``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား(ႏိုင္/က်ဥ္း)အဖြဲ႕မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စာရင္းေကာက္ယူ´´

ဇန္န၀ါရီ(၂၇)ရက္ နံနက္(၁၁း မွ၁၂း)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ျမင္သာရပ္ကြက္ မဲထီးလမ္း မေကြးၿမိဳ႕ နယ္NLD ပါတီရုံး၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕(ႏိုင္/က်ဥ္း)ရန္ကုန္မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား စာရင္းေကာက္ယူေၾကာင္း၊၎လုပ္ငန္းအား ႏိုင္/က်ဥ္းအဖြဲ႔ႏွင့္ AAPPအဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသာမ်ားအား သမိုင္း၀င္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕(ႏိုင္/က်ဥ္း)ရန္ကုန္မွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ ဦးညြန္႔ေ၀(ခ) ေအာင္သူ အား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး NLDပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ႏွင့္ ေရာက္ရိွရာေဒသ ၿမိဳ႕နယ္ NLDပါတီရုံးမ်ားက အကူအညီေပးေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကူညီရန္NLDပါတီ(ဗဟို)၏ မူ၀ါဒတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာသည္။ ``ဇန္န၀ါရီ(၁၄)ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး မေကြးတိုင္းအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားရဲ႕ စာရင္းေကာက္ယူဖို႔ မေကြးတိုင္းတာ၀န္ခံအျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ(၁၆)ရက္မွ(၂၂)ရက္ေန႔အထိ သရက္ခရိုင္ သရက္ၿမိဳ႕၊ (၂၆)ရက္ေန႔ မင္းဘူးခရိုင္၊ စကုၿမိဳ႕၊ (၂၇)ရက္ေန႔ မေကြးခရိုင္ မေကြးၿမိဳ႕၊ (၂၈)ရက္ေန႔ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕၊ (၂၉)ရက္ေန႔ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕၊(၃၀)ရက္ေန႔ ပခုကၠဴခရိုင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ နဲ႔ ဂန္႔ေဂါခရိုင္ တို႔ကို ဆက္လက္သြားေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္းေကာက္ယူဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးေနပါတယ္၊ အျခားက်န္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတြက ႏိုင္/က်ဥ္းမ်ားအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို၎ ႏိုင္/က်ဥ္း ရန္ကုန္ရုံးသို႔၎ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။´´ဟု (ႏိုင္/က်ဥ္း)ရန္ကုန္မွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ ဦးညြန္႔ေ၀(ခ) ေအာင္သူ က ေျပာသည္။ ဆက္သြယ္ရန္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕(ႏိုင္/က်ဥ္း)ရန္ကုန္ရုံးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္မ်ဳိး(ခ)ပြႀကီး ဖုန္း ၀၉-၄၂၈၁၁၇၃၄၈ / ၂၅၀၅၀၃၃၆၈၇ ႏွင့္ မေကြးတိုင္းတာ၀န္ခံ ဦးညြန္႔ေ၀(ခ)ေအာင္သူ ဖုန္း ၀၉-၄၀၁၆၂၇၂၃၉ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: