``ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူမ်ားမွ ဆည္ေျမာင္းေရျမဳပ္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ေတာင္းဆို ဆႏၵျပ ေဟာပြဲက်င္းပ´´

န္န၀ါရီ(၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၈)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ဆင္မီးေခ်ာင္းေသာင္ျပင္၌ ေက်းရြာေပါင္း(၂၁)ရြာမွ ေတာင္သူမ်ား(၇၀၀)ဦးခန္႔ စုေဆာင္း၍ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္NLD ပါတီရုံးသို႔ ေၾကြေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္ေၾကာင္း၊ နံနက္(၉)နာရီ မွ (၁၁)နာရီအခ်ိန္ထိ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူမ်ားမွ ဆည္ေျမာင္းေရျမဳပ္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ေတာင္းဆို ဆႏၵျပ ေဟာပြဲ က်င္းပေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး NLDပါတီ ေတာင္သူလယ္သမားေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က ုေျပာသည္။ ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ မုန္းတမံနဲ႔ ႀကီးအုံႀကီး၀တမံတို႔ ေရျမဳပ္လယ္ယာေတြ ယခင္က ေလွ်ာ္ေၾကးေပးတာ တစ္အိမ္ေထာင္ ငါးေထာင္က်ပ္ႏႈန္းသာ ေပးခဲ့တာပါ။ ေငြေလွ်ာ္ေၾကးထက္ ေရျမဴပ္ရြာေတြကို ကုန္းေခါင္ခါင္မွာ ေရြ႕ေျပာင္းထားေတာ့ လုပ္စားစရာ ေျမယာေတြမရွိလို႔ သစ္ေတာစိုက္ခင္းမွာ ေတာင္ယာလုပ္ ေတာ့လည္း သစ္ေတာနဲ႔ျပႆနာတက္ၾကတယ္။ ယခင္က ေတာင္သူေတြ ယခု တံငါသည္ေတြ ျဖစ္ေနၾကၿပီ၊ ရတဲ့ငါးကို ေရာင္းစားဖို႔လည္း ၀ယ္သူမရိွပါဘူး၊ ေရြ႕ေျပာင္းရြာေတြမွာ သန္႔ရွင္းတဲ့ ေသာက္သုံးေရအတြက္လည္း ခက္ခဲေနပါတယ္။ ဘာသာေရးအတြက္လဲ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမရိွလို႔ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ သာေရး ၊နာေရးျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးရွာပင့္ၿပီး ေက်ာင္းအျဖစ္ေဆာက္လုပ္ေပးရပါတယ္။ ပညာေရးဆို ရင္ ၀ါးေက်ာင္းေလးေတြနဲ႔ ေရြ႕ေျပာင္းကိုယ္ထူကုိယ္ထ မူလတန္းေက်ာင္း ေလးေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ က်မ္းမာေရး ေဆးခန္းေတြမရိွလို႔ ေမြးလူနာေတြဆိုရင္ တမံေရျပင္ထဲကေနသြားရေတာ့ စက္ေလွငွါးခက ေသာင္းဂဏန္းေပး ရတယ္၊ ေမြးလူနာေတြ လမ္းမွာတင္ အသက္ဆုံးရႈံးၾကရပါတယ္။ ယခုျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသခံ ေရျမဳပ္ေတာင္သူေတြကိစၥကို ေဒသခံ ၿမိဳ႕နယ္/ခရိုင္/တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရတို႔ရဲ႕ ေဆးမီးတိုစနစ္နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ေနလို႔ လုံး၀အဆင္ေျပမယ္ မထင္ပါဘူး၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က လာေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈၿပီး စီမံေဆာင္ရြက္မွသာ အားလုံးအဆင္ေျပၾကမွာပါ။´´ဟု ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ ကေျပာသည္။ ဆည္ေရျမဳပ္ေတာင္သူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ျပေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္မေပး၍ ဇန္န၀ါရီ(၁၃)ရက္ေန႔က ေရျမဳပ္ေတာင္သူမ်ားကုိယ္စား ေတာင္သူ ဦးစိန္ေမာင္(၅၄)ႏွစ္ နာမည္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ရန္ရိွရန္္ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ထံ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဇန္န၀ါရီ(၁၆)ရက္ေန႔က ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳနယ္NLD ပါတီရုံံးသို႔ ေတာင္သူမ်ားခ်ီတက္၍ ေဟာေျပာပြဲ ႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကုိ ေတာင္သူမ်ားျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဟာေျပာပြဲတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး NLDပါတီ ေတာင္သူလယ္သမားေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္၊ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ တို႔မွ ဦးေဆာင္ေဟာေျပာၿပီး တက္ေရာက္လာသူ ေတာင္သူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ႏွင့္ ေတာင္သူအမ်ဳိးသားတစ္ဦးတို႔က လက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္ခံစားေနရေသာ ေရျမဴပ္ေတာင္သူမ်ား၏ ဒုကၡမ်ားကို ရင္ဖြင့္ေၾကာင္း၊ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားမွာ မုန္တံမံ/ ႀကီးအုံႀကီး၀ ေရျမဳပ္လယ္ယာေျမမ်ား ေလွ်ာ္ေၾကးရရိွ ေရး( ဒို႔အေရး-ဒို႔အေရး)။ ကပစ(၂၀)မွ သိမ္းယူေသာ လယ္ယာေျမမ်ားေလွ်ာ္ေၾကးရရိွေရး၊( ဒို႔အေရး-ဒို႔အေရး)။ ေရနစ္ျမဳပ္ ေဆာင္းသီးႏွံမ်ားေလွ်ာ္ေၾကးရရိွေရး၊( ဒို႔အေရး-ဒို႔အေရး)။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အခြင့္အေရး၊ (ကာကြယ္ေပး၊ ကာကြယ္ေပး)။ NLDပါတီ ေတာင္သူလယ္သမားေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ က ေျပာသည္။
 

0 comments: