`ေရြးေကာက္ပြဲအေျခခံသေဘာတရားမ်ား အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ မေကြးၿမိဳတြင္ (EU EST) မွက်င္းပ´´

ဇန္န၀ါရီ(၁၅/၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္အထိ ႏွစ္ရက္ မေကြးၿမိဳ႕တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းခမ္းမ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအေျခခံသေဘာတရားမ်ား အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ မေကြးၿမိဳတြင္ (EU EST) European Electoral Support Team မွက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရုံပြဲသုိ႔ EU မွ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား(Xavier Noc) ႏွင့္ ဘာသာျပန္ ေဒၚဟန္နီေက်ာ္ တို႔က ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရုံးမွ ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္၀င္းျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တာ၀န္ခံ ဦးျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ အဖြဲ႔မွ ဦးစီး၍ မေကြးခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔၀င္မ်ား ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား စုစုေပါင္း(၃၀)ဦး ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲအေျခခံသေဘာတရားမ်ား အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို အဖြဲ႔(၅)ဖြဲ႔ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ``အဓိကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေျခခံသေဘာတရားေတြရဲ႕ ေကာင္းကြက္ ဆိုးကြက္ ဟာကြက္မ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေၾကအလည္ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေဆြးေႏြးၾကတာပါ..´´ဟု အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးအဖြဲ႔၀င္ ကိုေဇာ္မင္းၾကည္ က ေျပာသည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား(Xavier Noc) ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၁၃၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွစ၍ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသအသီးသီးသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူတို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုေလ႔လာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ အစည္းအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္းေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္ မွစတင္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ေရြးေကာက္ပြဲ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသအသီးသီးမွ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ မ်ားကိုဖိတ္ၾကား၍ ၾသစႀတီလ်ႏိုင္ငံသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲသေဘာတရားမ်ားကို ေလ့လာေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃၊ စက္တင္ဘာလတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၌ ယခုလိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပၿပီးခဲ့ေၾကာင္း၊ အျခား ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးၿပီးလွ်င္ ဟားခါၿမိဳ႕တစ္ခု သာ က်န္ပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ၂၀၁၃၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ မတိုင္မီကပင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သေဘာတရားမ်ားကို (၁၅)ႏွစ္ခန္႔ေလ႔လာထားခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား(Xavier Noc) ေျပာၾကား၍ ျမန္မာပို႔စ္ မွ သတင္းရယူသည္။
 

0 comments: