``ေျမလတ္ေဒသေတာင္သူလယ္သမားညီလာခံ မေကြးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သမဂၢ ဖြဲ႔စည္း´´

ဇန္န၀ါရီ(၃၁)ရက္ နံက္(၉)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီအခ်ိန္အထိ မေကြးၿမိဳ႕ အစိုးရရပ္ကြက္ ေတာင္တြင္း ႀကီးလမ္း သံဃရာမစာသင္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေျမလတ္ေဒသေတာင္သူလယ္သမားညီလာခံ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ၍ ေျမလတ္ေဒသေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သမဂၢ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားအား မေကြးျမစ္ေကြ႕ဧရာလူမႈကြန္ရက္မွ ဦးေဆာင္းက်င္းပ၍ နာယကမ်ားအျဖစ္ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၀င္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ထြန္း(ပဲခူးတိုင္းNLD)၊ မေကြးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ဦးတင္စိုး၀င္း ႏွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မွ ဦး၀င္းေအာင္ တို႔က နာယက ျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္( အတြင္းေရးမွဴး မေကြးျမစ္ေကြ႕ဧရာလူမႈကြန္ရက္)ႏွင့္ ႏွစ္ဦးတို႔ မွ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ခရိုင္(၅)ခုမွ ၿမိဳ႕နယ္(၂၆)ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဖိ္တ္ၾကားထားသူ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ `` ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က လယ္ယာ ေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက စစ္ေဆးၿပီးပါၿပီ ဒါေပမယ့္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႕ (၂၇)မႈထဲက ေျမဧကတစ္သိန္းကို ေျဖရွင္းၿပီးလို႔သာေျပာတာ၊ ဘယ္လိုျပန္ေပးတယ္၊ ဘယ္ႏႈန္္းနဲ႔ေလ်ာ္ေၾကးေပးတယ္၊ ျပန္မေပးတဲ့ေျမက ဘယ္ႏွစ္ဧကဆိုၿပီး တိတိက်က်နဲ႔ မေဖာ္ျပဘူး၊ ေျဖဆိုသူ ၀န္ႀကီေတြက လုံးၿပီးေျဖတယ္။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရိွဘူး၊ ယခုက်င္းပေနတဲ့ န၀မအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ဂယက္ရိုက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုခ်ည္း အားကိုးမေနၾကပါနဲ႔၊ ယခုလို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႕အစည္းေတြ မ်ားမ်ားဖြဲ႕ၿပီး ေတာင္သူ လယ္သမားေတြရဲ႕ နစ္နာခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကလည္း ေတာင္းဆိုေစခ်င္ပါတယ္..။´´ ဟု လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၀င္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း က တက္ေရာက္သူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ေျပာသည္။ ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္က အာပဲရိွပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕မွာက ဏာဆိုတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျမယာစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက ဘယ္ေလာက္ပဲ စစ္ေဆးၿပီးၿပီး၊ အစိုးရ က ေျမယာေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပန္မေပးႏိုင္တာက မ်ားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစိုးရတို႔က ဖိုခေနာက္ဆိုင္ ျပဳလုပ္ရမွာပါ၊ ယခုေတာ့ သံလမ္းလို မ်ဥ္းၿပိဳင္ျဖစ္ၿပီး ပြတ္တိုက္မႈ ေတြျဖစ္ေနၾက ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ျမန္မာျပည္မွာ ပထမဆုံးျပဳလုပ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ ေျမလတ္ေဒသေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ညီလာခံကေန ေပၚေပါက္လာမဲ့ သမၼဂအဖြဲ႕ေတြကို ႀကိဳဆိုပါတယ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ နစ္နာဆုံးရႈံးေနတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို အေၾကာက္တရားကင္းရွင္းၿပီး ဒီဥပေဒ က မတရားဘူး၊ ဒီဥပေဒက ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးမပါဘူး ဆုိၿပီး ေထာက္ျပၾကပါ။ ဒါမွသာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ရၿပီး ဒီမိုကေရစီ စစ္စစ္ကိုရၾကမွာပါ..။´´ ဟု ေျမယာစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ထြန္း(ပဲခူးတိုင္း NLD) က နာယက အမွာစကားေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ ခရုိင္(၅)ခရိုင္၊ (၂၆)ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ေယာက္ႏႈန္းျဖင့္ ခံစာခ်က္မ်ားအားရင္ဖြင့္ေျပာၾကားၾကသည္။ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ေျမလတ္ေဒသ ေတာင္သူ လယ္သမားညီလာခံမွ ေျမလတ္ ေဒသ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႕၀င္ေပါင္း(၅၂)မွ ဦးစီးေကာ္မတီ (၁၁)ဦးတုိ႔ကို ဒီမိုကေရစီက်စြာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေျမလတ္ေဒသေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ သမဂၢ အဖြဲ႕မွ ဥကၠ႒ ဦးစိုးႏိုင္(ပြင့္ျဖဴ)၊ ဒု ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေဌး(မေကြးၿမိဳ႕နယ္)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းနိုင္(ေရနံေခ်ာင္း)၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး-၁ ဦးေက်ာက္စိမ္း(ပခုကၠဴ)၊တြဲအတြင္းေရးမွဴး-၂ ဦးေက်ာ္မင္းဦး(မင္းတုန္း)၊ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး-၁ ဦးျမင့္စိန္ (ေရစႀကိဳ)၊ သတင္း/ျပန္ၾကား-၂ ဦးလွေသာင္း(ေက်ာက္ထု)၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးသန္႔(မေကြး)၊တြဲ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္စိုး(စလင္း)၊ အဖြဲ႕၀င္ ဦးသာလင္း(ဂန္႔ေဂါ)၊ ဦးေပၚဦး(ဆင္ေပါင္၀ဲ)တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရား၀င္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ အျဖစ္ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာသို႔ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ေက်းေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ ဦးစိုးႏိုင္မွ ေျပာသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သမဂၢ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ပထမ အဦးဆုံး ေျမလတ္ေဒသေတာင္သူလယ္သမားမ်ားညီလာခံေခၚဆို၍ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ထြန္း(ပဲခူးNLD) မွ ေျပာသည္။
 

0 comments: