``၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ စီးပြားေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ရာသီဥတုဒဏ္ႀကံ႕ႀကံ႕ခံသည့္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ မေကြးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ´´

ဇန္န၀ါရီ(၃၀)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁း မွ ၃း)နာရီအခ်ိန္အထိ မေကြးၿမိဳ႕ ရန္ပယ္ရပ္၊ သုခိတာလမ္းႏွင့္ ျပည္ေတာ္သာလမ္းေထာင့္ရိွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ကုန္စည္ဒိုင္ အစည္းအေ၀းခမ္းမ၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ စီးပြားေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ရာသီဥတုဒဏ္ႀကံ႕ႀကံ႕ခံသည့္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါပြဲ၌ ေဟာေျပာပြဲေသာ ပညာရွင္မ်ားမွာ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ)၊ ေဒါက္တာခ်ဳိခ်ဳိသိန္း ႏွင့္ ဦးျမင့္ေဆြ(တိုင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးမန္ေနဂ်ာ ၿငိမ္း) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ မေကြးတိုင္းကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၀င္မ်ား၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ ကုန္သည္ႀကီး မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္မ်ား(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ``ယေန႔မေကြးၿမိဳ႕မွာ ထင္ရွားတဲ့ကုန္ပစၥည္းဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏိုင္သလဲ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းးေတြ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မႈေတြ တိုးတက္လာေအာင္ အခြန္ေတြကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတာတစ္ခ်ဳိ႕၊ ေလ်ာ့ခ်ေပးတာေတြလုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ျပည္တြင္းမွာ ထင္သေလာက္ျဖစ္မလာဘူး၊ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြက်ေနတယ္ မဟုတ္ဘူးလား၊ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စစ္အသုံးစရိတ္ေတြမ်ားတယ္ေျပာၾကတယ္၊ စစ္သားရဲေဘာ္ေတြမွာ စုတ္ျပတ္တဲ့ ယူနီေဖာင္းေတြနဲ႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဟိုဘက္ကလဲလက္နက္မစြန္႔ဘူး၊ ဒီဘက္ကလဲ လက္နက္မကိုင္လို႔ မျဖစ္ဘူး လုပ္ေနၾကတယ္။ က်န္းမာေရး ပညာေရးအသုံးေငြေတြ တိုးေပးေနေသာ္လည္း သိသိသာသာ ေဆာင္ရြက္ မေပးႏိုင္ေသးဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ မေကာင္းဘူး၊ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြအခ်င္းခ်င္း အညံ႕ခ်င္းၿပိဳင္ဖို႔သာေကာင္းပါတယ္၊ အလုပ္သမားေတြအတြက္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္အားခသတ္မွတ္ေပးလိုက္တာနဲ႔ သီလ၀ါကုမၸဏီ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ျမန္မာလုပ္သားေတြကို ေစ်းေကာင္းေပးၿပီး ေခၚထုတ္ၾကေတာ့မယ္၊ ျမန္မာျပည္မွာ အလုပ္သမားျပႆနာေတြ ျဖစ္ေနရပါတယ္။´´ဟု ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ က ေျပာသည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ၿငိမ္း ဦးျမင့္ေဆြ(စာေရးဆရာ) က ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ရာသီဥတုအေျခခံ မိုးေလ၀သတင္းမ်ားဟာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္မွာ ၁၉၉၀ ကရာသီဥတု စဆိုးလာတယ္။ ၁၉၉၆ မွာပိုဆိုးလာခဲ့တယ္။ အဓိက သီးႏွံေတြ အပူဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့ မ်ဳိးေတြကို စုိက္ပ်ဳိးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ရာသီဥတုႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို မွ်တေအာင္ေနတတ္၊ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္/ယာစီးပြား ေရးဂ်နယ္ က ေဖာ္ျပတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစာရင္းေကာက္ထားတာကို ၾကည့္ရမယ္၊ FM ေတြက ေန႔စဥ္ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္တြင္းရိွ ကုန္စည္ဒိုင္ေစ်းႏႈန္းေတြကို နားေထာင္ရမည္ စသည့္တို႔ကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတရဖြယ္မ်ားအား ဆရာဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ေဒါက္တာခ်ဳိခ်ဳိသိန္းတို႔က အက်ယ္တစ္၀န္႔ ပညာေပးေဟာေျပာေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: