`ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက တစ္ႏိုင္ငံလုံး သမ၀ါယမအသင္းသားေတြတိုးပြားလာတာနဲ႔အမွ် ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေပၚ မွီခိုအားထားစရာမလိုေတာ့ဟု ေျပာၾကား´

ဇန္န၀ါရီ(၁၆)ရက္၊ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ျမွင့္တင္ေရးအခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းတို႔မွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ သမ၀ါယမအသင္းမ်ား ၏ အသင္း၀င္မ်ားသို႔ ေခ်းေငြမ်ား ေငြက်ပ္(၃၄၀၀၀)သိန္းေက်ာ္ခန္႔ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ေငြေၾကးမျပည့္စုံမလုံေလာက္တဲ့အတြက္ ေငြေၾကးအခ်ဳိ႕ကို ျပည္ပကပါေခ်း ယူၿပီး ယခုလိုကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသင္းသူအသင္းသားမ်ား အပိုင္းကလည္း မိမိတို႔ေခ်းယူထားတဲ့ေငြေတြကို အရစ္က် မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကဖို႔ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ ၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္ စနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ တာ၀န္ရိွတဲ့အဖြဲ႔သားမ်ားကလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ျပန္ဆပ္ေပးႏိုင္ ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းထိမ္းေၾကာင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သမ၀ါယမ၀န္ထမ္းမ်ားအပိုင္းကလည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါး တဲ့ အသင္းသူ အသင္းသားမ်ားအေပၚ ေစတနာထားၿပီး ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ မွာၾကားလိုပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ သမ၀ါယမစနစ္ဟာ ဘုံစနစ္(Commune) မဟုတ္ဘဲ အသင္းသားတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ လူမႈစီးပြားတိုးတက္ေရး အတြက္ အားလုံးက၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး သမ၀ါယမအသင္းသားေတြတိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေပၚ မွီခိုအားထားမေနေတာ့ ဘဲ မိမိတို႔စုေဆာင္းေငြအရင္းအႏွီးနဲ႔ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ရပ္တည္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံအက်ဳိးကိုပါ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ သမ၀ါယလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းၿပီး စီးပြားေရးမွာေအာင္ျမင္ ေနတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားကို စံနမႈနာယူၿပီး မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ရိုးရိုးသားသား ႀကိဳးႀကိဳးစားစားနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္္းေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္..။´´ ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ``ဒီေန႔အခမ္းအနားဟာ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္(၅)ရပ္အနက္ ျပည္သူမ်ားလိုအပ္ေနတဲ့ အေသးစားေခ်းေငြထုတ္ ေပးျခင္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ားကုိ အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးျခင္းနဲ႔ သမ၀ါယမအသင္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ စတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္(၂)ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခမ္းအနားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားမွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ေက်းလက္နဲ႔ ၿမိဳ႕ျပေန အေျခခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္းသီးႏွံ အေသးစားေခ်းေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း(၃၄၃၁၅၅.၅)သိန္းထုတ္ေခ်းမွာျဖစ္ၿပီး၊ တန္ဖိုးက်ပ္သိန္းေပါင္း(၈၈၄၉.၄၆)သိန္း ရိွေသာ ထြန္စက္အပါအ၀င္ လယ္ယာသုံးစက္ကရိယာ(၂၈၄)မ်ဳိးကို အရစ္က်ေခ်းေငြစနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ထုိ႔အတူတန္ဖိုးေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း(၁၁၇၅.၈၀)သိန္းရိွတဲ့ သုံးဘီးဆိုင္ကယ္၊ အပ္ခ်ဳပ္စက္အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္း(၂၁၅)မ်ဳိးကိုလည္း အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္..။´´ ဟု သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း ကေျပာၾကားသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရိုင္(၅)ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္(၂၅)ၿမိဳ႕နယ္၌ အေျခခံသမ၀ါယအသင္း(၆၆၀)သင္း၊ အသင္းသားမ်ား(၃၅၇၂)ဦးရိွေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြမ်ားကို ရာသီအလိုက္ ငါးလ၊ ေျခာက္လသတ္မွတ္၍ အတိုးႏႈန္းမွာ ယခင္ေခ်းၿပီးေငြမ်ားကို(၂.၅%)ယူေသာ္လည္း သမၼတႀကီး၏လမ္းညြန္ခ်က္အရ ယခုေခ်းေငြမ်ားအတြက္(၁.၅%) ယူေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ားမွ ေတာင္သူသုံးလယ္ထြန္စက္၊ေထာ္လာဂ်ီႏွင့္ အင္ဂ်င္ စက္မႈပစၥည္းမ်ား အရစ္က် ၀ယ္ယူခြင့္ ျပဳသူမ်ားမွာလည္း တစ္ရြာတစ္အုပ္စုလွ်င္ တစ္ဦး၊ ႏွစ္ဦးစကိုသာ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ အမ်ား ျပည္သူမ်ား ၀ယ္လိုလွ်င္ သမ၀ါယမအသင္း၀င္ျဖစ္ရမည္၊ ငါးဦးတစ္အုပ္စု ၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ အာမခံရမည္၊ သမ၀ါယမဘဏ္ႏွင့္ အျခားခ်ိတ္ဆက္ထားေသာဘဏ္မ်ားသို႔ ၀ယ္ယူမည့္ ပစၥည္းမူလတန္ဖိုးေငြ၏ ႏွစ္ဆယ္ရာခို္င္ ႏႈန္းေငြကို ပထမ လက္ငင္းေပးေခ်ရမည္၊ က်န္ေငြမ်ားကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အရစ္က်သြင္း၍ သတ္မွတ္ ကာလမွာ တစ္ႏွစ္မွ ႏွစ္ႏွစ္အထိျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ျပခန္း၌ ျပထားေသာ လယ္ထြန္စက္၊ ထယ္စုံ၊ေျမမြစက္၊ သုံးဘီးဆိုင္ကယ္၊ ေထာ္လာဂ်ီ၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ အင္ဂ်င္ႏွင့္စက္ပစၥည္းစုံတို႔အား အရစ္က် ၀ယ္ယူထားသူမ်ား သည္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေဟာင္းႏွင့္အသစ္မ်ား၊ ယခင္သမ၀ါယမ အသင္း၀င္ လူႀကီးေဟာင္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီစည္းရုံးေရးမွဴးႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: