ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

မေကြး ဇန္န၀ါရီ ၂၉ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊မေကြးၿမိဳ႕တြင္ (SCVG) လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးေစတနာ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔ မွ ဦးေဆာင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ စင္ထရယ္(လ္)တည္ခုိးခန္းရွိ ခန္းမတြင္ ဇန္န၀ါရီလ(၂၉)ရက္ နံနက္(၉)နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အခမ္းအနားသုိ႔ မေကြးၿမိဳ႔ေပၚရွိ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အင္အား(၃၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ ထုိအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွ ကေလးအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအသိပညာမ်ား စနစ္တက် သိရွိေစရန္ႏွင့္ ဆင့္ပြား ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊လမ္းေပ်ာ္ကေလးငယ္မွစ၍ ကေလးငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိ ခံစားႏုိင္ရန္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဇန္န၀ါရီလ(၂၉)ရက္ေန႔မွ (၃၀)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ညီညီေမာင္ (IPRD) သတင္းေပးပုိ႔/ရုိက္ကူသူ ဦးညီညီေမာင္(ဓါတ္ပုံ-၂)

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Wednesday, January 29, 2014. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ
 

0 comments: