`` ၅၄ နယူးေဒး စက္သုံးဆီဆိုင္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕လယ္မွ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔အျမန္ေျပာင္းေပးရန္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ကုိယ္ေတာ္ဆႏၵျပသူကို ပုဒ္မ(၁၈)ျဖင့္တရားစြဲ´´

ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၀)ရက္၊ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေမာင္းတိုင္(၂)ရပ္ကြက္ ထူပါရုံလမ္းေနသူ ကိုေ၀ၿဖိဳးေအာင္(၃၃)ႏွစ္သည္ အလ်ားသုံးေပ၊ အနံသုံးေပရိွ အျဖဴခံ၌ အစိမ္းေရာင္စာလုံးျဖင့္ေရးသားထားေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕လယ္ရိွ အမွတ္-၅၄ နယူးေဒး (ပုဂၢလိကပိုင္စက္သုံးဆီဆိုင္)ၿမိဳ႕ျပင္ အျမန္ေရြ႕ေပး ဆိုင္းဘုတ္ကိုကိုင္ေဆာင္လွ်က္ ေတာင္ျပင္၂ရပ္ကြက္၊ မေကြးလမ္း၊ ပိုင္ပိုင္လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ ေရွ႕မွ အေနာက္ဘက္ေပ(၁၅၀)ခန္႔အကြာရိွ အမွတ္-၅၄ နယူးေဒး (ပုဂၢလိကပိုင္စက္သုံးဆီဆိုင္)ေရွ႕တြင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပေၾကာင္း၊ နံနက္(၁၀း၁၀)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ဆႏၵျပ၍ (ပ)၂၄/၂၀၁၄ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင္ဆိုင္ရာ ပုဒ္မ(၁၈)ျဖင့္အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းအရ သတင္းရရိွသည္။ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပသူ ကုိေ၀ၿဖိဳးေအာင္ ႏွင့္အင္အား(၂၀၀)တို႔က ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္၍ အမွတ္-၅၄ နယူးေဒး (ပုဂၢလိကပိုင္စက္သုံးဆီဆိုင္)ၿမိဳ႕ျပင္ အျမန္ေရြ႕ေပးရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပခြင္အား သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၃)ရက္ေန႔ကေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၇)ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာမွ ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕လယ္ရိွ အမွတ္-၅၄ နယူးေဒး (ပုဂၢလိကပိုင္စက္သုံးဆီဆိုင္)ၿမိဳ႕ျပင္ အျမန္ေရြ႕ေပးရန္ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၀)ရက္ ကိုေ၀းၿဖိဳေအာင္ အထိ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၌ ငါးႀကိမ္ ငါးခါေျမာက္ ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းကဆႏၵျပျခင္း(၂)ႀကိမ္၊ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၀)ရက္ အထိ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပသူမ်ား ကိုေျပမိုး၊ ကိုေက်ာ္ထြန္းဦး ႏွင့္ ယခု ကိုေ၀ၿဖိဳးေအာင္တို႔ စုစုေပါင္း သုံးဦးအပါအ၀င္ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားမွာ ပဥၥမအႀကိမ္ အထိရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပပြဲ(၅)ႀကိမ္မွ ဆႏၵျပသူမ်ား အား ပုဒ္မ(၁၈)ျဖင့္အမႈဖြင့္ အေရးယူခံၾကရေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ၀ိုင္းေအာင္
 

0 comments: