ႏွစ္(၁၀၀)ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ ေညာင္ေျခေထာက္ပင္

မေကြး ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သဖန္းဆိပ္ေက်းရြာ အ၀င္တြင္ ႏွစ္သက္တမ္း (၁၀၀)ေက်ာ္ရွိေသာ ေညာင္ေျခေထာက္ပင္ တစ္ပင္ရွိသည္။အဆုိပါေညာင္ေျခေထာက္ပင္သည္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘး တြင္ရွိေသာလည္း ျမစ္ေရတုိက္စားၿပိဳလဲမႈမရွိဘဲ ယခုထက္တုိင္ တည္ရွိေနသည္။ ေညာင္ေျခေထာက္ပင္မွာ ပင္စည္းကုိင္းခက္လက္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ျမစ္တက္မ်ားက ေျမေပၚသုိ႔ေထာက္လွ်က္ရွိရာ အခ်ိဳ႔ အျမစ္မ်ားသည္ လုံးပတ္ (၃)ေပေက်ာ္ထိရွိသည္။ ေဒသခံတစ္ဦးမွ ဒီအပင္ႀကီးက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဘုိးလက္ထက္ကတည္းက ရွိေနခဲ့တာ၊သက္ တမ္းက ႏွစ္(၁၀၀)ေက်ာ္မက ရွိေနၿပီ၊ၿပိဳးလဲမသြားဘဲ ႏွစ္ရွည္ခံတာ ဒီအပင္ႀကီးပဲရွိတာ၊ေႏြအခါ အပင္ရိပ္ ေအာက္မွာပဲ ၀ုိင္းဖြဲ႔စကားေျပာၾက၊ကေလးေတြ ကစားၾကနဲ႔ လူႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ားပါ အရိပ္မွီခုိရာ တစ္ခုပါပဲ ဟုေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ သက္တမ္းရင့္ ေညာင္ပင္အပါအ၀င္ ေညာင္ေျခေထာက္ပင္ႀကီးမ်ားကုိ အပူပုိင္းေဒသ မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေအာင္စုိက္ပ်ိဳးထားျခင္းျဖင့္ စိမ္လန္းစုိေျပေရးႏွင့္ ရာသီဥတုကုိပါ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳရာ ေရာက္ေပမည္ျဖစ္ေပသည္။ တင္ထြန္းဦး သတင္းေပးပုိ႔သူ ဦးတင္ထြန္းဦး(တုိင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ႏွစ္(၁၀၀)ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ ေညာင္ေျခေထာက္ပင္ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Friday, January 31, 2014. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ႏွစ္(၁၀၀)ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ ေညာင္ေျခေထာက္ပင္
 

0 comments: