္ခ်တယ္ဆိုတာ လုံး၀မတရားပါဘူး၊ ဆယ္အိမ္မွဴး ကိုတင္ေဌးေအာင္ကို ႀကိဳက္/မႀကိဳက္ ဒဟတ္ကန္ရြာထဲမွာ မဲပုံးစုိက္လိုက္ပါ။ စစ္မွန္တဲ့အေျဖေပၚပါလိမ့္မယ္။ ဒီကိစၥ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အေထာက္အကူျပဳ ဥကၠ႒ ဦးညိဳ၀င္းေမာင္တို႔ အဖြဲ႕ဆီကို ဇန္န၀ါရိ(၂၅) ရက္ေန႔က တိုင္ၾကားထား ပါတယ္..။´´ ဟု ဒဟန္ကန္ရြာ ဆယ္အိမ္မွဴး ဦးေအးႏိုင္က မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။ `` ကိုတင္ေဌးေအာင္ ကိုျဖဳတ္ခ်တာ ကၽြန္ေတာ့္တစ္ဦးတည္းသေဘာနဲ႔ဆုံးျဖတ္ၿပီး စာထြက္တာပါ။ ဒဟတ္ကန္ရြာမွာ ေနတဲ့ ေက်းရြာအေထာက္အကူျပဳ ဥကၠ႒ ဦးသိန္း၀င္းနဲ႔အဖြဲ႕ သေဘာမပါပါဘူး၊ မေကြးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ကလည္း သူ႔ကို ျဖဳတ္ခ်လိုက္ပါလို႔ ဖိအားေပးျခင္းမရိွပါဘူး၊ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလက္စြဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ အရ ျဖဳတ္ခ်တာပါ။ နည္းဥပေဒစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ(၂၀)မွ ဥပေဒ ပုဒ္မ(၂၈)၊ ဥပေဒအခန္း(၇)၊ အခန္း(၅)မ်ားအရ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားကို ထုတ္ပယ္ျခင္း၊အစားထိုးခန္႔ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္..။´´ ဟု ကံလွေက်းရြာအုပ္စုခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး၀င္းႏိုင္က ေျပာသည္။ ၀ိုင္းေအာင္
 

0 comments: