`ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အတြက္ သဘာ၀ေျမၾသဇာေဖာ္ေဆာင္ေသာနည္းစနစ္္အခမဲ႔ (၁၀)ရက္သင္တန္း´

ဇန္န၀ါရီ(၅)ရက္ေန႔မွ (၁၄)ရက္ေန႔အထိ(၁၀)ရက္၊ ေန႔စဥ္ နံနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္ထိ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ယင္းေခ်ာင္းတံတားအနီး ၾသဇာကုန္းေက်းရြာ၌ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အတြက္ သဘာ၀ ေျမၾသဇာေဖာ္ေဆာင္ေသာနည္းစနစ္(၁၀)ရက္အခမဲ႔သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါသင္တန္းကို မေကြးၿမိဳ႕ ဆားေစ႔ရပ္ကြက္၊ ေစ်းလမ္း၊ အမွတ္(၁၆၁) ရတနာေမတၱာ(NGO)အဖြဲ႔မွ ပံ႔ပိုးကူညီ၍ (Way of The Organic Farning) ေအာ္ဂဲလ္နစ္စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သဘာ၀က်က်ေဖာ္ေဆာင္ေသာ နည္းစနစ္အခမဲ႔ပို႔ခ်ေရးအဖြဲ႔ က (၁၀)ရက္သင္တန္းေပးပို႔ေၾကာင္း၊ အခမဲ႔ပို႔ခ် ေပးေသာ သင္တန္းဆရာမ်ားမွာ ဦးစိုးသြင္ဦးေမာင္(စိုက္ပ်ဳိးေရး-ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္)၊ ဦးလွဆန္း(ဧကမၻာ မေကြး) ႏွင့္ ဦးထြန္းခင္(တိုင္းမိုးေ၀ စိုက္ပ်ဳိးေရး မေကြး) တို႔သုံးဦးက ပို႔ခ်ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္သူ ေတာင္သူမ်ား (၃၅)ဦးရိွေၾကာင္းသိရသည္။ ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သဘာ၀က်က်ေဖာ္ေဆာင္ေသာ နည္းစနစ္ကေတာ့ (ဓာတု)ေျမၾသဇာေတြအစား အသုံးျပဳတဲ့ သဘာ၀ေျမၾသဇာျပဳလုပ္သုံးစြဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕အိမ္ေနာက္ေဖး မွာ အလ်ား(၁၂)ေပ၊ အနံ(၃)ေပ၊ အျမင့္(၃)ေပ ကန္ျပဳလုပ္ပါ။ ေအာက္ေျခက ပလပ္စတစ္ခင္းထားပါ။ ေအာက္ေျခ မွာ ေျမေဆြး(သို႔မဟုတ္) ႏွမ္းရိုးစုတ္၊ ေကာက္ရိုး တစ္လက္မတစ္ထပ္ခင္းပါ။ ေနာက္ ႏြားေခ်း၊ ကၽြဲေခ်း(၁) လက္မတစ္ထပ္ခင္းပါ။ အဲဒီအေပၚကေန ခင္ဗ်ားတို႔ဆီေပးထားတဲ့စာရြက္မွာပါတဲ့ စြန္႔ျပစ္ပစၥည္းေတြ ကိုထည့္ပါ၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွစြန္႔ျပစ္ပစၥည္း၊ သစ္ေတာထြက္စြန္႔ျပစ္ပစၥည္း၊ ေရလုပ္ငန္းမွစြန္႔ျပစ္ပစၥည္း၊ မီးဖိုးေခ်ာင္သုံး စြန္႔ပစၥည္း နဲ႔ တိရိစၧာန္မ်ားမွ စြန္႔ျပစ္ပစၥည္းဆိုတဲ့ ဒီ(၅)မ်ိးကို သဘာ၀ေျမၾသဇာျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီေျမၾသ ဇာကန္တစ္ခု ျပဳလုပ္လို႔ရတဲ့ သဘာ၀ေျမၾသဇာေတြက တစ္တင္းခြဲအိပ္(၅၀)အိပ္ရမယ္၊ လယ္ယာ(၅)ဧက အတြက္ အသုံးျပဳလို႔ရမယ္၊ သဘာ၀ေျမၾသဇာကန္တစ္ကန္ရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ကငါေသာင္းက်ပ္ခန္႔သာ ကုန္က်ပါ့ မယ္။ လုပ္ပုံလုပ္နည္းစနစ္ ကိုေတာ့ အေျခခံသင္တန္း(၅)ရက္၊ ပုံမွန္သင္တန္း(၇)ရက္ ယေန႔က်င္းပတဲ့ အဆင့္ျမင့္သင္တန္း (၁၀)ရက္ၿပီးသြားရင္ အားလုံးသေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး အသုံးျပဳလုပ္တတ္သြားၾကပါ့ မယ္။´´ဟု သင္တန္းဆရာ ဦးလွဆန္း က ေျပာသည္။ ၎တို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သဘာ၀က်က်ေဖာ္ေဆာင္ေသာ နည္းစနစ္အခမဲ႔ပို႔ခ်ေရး အဖြဲ႔ က ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔သဘာ၀ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ၿပီး လက္ေတြ႔စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ စုိက္ခင္းမ်ားကို ျပသသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ေက်းရြာမ်ား၌ သင္တန္းေပါင္း(၅၂)ပြဲ ပို႔ခ်ဖြင့္လွစ္ၿပီးခဲ့ေၾကာင္း သင္တန္းဆရာမ်ားမွာ ဦးစိုးသြင္ဦးေမာင္(စိုက္ပ်ဳိးေရး-ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္)က ေျပာသည္။
 

0 comments: