``မင္းဘူးၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ၾကာေန႔ထိုင္ခဲ့ေသာ ရဲပင္စင္စားမိသားစု(၃)စုအား တရားမ-ဇာရီမႈ အႏိုင္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အိမ္ႀကီးမ်ားဖ်က္၍ ၀င္ေရာက္သိမ္းဆည္း´´

ဇန္န၀ါရီ(၂၇)ရက္ နံနက္(၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ကြင္းအမွတ္(ဘီ) ဂတ္ႀကီးဦးပိုင္အမွတ္-၃၊ ေျမဧက(၉.၇၉၅)ေပၚရိွ အိမ္ႀကီး(၃)လုံးအား လူထုအင္အား(၃၀)ေက်ာ္ခန္႔ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ အေစာင့္ခ်ၿပီး ဖ်က္စီး၍ လမ္းမေပၚသို႔စုပုံထားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ၎ (၁)ဦးညီညီ၊(၂)ဦးေအာင္စိုးရင္၊(၃)ဦးတင္ေအာင္ထြန္းတို႔၏ အခိုင္မာေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္ခဲ့ ေသာ အိမ္ႀကီးသုံးလုံးရိွ ေျမကြက္အား တရားႏိုင္ ဒုရဲမွဴး၀င္းဦးထံသို႔ တရားမဇာရီမႈအမွတ္-၄၁/၂၀၁၃ အရ (၂၉-၁-၂၀၁၄)ေန႔မွာ ဘီလစ္စာေရးဦးျမင့္သိန္းက ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအေစာင့္အေရွာက္ထား၍ အလုပ္ သမား(၃၀) ေက်ာ္ခန႔္ျဖင့္ အေဆာက္အအုံးမ်ားအားဖ်က္ေၾကာင္း၊ ၎အိမ္မွ လူမ်ားအားအျပင္ထြက္ခိုင္း၍ ၎တို႔အေဆာက္ အအုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္း ဘုရားဆင္းတုေက်ာင္းေဆာင္မွ မီးဖိုေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္အိမ္ေမြးတိရိစၧာန္ ၀က္မိသားစုမ်ားအား လမ္းမေပၚစုပုံၿပီး ၎ ေျမဧက(၉.၇၉၅)ကို တရားႏိုင္ ဒုရဲမွဴး၀င္းဦးထံ အပ္ေၾကာင္း၊ ဤတရားမမႈကို ၂၀၁၀ မွစတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄၊ဇန္န၀ါရီ(၂၄)ရက္ေန႔စာျဖင့္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္ တရား သူႀကီးေဒၚေအးေမာ္၏ ေျမအပ္၀ရမ္း ထုတ္ၿပီး ယခုလို သိမ္းဆည္းခံရေၾကာင္း၊ ခရိုင္/တိုင္းအယူခံ၀င္ခဲ့ ေသာ္လည္း ပလပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ဇာရီမႈအား ဆိုင္းငံ႔ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ အစည္းအဆင့္ဆင့္ ထံသို႔လည္း အသနားခံစာမ်ားတင္ထားေၾကာင္း၊၎စာမ်ားတင္ထားစဥ္ ယခုအမိန္႔ခ်ခံရ၍ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ အဖ်က္ခံရေသာ ကိုညီညီက ေျပာသည္။ ``ေဒၚႀကီးအသက္(၇၇)ႏွစ္၊ ေဒၚလွျမင့္ပါ။ အေမႀကီးေယာက္က်ားက စခန္းမွဴး ဦးေက်ာက္ပါ၊ ပင္စင္စားပါသူက ၂၀၀၈၊ခုကေသသြားပါၿပီကြယ္။ ယခုထြက္ေပးရတာအကုန္လုံး ရဲ၀န္ထမ္းပင္စင္စားေတြရဲ႕ မိသားစုေတြပါ၊ ဒီေနရာမွာႏွစ္(၅၀) ေက်ာ္ေနလာခဲ့တာပါ။ မတရားသျဖင့္လုပ္တယ္ လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ သူတို႔က ဆယ့္တစ္လ ပိုင္းတုန္းက ဂရမ္လုပ္တယ္သိရတယ္၊ အဲဒီဂရမ္ လုပ္တုန္းက အေဒၚႀကီးတို႔ဆီကိုအသိမေပးပါဘူးကြယ္၊ အေမႀကီးေရာဆိုရင္(၄)ဦးပါ။ အမႈျဖစ္စတုန္းက ေနရာအစားေပးမယ္ ဘယ္ၿမဳိ႕သစ္အကြက္လိုခ်င္သလဲ လက္မွတ္ထိုးဆုိ႔လို႔ ထိုးလိုက္ရတယ္၊ ယခုေတာ့ ဘာေျမအစားမွ မေပးေတာ့ပါဘူးကြယ္၊ ေဒၚႀကီးတို႔ကို လူသားခ်င္းကိုယ္ခ်င္းမစာမနာဘဲ ေခြးႏွင္၀က္ႏွင္အလုပ္ခံရတာ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ သစ္လက္ထက္ က်မွ ဒီလိုအျဖစ္ခံရတာပါ၊ အေဒၚႀကီး ေနစရာ ေသစရာ ေနရာေလးေတာင္ မရိွေတာ့ပါဘူး..။´´ ဟု အိမ္အဖ်က္ခံရ ေသာ အေဒၚႀကီးေဒၚလွျမင့္ က ေျပာသည္။ ေန႔လည္တစ္နာရီခန္႔တြင္ မေကြးတိုင္းNLDပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္အဖြဲ႔ေရာက္လာၿပီး ၎အိမ္အဖ်က္ခံရေသာ မိသားစုမ်ားအား မင္းဘူးၿမိဳ႕ မွန္ကင္းေက်ာင္းတိုက္၊ ဇရပ္သို႔ ေခတၱေနရာခ်ထားေပး ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ထံ ၎မိသားစုမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အားျဖင့္ ေနရာတစ္ခုခု စီစဥ္ေပးရန္ NLD ပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။ ``ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ၾကာေနထိုင္ခဲ့တဲ့ မိသားစုနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ တရားမမႈအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တရားႏိုင္ ခဲ့ေသာ္လည္း တရားရႈံးသူေတြဟာ ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္ေတြပါ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာလည္း တာ၀န္ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္လာ ခဲ့တဲ့ ပင္စင္စား၀န္ထမ္းေတြရဲ႕မိသားစုျပည္သူမ်ားပါ၊ ယခုလို ႏိုင္ငံသားေတြအိုးမဲ႔အိမ္မဲ႕ျဖစ္ေနရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုး ရမွာ တာ၀န္ရိွေနပါတယ္၊ သူတို႔ဟာ က်ဴးေက်ာ္ဆိုေသာ္လည္း မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ၀ါးတဲေလးေတြနဲ႔လာေနၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေလးပင္၊ ငါးပင္အိမ္ႀကီးေတြေဆာက္ၿပီး ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ေနလာခဲ့သူေတြအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားၿပီး ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကို လက္ရိွအစိုးရအဖြဲ႔က ေနရာအစား တစ္ခုခုကိုေတာ့ စီစဥ္ေပးၾကဖို႔ မိသားစုကုိယ္စား ကၽြန္ေတာ္ေတာင္းဆိုပါတယ္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ကိုလည္း ကူညီေပးရန္သြားေျပာထားပါတယ္..။ ဟု ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာသည္။ တရားမမႈရႈံး၍ အိမ္ႀကီးမ်ားကိုအဖ်က္ခံရသူ ေဒၚလွျမင့္ႏွင့္ သုံးဦးတို႔မွာ (၁)ဦးညီညီ မိသားစု၏ အဘမွာ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ဦးရာေက်ာ္(ကြယ္လြန္)၊ (၂)ဦးေအာင္စုိးရင္ ႏွင့္ အမ ေဒၚလွျမင့္တို႔မိသားစု၏ ဖခင္မွာ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ဦးတင္ (ကြယ္လြန္)၊ (၃)ဦးတင္ေအာင္ထြန္း၏ ဖခင္မွာ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ဦးထြန္းထြန္း(ကြယ္လြန္) တို႔သည္ ၎ မင္းဘူးရဲစခန္းေဟာင္းမွ ပင္စင္စားႀကီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္ကာလက ၎ရဲစခန္းေဟာင္း၏ ယခင္က နယ္ေျမသတ္မွတ္ ထားၿပီး ယခုထိရိွေနေသာ နယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္မ်ား၏ ေဘးလြတ္ကင္းရာ ခ်ဳံပုတ္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ာအား ရွင္းလင္းၿပီး ေနလာခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚလွျမင့္က ုေျပာသည္။ ဇန္န၀ါရီ(၂၉)ရက္ေန႔မွစ၍ ၎ဒုကၡသည္ မိသားစုမ်ားသည္ မင္းဘူးၿမိဳ႕ မွန္ကင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အတြင္းရိွ ေရႊဘုံသာ ဇရပ္တြင္ ခိုလုံေနထိုင္ၾကေၾကာင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ ဥကၠ႒ က ေျပာသည္။
 

0 comments: